G. Poselstwí České we Wídni r. 1448.

19.

Relaci o poselstwí skrze p. Oldřicha Rosenberského a Jana Šwihovvského od králowstwí Českého králi Fridrichowi učiněném.

We Wídni, 1448, 6 Sept.

Poselstwie, kteréž jest pan Rožmberský a pan Jan Šwihowský dál jmé­nem wšeho králowstwie Českého ku Králowě Mti králi totiž Římskému, w pátek před matky boží narozenie, anno  etc. XLVIII.

Najjasnější králi a pane milostiwý! WMti wzkázali páni,  rytieři, zemané i obec králowstwie Českého službu swú

Žádajíc na WMti, wedle sjezduow a poselstwie, kteréž jsú s WMti měli, ježto jsme i my při některých wěcech také byli, aby jesle WMt krále Ladislawa ráčil wydati za pána,  wedle těch žádostí, jako dále WMti jest wědomo.

Dále kázali jsú WMti powědieti, jestli žehy to WMt neráčil učiniti a krále Ladislawa wydati, žeť by bez pána a krále déle býti nemohli, než žeby na to chtěli pomyslili, aby pána měli a krále.

A na to   složili  jsú   sobě  rok   o swatém   Šimoniši  a Judy   do Prahy, jestli žeby tuto konce nebylo, žeby sobě pána a krále mienili zjednati.

I prosíme WMti ode wšie koruny, aby WMt tu wěc ráčil před se wzieti milostiwě, pro dobré toho králowstwie, krále Ladislawa, také i domu WMti Rakúského.

Item, když jsú již to poselstwie páni zdáli, pan Rožmberský mluwil s Králowú M a prosil JMti, aby se ráčil přičiniti a mluwiti s kardinálem, aby JMt také dobrotiwú dal odpowěd o kompaktatiech, jakož se pak JMt w Praze   welmi pěkně k tomu podáwal.

Item, na to Králowa Mt dal odpowěď skrze pana Kašpara, že JMt tomu poselstwie srozoměl, a welmi wděčen jest toho pozdrawenie od wás pánuow; a na to poselstwie chce pomysliti a potom s wámi páni dále pomluwiti i odpowěď dáti.Přihlásit/registrovat se do ISP