C. Jednání na sněmu w Jindřichowě Hradci r. 1447, Sept. a Oct.

6.

Prokop z Rabšteina a Jiří Kainacher, poslowé od krále Fridricha ke Stawům Českým, žádají o gleit pro sebe, ku přijetí do Jindřichowa Hradce. (Z orig. arch. Třeboň.)

W Rabci, 1447, 20 Sept.

Urozeným pánóm, p. Oldřichowi z Rosenberka, p. Menhartowi z Hradce, p. Jiříkowi z Poděbrad, p. Alšowi z Šternberka, p. Zbyňkowi Zajieci, p. Hanušowi z Kolowrat, p. Janowi z Smiřic, p. Mikulášowi Trčkowi, p. Janowi Hertwikowi, p. Jakubowi z Wřesowic, i wšem jiným pánóm, hauptmanóm i poslóm od zeman i od měst nynie w Hradci sebraným, pánóm a přátelóm.

 

Službu swú wzkazujem, urození páni, stateční a opatrní, Waše Milosti! Dáwáme WMti weděti, že KMt Římský, pán náš milostiwý, srozuměw, že ste rok do Hradce položili den S. Matúše, poslal nás k WMti, abychom něco úmyslu JJ na wás wznesli, dřéwe nežlibyste se dolów do Wiedně k JMti odtad hnuli. I prosíme WMti, abyste nám ráčili gleit swój bezpečný, přijeti, tu býti i odjeti dáti, a to listem, a po tomto poslu nám jej poslati; a my k WMti bez meškánie přijedem. Datum Rapcz, in vigilia beati Matthaei Apostoli et Evangelistae, anno etc. XLVII.

Prokop z Rabšteina

a Jörg Kanacher.Přihlásit/registrovat se do ISP