9.

Pamět daná poslům ku králi Fridrichowi wyslaným, co ku papežskému Legatowi mluwiti mají. (Rkp. Šternb. p. 91, 92.)

W Jindřichově Hradci, 1447, m. Sept.

"O legatowi paměť."

                                                       

Paměť poslów knězi Legatowi, týmž poslóm daná. Najprwé pozdrawenie ode wšeho králowstwie a přiwitánie ochotné a žádostiwé, jako sami se domysliti muožete.

Item položiti JMti před oči běh ten wešken s Králowú M: totiž swolenie wšeho králowstwie jednostajně k králi Ladislawowi, poselstwie k JMti po panu Jindřichowi Strážském a panu Přibíkowi Klenowském, odpowěď od JMti danú, potom miesto od JMti nám jmenowané a položené k sjezdu, gleitów na to poslánie, i také toto naše s cesty zase od toho sjezdu odwedenie, i odpowěď nynějšie odsawad králi danú.

Potom powědieti wděčnost i radost ode wší koruny, dobré otce swatého k nám, radost také i utěšenie weliké wšemu králowstwie našemu z kněze legata příjezdu, skrze kteréžto naději plnu máme i wšeho dobrého, nás wšech i toho králowstwie, tak jakož nám otcem swatým wzkázáno, že JMt kněz legat ku konání těch wěcí jest k nám wyslán.

A konečně prositi, aby již příjezdem swým k nám meškali neráčil, pro chwátu boží napřed, a podlé toho ke cti otci swatému i wšie říši, a nám i wšemu králowstwí našemu k sčastnému bohdá prospěchu a užitku, a sobě ku odplatě bohdá wěčné.Přihlásit/registrovat se do ISP