19. 

Obec Pražská wšecka zboží a statky měšťan z Prahy uteklých a obci newěrných k obci potahuje.

W Praze, 1420, 26 Jul. (Z knih saudních města Pražského.)

Chwála buď na wýsosti pánu bohu wšemohúciemu z těch ze wšech swětlých užitečných a spasitedlných prawd božích, kteréž jest nám z swé milosti ráčil zjewiti z zákona swého swatého, a zwláště o welebnú swátost těla jeho swatého a krwe jeho swaté; o kteréžto božie prawdy, a zwláště o tu welebnú swátost těla a krwe božie, stalo se swolenie wšie weliké obce, proti každému žiwému člowěku hájiti a brániti zákona božieho do těch statkuow a do smrti; a to dobrowolně slíbiwše pánu bohu a zdwihše prsty. Tu někteří učiniwše ten slib, utekli pryč ot domuow a ot jiných statkuow, w najwětší núzi, w obležení města; a tu sú zrazowali obec a leželi polem proti městu. Protož obec weliká znamenawši nezdrženie slibu a newěru těch uteklých, sebrawši sě w hromadu, uwázala sě w ty domy otběhlé, u winnice, u forberky i we wšelikaké takowé jiné statky a zbožie dědičně, jakožto prawý pán a dědic sprawedliwý a nápadný takowých domuow i wšelikakého jiného takowého zbožie otběhlého; a na tom jest konečně ostala, aby domowé těch wšech, kteříž sú z města wyběhli, z městských kněh byli wymazáni, a aby wepsáni byli w městské kniehy těm, kteříž sú je u obce kúpili; a obec zprawuje takowé domy wedle práwa městského. Actum feria sexta post diem S. Jacobi apostoli, anno domini MCCCCXXo.

Thomassko judex, Laurentius Claudus magister civium, assessores, Beness de Gradu et Paulus Kabath cingulator consules etc.Přihlásit/registrovat se do ISP