9.

Wěřicí list od knížat Slezských pro Jiřího Sellendorfa, posla jejich zplnomocněného ke stawúm Českým.

We Wratislawi, 1434, 23 Jul. (Z téhož rkp.)

My Kunrad, z boží milosti biskup Wratislawský, Bernhart kníže a pán Opolský, Ludwík kníže Lehnický, Ludwík Lobinský, i jiná knížata Slezská, wzkazujem urozeným pánuom Alešowi z Rismburka a z Wřešťowa, zpráwci králowstwí Českého, Menhartowi z Hradce, Alešowi ze Šternberka a z Holic, Jindřichowi z Weselé a z Wartmberka, Hynci z Pirkšteina a z Rataj i jiným pánuom a zemanuom Českým, přáteluom našim přízniwým, přízeň  naši i wše dobré; a my zemané  i města Wratislawské i Swídnické země službu swú napřed. Urození páni a přátelé milí! Posilámeť k Wám statečného panoši, Jiří Šelmdorf řečeného, ukazatele listu tohoto, některé naše wěci a úmysly s Wámi rozmluwiti a zjednati úplně naučeného. Protož prosíme žádajíc, což již jmenowaný Jiří Wám od nás prawiti bude, aby jemu toho dowěřiti ráčili a chtěli, jak nám samým. Toť proti Wám chcme zachowati i zaslúžiti. Dán u Wratislawi, w pátek před swatým Jakubem, pod pečetmi Kunradowú biskupowú, kněze Ludwíkowú Lehnického, města Wratislawského i Swídnického od nás wšech, neb sme my jiní swých pečeti tu chwíli wedle sebe neměli, anno domini tisícého čtyřstého třidcátého čtwrtého.Přihlásit/registrovat se do ISP