45.

Dwě cedule, popis jednotníkůw Poděbradských i Strakonických obsahující. (Z orig. arch. Třeboň.)

Bez místa i roku (1450, m. Jun.)

A. Jednota Poděbradská.

Jiřík z Kunstatu, se wšemi swými zámky i služebníky; také Kralowú Českú nynější i Jejie Mti zámky, i wšecko, což od Jejie Mti jsem w držení, w swé obraně jmám, a toho nepustím.

Jiřík z Dubé a  z Wismburka.

Jan z Rúsinowa, hauptman kraje Čáslawského.

Mikuláš   z Lipy a na Lipnici.

Mikuláš a Jindřich z Ledče   (alibi z Sedlce.)

Beneš z Mokrowús.  

Města: Hora, Čáslaw.

Zdeněk ze Šternberka.

Jindřich ze Stráže.

Jan Zajimač z Kunstatu.

Jan z Sútic, hauptman kraje Kúřimského.

Bohunek z Klinštaina.

Jan z Kostelce a  z Leštna.

Města: Kuřím, Brod Český.

Jan z Potštaina a z Žampachu.

Ješek z Bozkowic a z Swojanowa.

Zdeněk z Postupic hauptman kraje Chrudimského.

Jan Pardus z Wratkowa.

Čeněk, Jan a Waněk bratřie   z Šárowa.

Města: Mýto Wysoké, Chrudim, Polička.

Jan z Bergowa.

Jetřich Mrzák z Miletínka, kauptman kraje Hradeckého.

 

Města: Hradec nad Labem, Jaromiř, Dwuor.

 

A netoliko ti swrchupsaní, ale každý kraj z dřéwepsaných, totiž Čáslawský, Kúřimský, Chrudimský a Hradecký jsú w témž, kromě některých, kteříž jsú sě swéwolně z lantfridu wytrhli.

Z Morawy: Jan  z Pernšteina.

Zdeněk z Walšteina a  z Rukštaina.

Z kraje Boleslawského: Jindřich  z Michalowic. Heřman ze Zwieřetic.    Heník z Walšteina.

Bohuše z Kowaně a  z Fričtaina.

Záwiše z Klinštaina.    Purkart Kamaret.

Města: Nimburk, Miletínek.  

Praha, totiž tři města. Staré, Nowé i Malá Strana; a hrad Pražský s Hradčany.

Z Zápražie: Aleš ze Šternberka.    Petr ze Šternberka.

Burian z Gutšteina, s městy Střiebrem a Tachowem.

Wilém z Rizmberka   a  ze Šwihowa.

Fridrich z Donína.    Jan   z Gulšteina.

Wilém z Ilburka.    Přibík z Klenowého.

Jan Calta z Kamennie Hory.    Dobeš   z Radyně.

Města: Klatowy.    Berún.

Petr a Wáclaw bratřie Zmrzlíci   ze Sweyšína.

Jan Malowec   z Borotína.    Mikuláš Winterberský.

Města: Piesek. Wodňany. 

Hanuš z Koldic.    Jindřich z Dubé a   z Lipého.

Jan mladší z Wartenberka a  z Děčína.

Wilém z Šumburka. Jan z Wartmberka a z Blanšteina.

Mikuláš z Lobkowic a z Hasenšteina.   

Ti wšichni předepsaní jsme spolu w jednotách w zápisiech i w lantfridech; a w témž jsú wšichni naši zámci, města, hradowé, zbožie i drženie naše, i wšichni naši služebnici a poddaní, swětští i duchowní.

 

B. Jednota Strakonická.

 

Tito jsú  w listu hlawniem, w Strakonicích  udělaném.

Oldřich  z Rosenberka.

Jindřich  z Rosenberka.

Wáclaw z Michalowic.

Hynek Krušina ze Šwamberka.

Jan ze Šwamberka.

Jan z Rismberka a ze Skály. (Již miesto toho jest Wilém mladší syn jeho.)

Jan ze Hradce.

Oldřich ze Hradce.

Jindřich z Kolowrat.

Kněz Bedřich ze Strážnice.

Jan z Lobkowic.

 

Tito we  zwláštniem listu přiznawaciem.

Mikuláš z Lobkowic.

Fridrich z Šumburka a z Glawchowa.

 Henrich Starší z Wejdowa.

Aleš z Šumburka.

 

Město: Kadaň.

Také we zwláštniem listu.

Jan Ozor  z Bozkowic.

Wáclaw Hecht  z Rosic.

Jan Kolda z Žampachu.   

Kuneš Rozkoš z Dubé, seděním na Kostelci.

Blankenštein, Šuoff.

 

Města: Budějowice a Plzeň.

Pan Hanuš z Kolowrat.

Pan Bernart z Cimburka. Přihlásit/registrovat se do ISP