27.

Formule přiznáwací ke smlauwě Hradecké a Pelhřimowské. (Z rkp. Šternb. p. 122-124).

Bez místa, r. 1449, m. Apr.

A já swrchupsaný Oldřich ze Hradce wyznáwám tiemto listem obecně přede wšemi, ktož jej uzřie nebo čtúce slyšeti budu, že smlúwu již swrchu w tomto listu napsánu w celosti wšichnu, jakž sama w sobě swědčí, a každý artikul a článek w té smlúwě, i to příměřie křesťanské sepsané a umluwené, jakož táž smlúwa šíře ukazuje; také wýpowěd těch čtyř pánów ubrmanów, ze jména w té smlúwě napsaných a jmenowaných, dokonce w celosti wšichni prawě, skutečně a nepochybně, kterúžkoli wýpowěď učinie a wypowědie mezi mnú a nadepsaným panem Jiříkem, anebo mezi těmi, jenžby položili pře a winy swé podlé nadepsané smlúwv proti mně: to a tak wšechno, jakož se we swrchupsané smlúwě i teď w tomto listu wypisuje, já nadepsaný Oldřich ze Hradce s swými se wšemi služebníky a lidmi poddanými, jimžto mám a mohu přikázati, a za ty za wšechny swé pomocníky, kteříž jsú podlé mne aneb pro mne panu Jiříkowi a jeho pomocníkóm odpowěděti a wtom pro mě zašli, dobrowolně slíbil jsem a mocí tohoto listu slibuji často jmenowanému panu Jiříkowi z Kunstatu a z Poděbrad, jeho také pomocníkóm, služebníkem a lidem poddaným, i těm wšem, ktož jsú koli podlé něho a pro něho se mnú a s mými pomocníky zašli a mně a mým pomocníkóm odpowědeli, wěrně, prawě a křesťansky beze wší lsti zdržeti a w skutku zachowati, naplniti i učiniti wšechno podlé wykázanie smlúwy swrchupsané a podlé wzněnie wýpowědi, kteráž se stane; a to pod mú dobrú ctí a wěrú křesťanskú, jako dobrý člowek. A my a. b. c. d. e. etc. (až do dwanácti) rukojmě za swrchupsaného pana Oldřicha jistce našeho, za zdrženie wšech swrchupsaných wěcí slíbili jsme a mocí listu tohoto jednostajně rukú společnú a nerozdielnú wšichni slibujem, pod základem deset tisíc kop gr., jestližeby nadepsaný pan Oldřich anebo jeho pomocníci odpowědní zašli, aneb služebníci a lidé poddaní jich, čehožkoli w tomto listu popsaného, buďto smlúwy, příměřie aneb wýpowědi ubrmanské, nezdržal aneb nezdrželi, a podlé smlúwy swrchupsané wykázanie neoprawil neb neoprawili, tak žeby pro takowé nezdrženie neb neoprawenie na pana Oldřicha, jistce našeho swrchupsaného, ti čtyřie páni ubrmané swrchujmenowaní základ seznali jednosworně: tehdy my swrchupsaní rukojmě, základ tak seznaný swrchupsaný, totiž deset tisíc kop groš. máme a slibujem dáti, splniti a zaplatiti nadepsanému panu Jiříkowi wěřiteli našemu hotowými penězi, totiž neb zlatými dobrými Uherskými, také groši dobrými, také i penězi dobrými obecně w zemi bernými, we dwú měsiecí po ubrmanském seznánie najprwé pořád zběhlých bez poručenie a odtahowánie dalšieho etc.Přihlásit/registrovat se do ISP