(17.10 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobrý den. Já bych chtěl navrhnout, abychom hlasovali až do bodu 11 po 19. hodině až do 21. hodiny tak, abychom stihli probrat body provoz na pozemních komunikacích a zákon o pedagogických pracovnících. Určitě nás sleduje spousta učitelů, takže si myslím, že by bylo velmi nežádoucí, abychom v době, kdy to všichni sledují, tyto body z nějakých důvodů, třeba obstrukčních, nestihli projednat. Nikoho nepodezírám z toho, že by se bál, že bude hlasovat pro nebo proti návrhu, to je každého vůle. Ale byla by podle mého názoru opravdu škoda, kdyby se to nestihlo projednat. Je to tedy návrh, který předkládám za kluby Pirátů a Starostů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, je zde návrh dvou klubů, abychom jednali a hlasovali o návrzích zákonů i po 19. hodině, a to do projednání těch senátních vratek, bodů 10 a 11. Paní poslankyně Valachová se za klub již nepotřebuje přihlásit. (Neklid v sále.) Jestli nebude protinávrh? Dobře.

Takže pokud není žádný jiný návrh, je zde žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o tom, jestli budeme projednávat zákony i po 19. hodině do 21 hodin, a to body číslo 10 a číslo 11.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 87, je přihlášeno 132 poslanců a poslankyň, pro 48, proti 1. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas, takže budeme pokračovat v jednání standardním způsobem.

 

Ještě se hlásí pan předseda Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych si chtěl vzít pauzu na poradu poslaneckého klubu ČSSD v délce 30 minut. Děkuji. (V sále je obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, já jsem teď návrh neslyšel, protože jsem tady řešil něco jiného.

Paní poslankyně Kořanová opravuje svoji omluvu a omlouvá se až ze zítřejšího jednacího dne od 15.30.

Pauza 30 minut na poradu klubu. Dobře, takže vyhlašuji přestávku na poradu klubu ČSSD v délce 30 minut.

 

(Jednání přerušeno v 17.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP