F. Jednání na  sjezdu podobojích w Kutné Hoře o sw. Janě r. 1448 (na němž strana Poděbradská k jednotě se zawázala.)

16.

"Artikulowé, kteréž Jarohněw a Kokot od pana Oldřicha z Rosenberka panu Jiříkowi z Poděbrad na sněmu u Hory oznámiti měli." (Z půwodn. konceptu w arch. Třeboň.)

Item. Najprwé powiete nowiny p. Jiříkowi, že mi kardinál psal, že se z Wiedni hnul ten úterý před S. Vitem, a jede do Budína, a že tu Uhří silně leží, čekajíce jeho, a že má w lom dobru naději, že bohdá w ty wěci mezi králem a nimi w dobré uhozeno bude.

It. Také mi kardinál psal, že se Otci Swatému dobře a šťastně wede w jeho wěcech kostela Římského; a že mu král Arragonský welmi nakládá a pomocen jest w jeho wěcech.

It. Když sme z Prahy jeli s kardinálem, byl král Římský w Celli u matky božie; a tu mu přišlo poselstwie, že jemu hajtman w Krainu a w Štyrště sešel. Tu jest tam jel, jiného hajtmana dělaje; a když to zjedná, nemeškaje bude w Wiedni, tak jakož jsem já zprawen. A páni Rakúští mají nynie býti a rok mieti w Křemži s jinými preláty a zemany.

It. Powězte p. Jiříkowi o tohoto Chlewce, a proste jeho, ať jemu píše a přičiní se, aby Chlewec pokoj měl, tak jakož sem jemu prwé psal; a jáť se také prwé chci rád přičiniti, aby p. Krušina w pokoji byl, léčby jeho wždy w pokoji nenechal a on se z núze musel brániti.

It. Také porozumiewám, když jediné král do Wiedni přijede, že nám rok položen bude o sw. Bartoloměji a (před) sw. Wáclawem. Protož milý pane! muožešli sám tu býti, welmiť bych rád, by to mohlo býti. Pakli to býti nemóže, ale mluw a jednaj k tomu, aby někteří dobří lidé k té jiezdě wypraweni byli; ježtobychme tam ty wěci z jednéstajné wuole mohli jednati, cožť jest obecného dobrého, a také na čemž sme zuostali a zapsali. Neb muožeš dobře rozuměti, žeť ty wěci tu k konci musejí jíti.

"Artikulowé, kteréž Jarohněw s Kokotem ku p. Jiříkowi i také sněmu u Hory nynie sebranému"  (sic) (Psáno písařem Rosenberským.)Přihlásit/registrovat se do ISP