(14.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

Takže si myslím, že toto opravdu není stranická záležitost. Toto není záležitost, ve které bychom měli hrát na stranické kartičky, protože jsou tady ohroženy peníze všech daňových poplatníků, jsou tady ohroženy peníze, které může Česká republika dostat z Evropské unie, a že bychom měli hodit stranou nějakou loajalitu z hlediska vytváření budoucích koalic. A dovoluji si vás požádat, abyste podpořili zařazení sněmovního tisku 956 - novely zákona o střetu zájmů, bod 37 dnešního jednání, a to na pátek 17. 9. jako první bod. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní jsem obdržel přihlášku s přednostním právem od pana místopředsedy Filipa. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný, ale vzhledem k pořadu schůze bych byl rád, abychom na tento čtvrtek po projednání mezinárodních smluv ve druhém čtení zařadili ze zpráv a dalších bodů v bodech 163 až 193 toto pořadí bodů, které bych specifikoval.

Protože už v projevu místopředsedy Okamury tady padlo několik lží o tom, co kdo podporuje a nepodporuje, tak samozřejmě je potřeba, abychom se vrátili k bodu 168, kvalita potravin, abychom projednali bod 172, vládní informaci o stavu vzdělávání, a bod 174, informaci vlády o nákupu ochranných pomůcek v rámci pandemie, a zejména bod 175, právo na spravedlivý proces, který je upírán v rámci nedokončení našeho jednání o zločinech privatizace. Dále bych byl rád, abychom doprojednali bod číslo 178, informaci vlády o stavu očkování v České republice, stejně tak abychom projednali bod číslo 185, kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, stejně jako bod číslo 189, o likvidaci maloobchodu. Jsou to všechno informace vlády, které jsme zařadili na jednotlivé schůze. A protože každý máme určitě jinou prioritu, snažil jsem se vybrat z neprojednaných informací vlády nebo kontrolních závěrů NKÚ ty, které se týkají současného stavu, který zajímá občany České republiky, aby bylo jasné, že někteří se prezentují pouze ve svých barvách, tak jak je obvyklé před volbami.

Ale nakonec zbývá tedy projednat to, co považujeme ve většině ve Sněmovně za podstatné. Tím nijakým způsobem nesnižuji ostatní informace nebo zprávy, které se mají projednat, ale považuji to za potřebné zejména tím, že pokud to nebude projednáno tento čtvrtek, nebo případně příští čtvrtek po písemných interpelacích, už se k tomu tato Sněmovna nikdy nevrátí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tady byla otevřena otázka pandemického zákona, pandemického stavu a zase tématu covid, tak bych si dovolil navrhnout na pátek buď na zahájení schůze, nebo variantně v 9, v 10 nebo v 11 hodin bod Zpráva ministra zdravotnictví o současné situaci stran covidu. Důvody jsou několikeré.

První důvod je, že se domnívám, že v této místnosti, možná s výjimkou pana ministra, vlastně nikdo netuší, která z opatření v současné době skutečně platí a nejsou soudem zrušena. Přehled těch opatření, a jestli tedy je nějaká naděje, že je soud nezruší, by byl určitě užitečný.

Druhý důvod je to, že ministr zdravotnictví opakovaně říká, že má tři varianty řešení situace po ukončení očkování dětí ve školách a že nás bude informovat poté, co to očkování bude vyhodnoceno. Určitě by zajímalo nejenom vás, ale určitě i všechny posluchače, kolik dětí ve skutečnosti bylo PCR pozitivních, nejenom mělo antigenní test, samotestovací test pozitivní, a jaké z toho tedy budou výstupy, jaké budou varianty, eventuálně jak se na podzim ty tři varianty, o kterých Ministerstvo zdravotnictví mluvilo... jaké ty tři varianty budou.

Třetí důvod je zcela praktický. V současné době dochází k tomu, že pokud má učitelka ve škole pozitivní PCR test, odchází celá třída, dokonce několik tříd, pokud učila ve více třídách, do karantény. Není úplně nastaveno, jak by pak dál měla probíhat výuka. Navíc i přístup hygie podle mých informací a podle toho, co dostávám z různých škol do mailu, je rozdílný. V některých krajích jde do karantény celá třída, v jiných krajích jenom půlka třídy, v některých krajích jenom část žáků. Není k tomu prostě jednotný přístup.

A s tím souvisí čtvrtá věc. My se tady celou dobu bavíme o 75 % naočkovaných občanů. Tím pádem by mě zajímalo, jestli když tedy bude 75 % naočkovaných občanů, jestli všechna tato opatření v té chvíli padnou, protože to vypadá jako taková mantra, jako taková meta, respektive jak to bude dál, pokud se objeví covid pozitivní řekněme učitel nebo žák ve třídě v listopadu, v prosinci, v lednu, v únoru, jestli stále bude chodit celá třída do karantény, a pokud ano, jaký je plán, respektive představa Ministerstva zdravotnictví, že by to skončilo. Protože pokud budeme čekat na to, až skončí pandemie, tak tady bych si dovolil, prostřednictvím pana předsedajícího, opravit pana poslance Okamuru: pandemie skončí tehdy, až WHO vyhlásí konec pandemie. Takhle už WHO několikrát vyhlásila začátek pandemie, jistě si vzpomenou odborníci, kteří jsou v našich řadách, například bývalí diplomaté, že to bylo v době SARSu tímto způsobem, dokonce znáte i jistě ta pravidla, určitě je ti, co jsou diplomaté, znají lépe než já, takhle to bylo v případě MERSu a některých dalších infekcí. Pandemii nevyhlašuje stát, pandemii vyhlašuje WHO. Jsou pro to poměrně přesná pravidla a jsou naprosto jasně daná. To znamená, pokud všechna ta opatření budou platit po dobu, co bude pandemie, tedy po tu dobu, než WHO pandemii ukončí, tak je to velmi nepříznivá a velmi špatná zpráva pro občany České republiky.

A i to by bylo důležité, aby ministr zdravotnictví tu představu nějakým způsobem, zvlášť vzhledem k tomu, že teď několik týdnů, ne-li měsíců bude období, kdy se Sněmovna nebude scházet, nebo týdnů, tak aby tuto informaci pan ministr měl možnost sdělit občanům i poslancům, abychom mohli eventuálně nějak reagovat. Proto navrhuji tedy ještě jednou zařazení nového bodu buď na pátek jako první bod, nebo na devátou hodinu, na desátou, nebo na jedenáctou - zpráva ministra zdravotnictví o této situaci a o těchto věcech, na které jsem se ptal. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Okamura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP