(16.00 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

A kromě toho, a na to nezapomínejme, tady platí, že za správnost jsou primárně zodpovědné firmy. Tak je to vždycky přece a tak je to legislativně nastaveno, takže myšlenka, že to Energetický regulační úřad nezvládne a že se tím ohrozí výběr té daně, je opravdu nepřípadná a není namístě. Energetický regulační úřad má úkoly, které má zvládat, a tady k tomuto má největší kompetence ze všech ostatních státních orgánů, takže nevidím důvod, proč by se tomu měl Energetický regulační úřad bránit. Naopak si myslím, že on je ten, který je kompetentní a který je i dostatečnou zárukou toho, že bude postupovat podle metodiky a bude provádět ex post takové kontroly, které zaručí, že výběr daně byl správný a byl adekvátní. A já jenom musím trvat na tom, že ten postup, který jsme tady zvolili, je rozumný, a nevím, proč se tomu Energetický regulační úřad brání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére. Upozorňuji, že je 16.01, uplynul tedy čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústí interpelaci na předsedu vlády. Já vám děkuji, pane premiére, a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Nejprve přečtu omluvu. Dnes od 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Vít Rakušan. (Poznámka ministra Rakušana.) Od 18 hodin, pane ministře.

Vyzývám poslankyni Ivetu Štefanovou, aby přednesla interpelaci na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a zahájila tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců, připraví se poslanec Michal Ratiborský. Vzhledem k tomu, že pan ministr se z dnešního jednání omlouvá, paní poslankyně, přečtěte svoji interpelaci na mikrofon a bude vám odpovězeno písemně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, interpeluji vás dnes s ohledem na rapidně zhoršující se situaci s dostupností praktických lékařů. Již před časem jste mi písemně odpovídal na mou interpelaci na téma nedostatek pediatrů. Ta situace je ale kritická už i u praktických lékařů pro dospělé a je mi velmi líto, že dnes opět nejste osobně přítomen při mé interpelaci.

Zaznamenala jsem některé vaše kroky, jako je zvýšení rezidenčních míst o 50 %. Toto číslo je z hlediska reálné potřeby ale stále nedostatečné. Byly upraveny nutné pracovnělékařské prohlídky, pojišťovny pomáhají a informují pacienty bez praktického lékaře, kde mohou lékaře, který má ještě volnou kapacitu, najít. Toto všechno jsou určitě kroky správným směrem, nicméně na dnešní situaci, kritickou situaci mají vliv minimální, ale hlavně mají vliv s určitým časovým odstupem, a to až několikaletým odstupem. Ta situace se ale zhoršuje v poslední době velmi rychle a roste počet (těch), kteří nemají svého praktického lékaře, anebo je pro ně technicky špatně nebo nedostupný, ať už přílišnou vzdáleností, a tak dál. To vede ke zhoršení zejména primární péče a přetěžování akutních ambulancí v nemocnicích, které mnohdy musí praktického lékaře zastupovat.

Chtěla bych po vás představit nějaký plán řešení, a nejenom ty dlouhodobé systémové kroky, které pomohou situaci řešit, ale hlavně stabilizovat, ale také ty kroky, které jsou krátkodobé, budou vidět nejlépe v krátkém čase a budou vidět do doby, než se odrazí právě ta dlouhodobá systémová řešení. Děkuji vám za vaši budoucí odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy pan poslanec Michal Ratiborský, tedy interpeluje pana ministra Pavla Blažka, který se také z dnešního jednání omlouvá. I vám bude odpovězeno písemně. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád navázal na písemnou interpelaci kolegy Petra Sadovského týkající se minimálně nestandardního postupu brněnské státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně, doktorky Evy Žďárské. Paní doktorka Žďárská v poslední době zapomněla požádat o prodloužení vazby muže podezřelého z vraždy, který pak musel být propuštěn a utekl neznámo kam. Byla shledána vinnou v kárném řízení. Kárný senát uvedl, že se jednalo o její opakované jednání, recidivu, přesto jí umožnil trest snížení platu pouze na dva měsíce o 10 %. V jiném případě letos v létě propustila muže, který byl v minulosti odsouzen za vraždu a vydírání a nucení jiných osob k trestné činnosti, nyní je stíhán za několik vydírání a podvodů na celé řadě osob. Nyní je na svobodě a je bezpochyby nebezpečný všem poškozeným i jiným osobám. Ohledně vedení tohoto případu jste byl informován také. Jedná se o celou řadu pochybení doktorky Žďárské. Na portálu Česká justice 21. 12. 2021 uvedl, že za chyby na státním zastupitelství se musí začít platit. Není to tak dávno, co jste kritizoval, že vztahy mezi dozorovým a dohledovým státním zastupitelstvím jsou často formální, není tedy plněna efektivní kontrola mezi jednotlivými stupni státního zastupitelství.

Vážený pane ministře, máme zde případy jedné státní zástupkyně, které potvrzují vaši tezi ohledně pouhé formální kontroly zákonnosti přípravného řízení. Dozorový státní zástupce má být garantem zákonnosti přípravného řízení. Pokud ten selže, pak má jeho chyby napravit nadřízené státní zastupitelství v rámci dohledu. Sám kritizujete, že tomu tak není. Pokud nefunguje kontrola policie ze strany dozorového státního zástupce a ten není kontrolován dohledovým, pak mohou vznikat kauzy na objednávky a soudy už to těžko napraví, když necháme celé přípravné řízení bez efektivní kontroly. Kontrola nemůže být jenom na papíře v zákoně, ale musí být přece efektivně vykonávána, jinak je popřeno právo na spravedlivý proces garantované ústavou i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Trestní řízení rozhoduje o osudech lidí, proto jsou takové nároky na kontrolní mechanismy, které nesmí fungovat jen formálně (Předsedající: Váš čas.), ale skutečně a efektivně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník, který interpeluje ministra Ivana Bartoše. Připraví se pan poslanec Robert Králíček. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za prostor. Přeji dobré odpoledne, pane ministře. Ve věci stavebního zákona, sněmovní tisk 330, tam mám sérii dotazů.

Za prvé, ten princip "jeden úřad, jedno razítko". Víte, že v našem původním návrhu žádost o povolení záměru, podle té původní naší verze, nemusela mít závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy, že by si ho obstaral stavební úřad sám při maximální integraci, jak jsme s ní počítali. Můj první dotaz, jestli chápete to a jak vysvětlíte, že v systému s částečnou integrací, jak ho navrhujete, mezi malé stavební úřady, úřady na oerpéčkách, budou muset ty úřady fyzicky přepravovat projektové dokumentace, budou muset za těmi dotčenými orgány nějakým způsobem jezdit komunikovat, anebo jestli si věříte natolik, že opravdu do té doby bude připraven elektronický oběh dokumentů a nic takového nebude potřeba.

Druhý dotaz je personální. Víte, že už teď soustava stavebních úřadů je personálně poměrně dost poddimenzovaná, a pokud dojde k tomu, co vy plánujete u principu apelace, tedy odvolání na krajských úřadech, na stavebních úřadech na krajích, je jich teď 17, mají zhruba 230 osob, že nebudou stíhat. Hrozí opravdu to, že v momentě nesprávného rozhodnutí nebo odvolání sporu se ten odvolací proces zastaví, jestli toto riziko vnímáte.

Třetí dotaz, ten souvisí se Speciálním a odvolacím stavebním úřadem. Plánuje se to, že vyhrazené liniové stavby by tedy od července 2023 měly podle něj fungovat, měly by být jím řízené. Už ho naplňujete? Kdy a jak ho obsadíte? Kdy začne fungovat? Kdy bude Speciální a odvolací stavební úřad obsazen?

A konečně poslední dotaz, jednotný environmentální permit, to jednotné povolení. Víte, že žadatel sice podá jednu žádost na nový úřad, ale opět ten úřad bude muset oslovovat v environmentálním vyrovnání (Předsedající: Čas.) všechny další orgány nebo úřady. Opravdu se to zrychlí? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, případně budete mít prostor na doplňující dotaz. Prosím, pane ministře, o odpověď. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš: Dobrý den. Děkuji za ty otázky, já bych to vzal postupně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP