11.

Fridrich král Římský p. Oldřichowi z Rosenberka oznamuje, co poslům Českým odpowěděl. (Ze sauwěkého překladu w arch. Třeboň.)

We Wídni, 1447, 9  Oct.

Fridrich z božie milosti Římský král, po wše časy rozmnožitel říše, knieže w Rakúsech a w Štyrště etc.

Urozený nám zwlášte milý! Wědětiť dáwáme, že urození Zdeněk ze Štern­berka, Jindřich ze Stráže, Zdeněk Kostka a Mikuláš Ceisperk nynie u nás byli sú, a některé wěci od králowstwie Českého na nás wznesli a dáli; na něžto my jim odpowěděli sme, jakož pak w tejto ceduli w tomto našem listu zawřené srozumieš. To tobě oznamujem, a to sme některým jiným také psali, proto aby ti i jiní wšelici rozuměli, co my w těch wěcech před se béřem, že toho našemu milému strýci králi Ladislawowi powinni jsme a dtužni, a to také pro lepšie činíme. Také což sme témuž králowstwí Českému ke cti , užitku a upokojení do sie chwíle učiniti mohli, k tomu sme wždycky byli příchylni, a to i ještě rádi chceme učiniti, tak aby námi w tom žádný nebyl nedostatek. Protož žádáme, aby takowú naši dobru wuoli w těch wěcech jiným také oznámil; na tom nám zwláštní libost ukážeš. Dán u Wiedni, ten pondělí před S. Kolmanem, anno domini etc. XLVII, našeho králowstwie w osmém létě.

Commissio D. Regis in consilio.

Urozenému nám zwláště milému Oldřichowi z Rosenberka.Přihlásit/registrovat se do ISP