4.

Nowiny o jednání sněmu českého za krále Wladislawa.

Bez datum (s jara r. 1472.) (Orig. arch. Třebon.)

Službu swú wzkazuji, urozený přieteli milý! O nowinách mi píšete: jiných newiem, než že sněm tento jest najprwé pro kněze Viktorina, a druhé pro ty nepřátely, kteříž jsú na Budyni a na Duchcowě etc. I což se dotýče kněze Viktorina tu jest mluweno široce, kterak jest zašel pro tuto zemi, ne swéwolně, než z rozkázanie krále otce. I žádal, aby jemu země wšecka pomohla; až tak, že chtěli, aby byla berně složena po puol úroku. I ihned k tomu sú odepřeli zemané, prawiec, že král Polský slíbil u Hory na sněmu, a potom tento sě zapsal, že jemu má pomoci. Až tak, že na tom zuostali, že má jeti osobně kněz Viktorin, a král s ním má poslati některé z pánuow a také z rytieřstwa, a také z měst, k otci králi starému, aby sě k tomu přičinil. Pakliby toho neučinil král, tehdy chtie tepruw na to dáti odpowěd rytieřstwo. Než swolili zemané pomoc králi po dwú groší českých s hlawy: ale města ještě nepoložili na sě. Pak což sě dotýče nepřátel: tu swolili se wšickni, aby byla wolána wojna i hned; a když král dá wěděti týž den napřed, tehdy aby s ním táhli, že sám chce táhnúti osobně. Než toto jest znamenitě mluweno, kterak pan Zdeněk psal králowé, a také Stranowský i jiní mluwili též ode pana Zdeňka, žeby rád již widěl pokoj a dobré této země etc. K tomu wšickni mluwili jednostajně, prosiece králowé a kniežat, aby ráčili to učiniti a wzieti tu práci na sě a pracowati pro to obecné dobré a jeti ku panu Zdeňkowi, zdaliby mohli k čemu přiwesti dobrému. A tak sú k tomu swolili kniežata i králowá; dále budeli potřebie, že kohož k sobě požádají z pánuow i z zeman i z měst, že jim král má býti powolen. A s tiem valete a mějte se dobře.Přihlásit/registrovat se do ISP