6.

Odpowěd stawůw králowstwí Českého na stížnosti jednoty panské.

W Praze, 25 Sept. (W rkp. Rosenberském.)

"Tato jest odpowěd od pánuow zeman králi JMti proti té ceduli, kterúžto sú někteří páni, stranně sě dawše seznati, JKMti sepsanú poslali."

Najjasnější králi a pane, pane náš milostiwý! Ta cedule, kterúž sú WKMti někteří páni po p. Zajiecowi a po p. Jaroslawowi sepsanú poslali, jakož sme jie wčera před přítomností WKMti čtúci od p. Zajiece slowo od slowa slyšeli, w niežto prwnie položenie sě klade těch pánuow mezi sebú wáženie a přemietanie a t. d.

(celau tuto přeobšírnau a o wěrné oddanosti stawůw Českých králi swému jasně swědčící, ale na historické data dosti jalowau odpowěd nemůžeme zde nyní podati; končí pak se w následující slowa:)

... a my wšichni WKMti toho chcem poddaně, powolně a hotowě  zasluhowati, a proti každému hrdly i statky swými pomáhati.Přihlásit/registrovat se do ISP