K. Sjezd jednoty Strakonické w Plzni r. 1450, 15 Mart.

37.

Pana Jiřího z Poděbrad wěřicí list pro posly swé na sjezd Plzeňský. (Z orig. arch. Třeboň.)

W Praze, 1450, 13 Mart.

Jiřík z Kunstatu a z Poděbrad: urozeným, statečným, slowútným a opatrným pánuom, rytieřóm, zemanuom i městóm w Plzni na sjezdu nynie sebraným.

Službu swú wzkazuji wám, kteří jste semnu w dobré wuoli, a posielám k wám urozeného pana Jana Caltu z Kamennéhory, šwagra swého milého, a slowútného panoši Heřmana ze Zhorce, služebníka  swého. Cožť oni ode mne s wámi w tomto poselstwí mluwiti budu, abyste jim toho úplně uwéřili, jakožto mně samému. Dán  w Praze, w pátek po S. Řehoři, léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyrstého padesátého. (L. S.)Přihlásit/registrovat se do ISP