42.

Zdeněk ze Šternberka pro wýstrahu Budějowských posílá k nim některé služebníky swé s listem wěřicím.

Na Hradci Jindřichově,  1468, 21 Jan. (Kopie w Třeb.)

Zdeněk ze Šternberka, najwyšší purkrabie Pražský a najvvyšší hajtman prelátuow, kniežat, panuow i obcí křesťanských w poslušenstwí Otce Swatého stojících slawné koruny České etc. Službu swú wzkazuji múdrým a opatrným purkmistrowi a raddě i wšie obci města Českých Budějowic, súseduom a přáteluom milým.

Wěděti wám dáwám, že přišlo ke mně poselstwie, tak mě zprawujíc, žeby na to příměřie dalšie mezi námi a stranú odpornú uděláno bylo, aby Viktorin syn toho odwolaného, kterýž do Rakús táhne, chtěl k wám a k městu wašemu s lidmi přitáhnuti; i někteří súsedé waši kázali sú lidem swým hotowu býti, wědúce že s námi w zápisu nejste ani w příměří; a tudyby wás chtěli připrawiti, aby na zámek wáš puštěni byli a zámku se zmocnili, a nad preláty, kněžími i nad wašimi hrdly a statky zlý skutek a wuoli okázali, aby se wám též stalo jako w Kadani sě stalo etc.; a chtěllibych já wám co jako hajtman od otce swatého stwrzený a ode wšech JMti poslušných přijetý, pomocen a raden býti s přátely swými, strana odporná napomenula by mne příměřím, prawiece, že s námi w zápisu nejste, že také w tom příměří nejste. Pak milí přátelé a súsedé, což tuto dělám k wám posielaje, a wýstrahu dáwaje, toť z toho úmysla dělám z powinnosti a úřadu mého od najswětějšieho otce papeže usazeného a stwrzeného, abych křesťany wěrné a poslušné obhajowal, a jim pro swatú wieru křesťanskú raden a pomocen byl. A já wždy maje tu naději, že bohdá křesťané dobří jste a budete, napomínám wás, aby zápis s námi a preláty, kniežaty, pány, městy etc. duchowními i swětskými a zeměmi Slezskými udělán a učiněn byl pro swatú wieru křesťanskú, a já, jestližeby kto na wás sáhl neb sáhnúti chtěl w mieru i w nemieru, s přátely swými mohl wás zastati, že jste s námi w zápisu, aby na wás nesahali, a já se ctí abych wás mohl neopustiti. A protož teď k wám posielám urozené panoše Markwarta z Rakowic hajtmana swého, Petra z Hauzdné a z Stupného a Jiříka z Sedlce, služebníky swé, dodawatele listu tohoto, úmysla mého úplné zprawené. Protož, což nynie s wámi odemne w tomto poselstwí mluwiti budú, abyste jim toho úplně wěřili jako mně samému. Ex Nova domo, fer. V ipso die Agnetis, anno etc. LXVIIIo.Přihlásit/registrovat se do ISP