22. 

Oldřich z Rosenberka prohlašuje wůbec, že od krále Sigmunda i od něho čtyřem artikulům Pražským swoboda se dáwá.

Na Krumlowě, 1421, 25 Apr. (Orig. arch. Třeboň.)

Wšem pánóm, rytieřóm, panošem, měščanóm i wšelikakým lidem obecným, kdežby se we jméno božie shledali, já Oldřich z Rosenberka dáwám wěděti: žeť ty čtyry kusy, o kteréž jsú Pražené a jiní dobří lidé stáli, KMt propustil do řádného slyšenie; i já také těm čtyřem kusóm dáwám swobodu na swém panstwí, do toho dalšieho řádného slyšenie. Pakliby kto na tom nechtěl přestati, a zemi chtěl dále hubiti, a které dále neřády wésti: tehdy wšem ufám dobrým lidem, že se k tomu přičinie, aby ty neřády stawowány byli; a mně a jiným wšem, ktožby obecné dobré této země milowali, pomocní budete. Dán na Krumlowě, ten pátek na S. Marka, léta božieho etc. XXImo.Přihlásit/registrovat se do ISP