(18.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Tento návrh byl do Poslanecké sněmovny vrácen zejména z toho důvodu, že bylo podle Senátu žádoucí odstranit některé problémy, které by mohly v praxi vzniknout právě v důsledku přijetí některých poslaneckých pozměňovacích návrhů. Zároveň bylo Senátem přijato doprovodné usnesení, v němž žádá Poslaneckou sněmovnu o to, aby v zájmu širokého spektra pacientů tento zákon projednala ještě v tomto volebním období. Úpravy navržené Senátem se týkají například rozšíření úhrady očkování proti meningokokovým infekcím nebo právní úpravy center duševního zdraví a přechodných ustanovení souvisejících s jejich zavedením s tím, že účinnost ustanovení vztahujících se k těmto centrům bude odložena do 1. ledna 2025.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona může v mnoha ohledech přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců. Jde o jednu z největších novel tohoto zákona za poslední roky, a pokud jde o pozměňovací návrhy přijaté Senátem, ty se drží tohoto cíle, a proto za Ministerstvo zdravotnictví podporuji přijetí předložené novely ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujala paní senátorka Alena Dernerová. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, kolegové poslanci, poslankyně, pan ministr zevrubně představil návrh zákona i s našimi pozměňovacími návrhy, které byly nutné, aby ten zákon byl funkční i pro širokou veřejnost, například právě ohledně center duševního zdraví, protože takto přijaté, jak to šlo od vás, by to znamenalo možná jejich likvidaci. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se snažili toto opravit. A pak je tam dalších x opravených záležitostí. Celkově musím říci, že ten zákon ale není příliš kvalitní a v podstatě byly i hlasy na zamítnutí v Senátu, protože tento zákon už je tak novelizován, že se v tom nikdo nevyzná. Nicméně to, co nás drželo v lajně, bylo to, že jsme slíbili těm, kteří mají vzácná onemocnění a kteří potřebují nezbytné léky pro přežití, se mohou dostat k těmto lékům snadněji. Proto jsme tento zákon podpořili, ale je tam řada pozměňovacích návrhů, které tomu dávají trošku větší smysl, než ten zákon má.

Doufejme, že v budoucím čase se dostaneme k jednoduššímu zákonu, srozumitelnějšímu. Ale teď bych prosila o to, abyste schválili návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Děkuji. A chtěla bych poděkovat těm, kteří hlasovali u konopí pro senátní návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní senátorko, a ještě než otevřu rozpravu, tak se musím zeptat paní zpravodajky garančního výboru, což byla paní poslankyně Věra Adámková, jestli si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Olga Richterová. Než přijde, tak vás seznámím ještě s jednou omluvou. Pan poslanec Václav Votava se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Děkuji za slovo a taky děkuji Senátu za ty opravy, protože byly opravdu velmi zapotřebí. Stejně tak souhlasím s paní senátorkou v tom, že i tak je ten zákon vysoce kompromisní a stále obsahuje řadu velmi problematických věcí. Také si uvědomujeme, že je tady nemalá skupina pacientů, pacientských organizací, kteří čekají na schválení. Je ale potřeba si říct, že některé věci ten zákon stejně nezaručí. Před hlasováním to prostě má zaznít, tak já tady ty zhruba tři body popíšu.

První věc je, že novela má údajně zjednodušit, zvýšit transparentnost vstupu léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Samozřejmě nemáme vůbec nic proti vstupu takových přípravků na trh, ale co je důležité, aby se - a to právě kvůli pacientům - vyhodnocovala nákladová efektivita, takzvaný cost benefit, protože to, že existuje nové léčivo, nutně neznamená, že to léčivo je lepší. A naší povinností je hlídat, aby skutečně lidé dostávali, když dražší nová léčiva, tak lepší. A co ta novela zakotvuje v právním řádu naší republiky, je taková zvláštní, můžeme říci privilegovaná skupina farmaceutických firem, které budou držiteli registrace léčivých přípravků určených pro léčbu vzácného onemocnění, které pro získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění nebudou u těchto léků, u takových léků, muset prokázat právě to splnění nákladové efektivity. Takže se říká, že tato novela má zjednodušit získávání úhrady pro léky na vzácná onemocnění. Jenže jak to dělá? Tím, že zjednodušuje určité, musíme říct, že privilegované skupině, aby nemusela prokazovat, jak to je efektivní, a tím se jí zjednoduší zisk. Takže kde je slibovaná transparence? To je první věc. A k tomuhle prvnímu bodu - samozřejmě podporujeme dostupnost inovativní léčby pro pacienty se vzácnými onemocněními, to samozřejmě chceme, ale taky chceme, aby legislativa stejně platila pro všechny a aby každý lék prošel tím procesem hodnocení účinnosti férově.

Ke druhé věci, to jsou centra duševního zdraví. Tam v rámci původního návrhu hrozila likvidace. My jsme tady za Piráty a Starosty už při projednávání ve Sněmovně chtěli to opravit. Zase, bohužel, Sněmovna tu opravu odmítla. Teď Senát vrací takové řešení, které umožňuje získat čas. Alespoň centra duševního zdraví získají čas na svou proměnu, ale je to proměna nucená a zase není jisté, že to bude fungovat dobře. Možná jenom taková odbočka - co jsou to centra duševního zdraví? Tam jde o to, že jde o komunitní službu na sociálně zdravotním pomezí, to je v naší zemi vždycky složité ukotvit, a to tak, aby pomáhaly zvládat život, zvládat život s duševní nemocí v běžném prostředí pro člověka, který zůstane u sebe doma, a propojení sociální a zdravotní péče je pak často provázané i s pomocí se zaměstnáváním, s pomocí na pracovním trhu. Ten, jak se dnes říká správně, multidisciplinární přístup nese skvělé výsledky a taky hodně snižuje počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci.

Proč to říkám? Že součástí týmu center duševního zdraví pak jsou všichni možní odborníci od sociálních pracovníků přes psychiatrické sestry, psychiatry, psychology, ale také peer konzultanty, čili lidi, co mají obdobnou zkušenost. A teď bylo velice složité u nás tento přístup, tento mezioborový přístup ukotvit, ale bohužel, předložená novela udělá to, že bude nutit centra, dnes fungující s vyladěným poměrem právě mezi sociálním a zdravotním dílem, bude je nutit vybrat si mezi tím jedním či druhým. Mohlo by to bohužel narušit celkové dnešní fungování center duševního zdraví v praxi. Novela vlastně tlačí ta centra do toho, aby měla pouze jednoho zřizovatele, a hrozí, že to poškodí ve finále lidi s duševním onemocněním. Ještě jednou zdůrazním, podle dnešních dat ÚZISu je jasně zmapované, že ta takzvaná cédézetka zlepšují kvalitu života pro lidi s duševním onemocněním, pomáhají předcházet hospitalizacím, a navíc pomáhají i celým rodinám. To navržené zlepšení ze Senátu dává čas, ale pořád není jisté, že to centra duševního zdraví zvládnou, to je druhá věc. Znova zdůrazňuji, je to velký otazník, ale protože aspoň bude čas na přechod, tak to aspoň takto, když to tak řeknu trošku lidově, skousneme.

A ta třetí věc je, že v novele jsou úpravy, které ji vylepšují, ať už to je různých techničtějších věcí, ale vždycky cílených na pacienty. Pak je tam pozměňovací návrh umožňující přístup pojišťoven do elektronické databáze, ale také pozměňovací návrh, který umožňuje u onkologicky nemocných lidí zmrazení vajíček a spermií zdarma. Prostě něco velmi vstřícného vůči mladším lidem, lidem v reprodukčním věku, kteří mají rakovinu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP