(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 16 až 19 z bloku smluv ve druhém čtení a následně pevně zařazeným bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Jedná se o body 84, 88, 96, 102, 103, 114, 118, 123, 124, 130, 134, 137, 146, 152 a 162. Odpoledne bychom se věnovali bodu 201, což jsou ústní interpelace.

Nyní zde mám nějaké přihlášky ke změně pořadu. Jako první paní poslankyně Olga Sommerová, takže ji prosím, aby se ujala slova a přednesla svůj návrh. Prosím, paní poslankyně. A prosím kolegy o klid! Začínáme jednat.

 

Poslankyně Olga Sommerová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové. Volební výbor minulý týden 7. září schválil usnesení a doporučil našemu plánu odvolání paní Hany Lipovské z Rady České televize. Vzhledem k aktuálnosti tohoto bodu a v návaznosti na usnesení volebního výboru navrhuji zařazení bodu odvolání paní Hany Lipovské z Rady České televize na dobu po skončení ústních interpelací jako první bod. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl návrh na zařazení nového bodu. Nyní prosím pana poslance Dolínka. Nebo paní ministryně chce reagovat s přednostním právem? (Nechce.) Dobře. Tak pan poslanec Dolínek a poté paní ministryně.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl návrh na pevné zařazení bodu 36, sněmovní tisk 912, zákon o drahách, aby se projednal zítra v 9 hodin ráno. Pan předkladatel, ministr vlády, vicepremiér Havlíček, tento bod projednával i se senátory, a kdyby byl zákon projednáván, tak zítra velká část pozměňujících návrhů bude samozřejmě nedoporučena, tak aby norma, která je pro dráhy důležitá, mohla projít a mohla projít i Senátem. To znamená, je to předdohodnuté tak, aby to byl zákon, který nezkomplikuje nic, a je zde závazek jak za předkladatele, tak i za další, že nebudou prohlasovány pozměňovací návrhy, které by tento zákon mohly zkomplikovat vůči Senátu. Prosím tedy o shovívavost a o zařazení zítra na devátou jako pevný bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže zítra v pátek jako první bod. Ano, v 9.00. Nyní paní ministryně a vidím pana poslance Volného. Takže paní ministryně v roli poslankyně. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla hlavně moc poděkovat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože včera velmi promptně projednal změnu rozpočtu Státního fondu podpory investic kvůli výplatě lidem na obydlí postižená tornádem. Vláda schválila 1,4 miliardy navýšení. Ten rozpočet jsme včera projednali. Já bych vás chtěla moc požádat o to, aby tento bod byl zařazen napevno zítra v 11 hodin, sněmovní tisk 1335, změna rozpočtu Státního fondu podpory investic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, tento bod ještě není ve schůzi, takže to budeme nejdříve zařazovat do schůze a poté případně hlasovat o pevném zařazení. Nyní pan poslanec Válek chtěl vystoupit s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně: na základě toho, jestli jsem správně pochopil dohodu z grémia - on tady není pan předseda Faltýnek - ale domnívám se, že jsme se domluvili vzhledem k tomu, když zůstane spousta bodů k projednávání, což se stalo, že zkrátíme diskusi na dvakrát 10 minut. Tím pádem navrhuji u bodů, zařazených na tuto schůzi, zkrátit diskusi na dvakrát 10 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za ten návrh. Nejdříve to okomentuji a pak dám přednostní práva. Vidím ty přihlášky. Hlasovat o zkrácení rozpravy, respektive řečnické doby, by se mělo vždycky v daném bodě. Takhle paušálně je to poněkud přes čáru, takže pokud nebudou námitky, já bych tento návrh odmítl, ale budu ho samozřejmě vést v patrnosti a vždycky na začátku každého bodu o tom můžeme hlasovat.

Vidím, že pan poslanec Kubíček stáhl svoji přihlášku. Paní poslankyně Valachová chce s přednostním právem? Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, chtěla bych také za poslanecký klub sociální demokracie podpořit návrh, který tady zazněl od Kláry Dostálové, na změnu fondu investic. Je to zcela klíčové pro pokračování výplat směrem k lidem na jižní Moravě a v obcích postižených tornádem, takže moc prosím o podporu a připojuji se k tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Volný. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Navrhuji zařazení nového bodu - odvolání Rady České televize. Navrhuji jej pevně zařadit dnes. Pokud bude zařazen bod odvolání paní radní Lipovské, tak jako druhý bod hned po tomto bodu. Pokud odvolání paní Lipovské zařazeno nebude, tak jako první bod místo tohoto bodu.

A poté navrhuji zařadit na program schůze jednání o vydání poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání. A opět, navrhuji jej zařadit jako třetí bod dnes, pokud bude schválen bod o paní Lipovské a pokud bude schválen bod o odvolání Rady České televize. Pokud tyto předchozí body nebudou schváleny, tak alternativně jako první nebo druhý bod jednání po interpelacích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Já myslím, že jsem to zaznamenal. Budeme hlasovat nejdříve o zařazení do schůze, poté případně o pevném zařazení.

To je pět návrhů. Hlásí se někdo další? Pan poslanec Lipavský. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já si dovolují navrhnout dnes napevno ve 12.45 hodin bod číslo 11. Jedná se o senátní vratku, zákon o pedagogických pracovnících. Dnes ve 12.45, včera se to nestihlo. Jsou to dvě hlasování. Pokud s tím zákonem někdo nesouhlasí, tak to ukažte v hlasování, nedejte učitelům peníze, ale pojďme to odhlasovat. Byla by ostuda, kdyby to spadlo pod stůl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tedy dnes napevno 12.45 hodin, zákon o pedagogických pracovnících, což je bod 12, jestli jsem dobře zaznamenal... 11.

Bylo toho více. Poprosím teď o minutku strpení, abych si to tady připravil. Mezitím by asi bylo dobré, kdyby se všichni kolegové dostavili do sálu.

Děkuji. Myslím, že můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, jak zazněly.

 

Jako první je to návrh paní poslankyně Sommerové, abychom zařadili nový bod, odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. Nejdříve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodlu do pořadu schůze. Věřím, že všichni vědí, o čem hlasujeme. Svolal jsem ještě kolegy do sálu.

Pokud již nikdo nic nenamítá, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 94, je přihlášeno 112 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 14. Bod nebyl zařazen.

 

Takže o pevném zařazení už nebudeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP