8.

Žatečtí Launští, Litoměřičtí a Slánští panu Alšowi Wřešťowskému z Risenburka Antocha měštěnína Launského za raddu posílají.

 

Bez místa, 1434, 19 Jul. (Z rkp. Česk. Museum.)

Urozenému pánu, panu Alšowi z Risemburka, zpráwci králowstwí Českého a markrabstwí Morawského: my purkmistři, raddy i obce Žateckého, Lúnského, Litoměřického a Slánského měst, službu naši hotowú s žádostí mnoho dobrého wzkazujíc; wěděti dáwáme, že wedle ostánie a swolenie pánuow, rytířuow, panoší, měst a obcí k zákonu božímu příchylných na sněmu w Praze nynie wnowě minulém, poctiwého a opatrného Antocha, měštěnína z Lún, Twé Milosti k raddě od krajuow našich od sebe posíláme, prosiece, aby Twá Milost ráčil se k němu laskawě mieti, jakož Twé Milosti úplně doufáme. Data sub sigillis nostris , feria secunda post divisionem sanctorum apostolorum, anno domini etc. 34.Přihlásit/registrovat se do ISP