B. VI.

AKTA WEŘEJNÁ I SNĚMOWNÍ

W KRÁLOWSTWÍ ČESKÉM

od r. 1432 do 1439.

 

1.

Obecné prowolání sněmu ke dni 10 Febr. 1432 w Praze.

Bez datum. (Z kopie w archivu Třeboňském.)

 

"Prowolánie."

Z wuole a z přikázanie wšech obcí k zákonu božiemu příchylných, dwanácte jimi wolenými a wydanými pro chwálu boží a pro obecné dobré, sněm obecný jsú uložili w Praze wšem obcem k zákonu božiemu příchylným w tu neděli prwní po sw. Dorotě. Protož wšichni páni, rytieři, panoše, zemané a města wšech obcí k zákonu božiemu příchylných, jimž jest chwála boží a obecné dobré milo, aby k tomu dni byli konečně bez meškánie; pakliby kto meškal  k tomu dni nebyl, tomu chwála božie ani obecné dobré by milo nebylo.

It. ktožkoliwěk z obcí k zákonu božiemu příchylných k tomu sněmu jeliby do Prahy, aby ižádný jeden na druhého nesahali, aniž sobě překáželi nižádnú měrú. Pakliby kto proti tomu učinil, a k tomu sněmu komu jeti překážel swéwolně, tenby to učinil proti wšem obcem, a k takowému má hledieno býti, jako k rušiteli obecného dobrého, k hrdlu jeho i k statku. Také aby ižádný w zákoně božím odpočíwajíci jeden na druhého mocí nižádnú na se nesahali: než ktož má s kým co činiti, aby wedle swolenie obecného a wšech obcí sebe práwem hledali před súdcemi ode wšech obcí wydanými.Přihlásit/registrovat se do ISP