(16.10 hodin)
(pokračuje Adamec)

Je to varování, je to memento do budoucna, protože otázka cen energií podle mě bude také ten základ, jak rychle půjde Green Deal na svět, protože tady padalo, že elektřina roste nahoru.

A já řeknu jenom jednu takovou základní věc. Emisní povolenky jako nástroj dekarbonizace nebo tlaku na dekarbonizaci firem podle mě funguje špatně, protože emisní povolenka začínala na 5 eurech za tunu, dneska je na šedesáti a ceny porostou. To je ten problém, který nám zvyšuje cenu energie z klasických zdrojů, a nejedná se jenom o elektrárny, jedná se i o podniky a jedná se o teplárny, které už dneska nejsou schopny tyto ceny platit, a ta cena roste nahoru. A my tady budeme v příštích měsících a letech rozhodovat, jak rychle půjde Green Deal na svět.

Je pravda, že se tady bavíme o uhelné komisi, o konci uhlí, ale prosím vás, Evropská komise to dělá chytře. Ta na to má peníze v tuto chvíli a dotacemi tlačí podnikatelskou sféru do toho, aby přešla na bezuhlíkovou energetiku, a oni budou určovat, kdy to uhlí skončí, ne my. Dneska máte banky, které už vám nedají úvěr na váš podnikatelský záměr, pokud nebude zaručena bezuhlíková energetika.

Řekněme si, jak to je: My tady řešíme něco, co je ovlivněno rozhodnutím z Bruselu, a musíme se s tím popasovat, protože přece naším cílem je, aby naši občané nebyli vystaveni enormnímu tlaku na obrovské platby za energie. To je realita. Prostě to tak je a neříkejme si, že všechno uděláme z větrníků, z těch solárů a takové ty věci a že všichni najednou jásavě přejdou na plyn, který také, mimochodem řekl bych, je kritická surovina podle toho, odkud se dováží a kde ho bereme, za jaké ceny ho bereme, takže všechno toto bude podle mě mít velký vliv na to, jak se ta situace bude vyvíjet dál. To je jenom taková reakce na to, co tady padlo.

A pak bych chtěl říct ještě jednu věc. Víte, my jsme si mohli ušetřit tento bod tady na plénu sněmovny, kdyby se dodržely dohody, které udělali předsedové poslaneckých klubů. Bohužel se tak nestalo. Schválilo se tu něco jiného a skutečně teď jsme podle mě před rozhodnutím, která ta verze bude prospěšnější jak pro naše občany, tak i pro podnikatele, kteří v tomto oboru pracují.

My jsme došli k závěru, že jsme nehlasovali - a možná i z toho titulu, že nebyly vyslyšeny některé naše připomínky právě na jednání hospodářského výboru a poslaneckých klubů - tak jsme se rozhodli, že nakonec vidíme jako menší problém senátní verzi. Děkuji senátorům, že to dali aspoň do této podoby, vůbec jim to nevyčítám, a my podpoříme senátní verzi. Děkuji vám za pozornost, ale argumentujme opravdu tak, jak to je, prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A to byla v tuto chvíli poslední a jediná přihláška do rozpravy, takže pokud se již nikdo další nehlásí, a já nikoho nevidím, tak rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Nevidím.

V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Svolal jsem kolegy do sálu. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Ještě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas..." Je zde žádost o odhlášení, všechny vás odhlásím, prosím příchozí, aby se přihlásili, a znovu tedy přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 870/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 870/9."

Ještě stále vidím, že přicházejí poslanci, tak ještě s hlasováním chvíli posečkám. Přihlaste se, prosím, tedy znovu svými kartami. Ještě stále vidím přicházet poslance. Věřím, že všichni, kteří chtějí být v sále, již v sále jsou.

 

Návrh usnesení jsem přečetl, takže myslím, že je možné zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro senátní verzi? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 83, je přihlášeno 131 poslanců a poslankyň, pro 90, proti 1, návrh byl tedy přijat.

 

Pokud nebudou žádné přepočty - nic takového nevidím. Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali. Děkuji vám, tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi a posuneme se dál, což je bod číslo

 

8.
Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice
a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/6/ - vrácený Senátem

Senát schválil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/7, informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi senátorku Hanu Žákovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ještě poprosím kolegy v sále o větší klid, budeme pokračovat v jednání, a máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za možnost velmi krátce se vyjádřit k vratce Senátu zákona, který byl do značné míry velmi komplikovaný a na kterém jsme skutečně strávili několik měsíců. Nebudu se už teď vracet ke všem jednáním, která jsme průběžně měli, jak se měnily názory, jak se postupně ukotvoval nějaký finální pohled. Pouze bych chtěl říct, že návrh Senátu považuji v tuto chvíli za kompromisní, považuji ho za rozumný. Myslím, že všechny strany, které do značné míry dost emotivně jednaly v rámci tohoto zákona, došly k racionální dohodě, a jsem rád, že doposud, alespoň v posledních týdnech, kdy se to projednávalo, všichni dodrželi slovo včetně nás, kteří ten zákon předkládají.

Všichni víme, že to je zcela zásadní zákon pro dukovanský projekt, ale nejenom pro dukovanský, je to pochopitelně zákon, který otevírá možnosti investovat i další jaderné zdroje, a my se k nim hlásíme, protože všichni víme, že nebude stačit v budoucnosti vybudovat pouze jeden dukovanský zdroj. Bude to nepochybně o dalších blocích. Jsme toho názoru, že tento zákon otevírá cestu pro to, aby se další zdroje investovaly, ať už budou v Dukovanech, nebo v Temelínu.

Vážím si v tuto chvíli politické shody, která je základní podmínkou pro rozvoj jádra v České republice, a věřím, že v tuto chvíli tuto kompromisní senátní verzi přijmeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala senátorka Hana Žáková. Prosím.

 

Senátorka Hana Žáková: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, milé kolegyně a kolegové zde v Poslanecké sněmovně. Jdu s vratkou ze Senátu, která v podstatě byla řeknu velkým kompromisem, ale já za to velmi děkuji a v prvé řadě bych chtěla poděkovat za spolupráci mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, které si nesmírně vážím. Takhle nějak si představuji, jak bychom měli mezi sebou, horní i dolní komora, spolupracovat a jak by ten výsledek měl nakonec vypadat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP