20.

Císař Sigmund od sebe sám twrdí wolení arcibiskupa i biskupůw Českých, které wloni od wolitelůw sněmem wydaných stalo se.

W Jihlawě, 1436, 13 Jul. (Z rkpp. a z kompaktat r. 1513.)

Sigmund boží milostí Římský ciesař wždy rozmnožitel říše a Uherský, Český etc. král.

Jakož sú páni, rytieři, panoše i města králowstwie našeho Českého nás w Brně prosili, abychom jim, jakožto král Český, práwa našeho k wolení arcibiskupa Pražského popřieti ráčili: to sme milostiwě k jich žádosti pro zemské dobré rádi učinili a práwo naše jim k wolení dali, jakožto list jim námi na to daný plněji drží a swědčí. A když sú to wolenie učinili, a před námi jmenowali poctiwého mistra Jana z Rokycan, a jiná dwa podbiskupie, mistra Martina z Újezda a kněze Wáclawa z Chocna: tehda sme my k tomu swrchupsanému jich wolení swolili, a jeho za arcibiskupa a je přijali, a mocí tohoto listu přijímáme, twrdiece to wolenie, a jiného do jeho smrti mieti nechcm, ale jemu o potwrzenie a swěcenie wší snažností státi chcme, a to zjednati, což najspieš moci budem, se wšemi těmi powahami, tak jakož náš list na to daný šíře ukazuje. A toho na swědomie náš ciesařský majestát kázali sme přiwěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán w Jihlawě, léta od narozenie syna božieho MCCCCXXX šestého, den swaté panny Markéty, let králowstwí našich Uherského etc. w padesátém, Římského w XXVI a Českého w XVI, a ciesařstwie we čtwrtém létě.Přihlásit/registrovat se do ISP