14.

Král Jiří pokládá wšem stawům Českým sněm obecný do Prahy ke dni 23 Febr. 1466.

W Praze, 1466, 22 Januar. (Orig. arch. Třeb.)

Jiří z božie milosti král Český a markrabie Morawský etc. 

Wěrný milý! Jakož při sněmu o těchto suchých dnech wánočních w Praze držaném s radú pánuow a rytířstwa, kteříž na tom sjezdu byli, pro dobré obecné a pro zachowánie pokoje králowstwie našeho Českého sněm obecní do Prahy položili sme w prwní neděli w puostě příští: i žádáme od tebe, poněwadž wšech wás se to dotýče, aby také na ten sněm ke dni již psanému do Prahy přijel, a toho nikoli neobmeškáwal. Dán w Praze, den S. Vincencia, králowstwie našeho léta osmého. 

Ad mandatum domini Regis.

                        Slowútnému Janowi z Dobronic,

                            wěrnému našemu milému.Přihlásit/registrovat se do ISP