47.

"List smluwní mezi panem Jiříkem a panem Oldřichem učiněný w Pelhřimowě o swětie Margrety, Anno etc. quinquagesimo."  (Z rkp. Šternb. p. 171-112.)

V Pelhřimowě, 1450, 3 Aug.

My Jindřich z Rožmberka, Zbyněk Zajiec z Hazmburka, Jan z Lichtmburka a z Bietowa, Zdeněk ze Šternberka, Wilém mladší z Rizmberka a z Rabie, a Zdeněk z Postupic, ubrmané od stran wolení a mezi nimi přátelskú smluwú mocně wydaní, jakožto mezi urozenými pány, panem Jiříkem z Kunstatu a z Poděbrad s jedné, a panem Oldřichem ze Hradce s strany druhé:

Najprwé mocí boží prawý a křesťanský mír mezi nimi činíme, aby swoji dobří přietelé byli, a práwě křesťansky sobě to držali.

Dále, tak jakož pan Oldřich ze Hradce winil jest pana Jiříka z Kunstatu z některých kusów, jakož o tom jeho pře winní a psanie šíře wykazuje; a též zase, jakož jest pan Jiřík z Kunstatu pana Menharta nebožtíka a pana Oldřicha syna jeho winil z některých kusów, jakož také jeho pře winní a psanie šíře wykazuje: protož takto se nám jednostajně zdá, a teď z moci swé ubrmanské wypowiedáme, že těmi haněními, kterýmiž jest haněl pan Oldřich pana Jiříka, neměl jest haněti ani přátel jeho, a též zase pan Jiřík neměl jest haněti pana Menharta nebožtíka, ani pana Oldřicha syna jeho, anižto přátel jich těmi haněními, kterýmiž jest je haněl; neb se nám tak zdá, že těmi wěcmi proti sobě obě straně winni nejsú.

Toho na swědomie swé jsme pečeti kázali přitisknúti k tomuto listu. Jenž jest dán w Pelhřimowě, léta po narozenie syna božieho tisícieho čtyrstého padesátého, ten pondělí po swatém Petru z okow wypuštěnie.Přihlásit/registrovat se do ISP