44.

Forma listu přiznawacího ke smlauwě Wildšteinské od měst. (Z rkp. Šternb. p. 163-4.)

 

My purgmistr a rada i wšecka obec města N. známo činíme tiemto listem zjewně přede wšemi lidmi, že jakož urození páni, pan Jiřík z Kunstatu a z Podě­brad, pan Aleš ze Šternberka etc. i jiní páni, rytieři, zemané i města jednoty jich s jedné, a pan Oldřich z Rožmberka s panem Jindřichem synem swým, i jiní páni, rytieři, zemané a města jich jednoty s strany druhé, proti sobě polem ležiec, smlúwu mezi sebú o zjednánie pokoje učinili, přišedše i zaručiwše na čtyry pány ubrmany i na pátého najwyššieho, tak jakož hlawní list na ty smlúwy i na přiměřie i na zdrženie mezi nimi swědčí a wykazuje. Ty wšecky smlúwy i příměřie, a každý kus zwláště, w tom hlawniem listu popsány, oblibujem a přijímáme, sli­bujíce je tiemto listem swú dobrú a čistú wěrú křesťanskú wěrně a prawě zdržeti i w skutku bez přerušenie zachowati, pod pokutami we hlawniem listu wypsanými, tak úplně, jakož bychom ze jména w něm byli napsáni a pečet města našeho k němu byla přiwěšena. Toho wšeho na zdrženie a na potwrzenie, pečet naše wlastnie, dobrowolně přitištěna jest k tomuto listu.    Jenž jest dán etc.Přihlásit/registrovat se do ISP