49.

Weřejné prowolání za příčinau pokoje a řádu w zemi, ze sněmu swatokateřinského učiněné. (Z rkp. Šternb), p. 189-190.)

W Praze, 1451, 6. Januar.

"Jednosworné sjednánie pánów o sněmu w Praze na sw. Kateřinu."

In disgressione autem congregationis ejusdem, ut regnum ipsum tranquillitatis et pacis amoenitate gaudere valeat atque possit, in punctis et articulis infra scriptis omnes unanimiter resederunt, eaque et eos in omnium audientia publica legi mandaverunt, quibus omnes et singuli consenserunt, nemine penitus discrepante, voce quoque praeconia proclamari per civitates et dominia jusserunt.

Najprwé silnice wšecky aby šly prostranně a swobodně.

Item lúpežuow a krádežuow, wýbojów a pálení denních a nočních, aby bylo konečně wšech přestáno. Pakliby kto w takowém zlém účinku zastižen byl neb uswedčen, nad takowým i nad každým, jenžby ho zastáwal, má býti mstěno podlé popraw starodáwních.

Item, sáhlliby kto také, ježto jemu to wedle poprawy příslušie, na kterého zločince, kterýž by po tomto našem již swolenie nynějšiem co učinil, a někto snad toho mstíti chtěl a tomu se protiwiti: na takowého, ktožby se tomu protiwil, aby pomohli sobě wšichni; a cožby koli na takowém bylo dobyto, toho aby byl wěčně prázden.

Item falšowé každí aby owšem byli přestáni; neb nad takowými dieti se má starodáwná poprawa bez milosti.

Item zlodějów krčemních i jiných wšelikých aby žádný nepřechowáwal, ani stawuow u sebe jim dopúštěl, žeť nad takowými bude mstěno nad jich ferdrowníky i pomocníky.

Item ktožby koliwěk, řád a práwo opowrha, na koho záhubu sáhl, aby jeho žádný u sebe nechowal, ani trpěl, ani zastáwal, ale aby psancem byl po wšech městech. Pakliby jeho kto chowal, trpěl neb zastáwal, aby sám w témž byl a takowým aby žádný gleit pomocen nebyl.Přihlásit/registrovat se do ISP