2.

Pamět, s čím pp. Klenowský a Jindřich Strážský ku králi Římskému posláni byli. (Z kopie archivu Třeboňského.)

"Poselstwie ku Králowě Milosti."

1) It. Najprwé KMti službu powědieti.

2)It. JMti omluwiti se o poselstwí  k Otci swatému.

3) It. Omluwiti to, že JMti tak dlúho žádné odpowědi nedali,

4) It. Prositi JMt o sjezd se pány k rozmluwení na konečnú wěc  o krále Ladislawa; a aby JMt k tomu měl kohož ráčí, aby ty wěci bez protahowání k konci přiwedeny byly.

5) It. Byloliby srozumieno, žeby JMt dále protáhnuti chtěl než w tom času, jakož w Pelhřimowě uloženo jest.

6) It. O gleity pánuom   od  krále,   od  Pasowského,  Šaumburského a Walseckého, od města Wiedně, do tisíc koní.

7) It. Miesto u Wiedni k sjezdu.

8) It. Na který čas což najkratše muož zjednáno býti, aby se ten sjezd stal [Cedule w archivu Třeboňskem, na kteréž pamět tato zachowala se, má rukau sauwěkého písaře Rosenberského nápis: "Karta, s čím Klenowský a p. Jindřich Strážský ku králi jeli."].Přihlásit/registrovat se do ISP