B. Z akt sněmu o sw. Stanislawu r. 1447

5.

Psaní pana Hynka Krušiny ze Šwamberka ke sněmu, w příčině pp. Buriana z Guttenšteina i Jindřicha (z Kolowrat?) (Z orig. arch. Třeboňského).

W Plzni, 1447, 2 Mai.

Urozeným pánóm , p. Oldřichowi z Rosenberka, p. Menhartowi z Hradce, p. Jiříkowi z Kunstatu, p. Alšowi z Šternberka, p. Zbyňkowi z Hasemburka, p. Zajíeci z Kosti, p. Hanušowi z Kolowrat, p. Haškowi z Waldšteina, p. Janowi z Hradce, p. Janowi z Smiřic i jiným pánóm na sněmu w Praze sebraným, přátelóm mým milým.

 

Službu swú wzkazuji wám, urození páni a přietelé milí! Tajno wás nebuď, kterak sem nynie rokowal  s. p. Burianem před p. z Rozemberka, a tu jest o některé wěci mezi námi wýpowěd učinil, a o pana Jindřicha pozuostawil, aby před wámi a před jinými pány nynie na sněmu w Praze s plnú mocí pan Jindřich s swé strany a Střiebrští s druhé strany (byli), a cožbyste mezi nimi wypowěděli, na tom aby suobú stranu přestali. Protož páni a přietelé milí! wěřím wám, že se k tomu skutečně přičiníte, aťby již pan Jindřich přietel mój mohl o to konec mieti wedle swé sprawedlnosti; neb to wiete, kterak ste jemu z prwních sněmów psali, i mne, aťby před wámi byl, a že mu se má spravvedliwé státi od Střiebrských. I wěřímť wám, že se k tomu přičiníte, aťby to w horšie newešlo. Datum in Nova Plzna, in die S. Sigismundi martyris gloriosi etc.

Hynek Krušina z Šwamberka, hajtman Chebského kraje.Přihlásit/registrovat se do ISP