Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

10.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/8/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 374/9. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Ladislava Kosa a prosím, aby se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil navrhovatel pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobrý podvečer, pane předsedající. Vážený pane senátore, jak jsem zmiňoval, ty dva poslední dny jsou ve znamení - až na pár výjimek - toho, že zde se Senátem víceméně souzníme. I zde bych chtěl Senátu poděkovat. Diskuse na plénu byla ostřejší, ale myslím si, že kromě pana předsedy Senátu, který z toho dodnes asi nemá dobrý pocit, všichni ostatní jsme si to vyříkali, a děkuji za to, tak Senát tam doplnil praktické věci.

Ve věci cyklistů a jejich předjíždění zmírnil v duchu novely - kterou má Ministerstvo dopravy nachystanou, ale ještě neprošla - takže zmírnil tresty za to porušení a dal aplikaci od 1. ledna příštího roku, co je určitě dobré. A podobně jako zde kolegové ve Sněmovně, kteří doplnili do toho původního nosiče návrhy typu řidičský průkaz pro traktory, sanitky na dálnicích a podobně, tak i senátoři tento nosič využili, aby vyřešili jednu věc, která je zásadní, a já ji velmi vítám, a to je, aby obce mohly z obslužných komunikací nařídit odtahy.

Abychom byli otevření a transparentní, důvod, který k tomu senátoři, co to navrhovali, měli, je poměrně vizuálně viditelný. Možná jste to viděli v České televizi, už tam byla reportáž z městské části Běchovice, právě na takovéto komunikaci někdo odstavuje kamiony, které tam nechává stát volně, a dokonce ty kamiony i popsal, takže je to jako nabídka bydlení zdarma pro lidi bez domova a podobně. Samozřejmě všechny okolní podniky s tím mají velký problém. Na základě této konkrétní věci vznikla iniciativa Senátu a já jsem ji podpořil i na místě, že právě obce by mohly nařizovat odtahy v takovýchto místech.

A potom díky schválení jsme zjistili, i kolik dalších obcí se ozvalo, že opravdu je to věc, která jim výrazně pomůže, protože to jsou věci, které vizuálně nejsou na první pohled vidět, ale často právě v těch obcích znepříjemňují život jak obyvatelům, tak podnikatelům či firmám, které fungují v katastru obce. Takže za mě děkuji a podporuji určitě usnesení Senátu, které bylo přijaté, a o dalších věcech, které tam jsou, nebudu hovořit.

Poslední věc, která je asi důležitá, je zmínit, že původní nosič bylo, že v preferenčních pruzích pro IZS a veřejnou dopravu v případě, že pojede automobil, který tam nepatří, může být na místě pokutován městskou policií. To je věc, která tam byla původní, a naštěstí zůstala zachována.

Ještě bych chtěl zmínit krátce to, co Senát vyloučil z dané materie, a to mne mrzí, ale já věřím, že když to senátorům s panem kolegou Čižinským vysvětlíme, tak by mohli být nápomocni po volbách tak, aby se to když tak rychle dostalo do nejbližšího možného zákona. To byly ty odtahy z chodníků. Ono na první pohled to vypadalo poměrně negativně - když někdo třeba obsluhuje starší rodiče, je všude plno, potřebuje zastavit na chodníku, protože jim třeba nese jídlo, léky, něco, mohli by mu odtáhnout auto. Chápu, že ta ochrana by byla namístě, ale my jsme tím - nebo především pan starosta, poslanec Čižinský a následně další - mysleli ale také to, abychom mohli dotahovat ty všude povalující se koloběžky, sdílená kola a další věci. Tím vlastně by se dal udělat opravdu pořádek na chodnících tak, aby sloužily k tomu, k čemu mají, to je pro chodce, výjimečně pro děti na přepravních prostředcích, které to mají legální na chodnících. Ale chápu, že Senát řekl ne, pouze zde tedy apeluji, že bychom byli rádi, kdyby se ta diskuse otevřela a mohli bychom vyřešit to, aby v budoucnu se to do nějakého zákona podařilo vrátit tak, aby opravdu chodníky a obce nebyly bezzubé a mohly v obcích na chodnících zachovat pořádek. Teď je to často - nejenom v Praze, ale i v další krajských, okresních městech - takřka nemožné. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych se chtěl omluvit, není tady mezi námi pan senátor Ladislav Kos, ale pan senátor Michal Kortyš a já bych ho poprosil, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Michal Kortyš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, bylo zde asi všechno řečeno. Já si myslím, že tentokrát Senát vrací věci nebo dává věci do toho, které jsou pragmatické, jsou ze zkušeností starostů, čili i mých jako starosty Litomyšle. Je to věc, která... autoškoly, které se ozývaly a říkaly, že automatická převodovka a zkoušky řidičů a rozšíření tohoto oprávnění, že by mělo jiný dopad, tak to jsme taky pochopili.

Co se týká předjíždění cyklistů, tam o jeden hlas se to odsouhlasilo tak, jak to je dneska napsané, protože původně jsme to chtěli zamítnout úplně, ale tím, že jsme si tam pak dali pozměňovací návrh pana Kose o tom, že se zmírní dopady finanční i té restrikce, tak si myslím, že to je něco možného z nemožného, bych to chtěl říct, nebo obráceně.

Jinak jsme ještě do toho dali věc, která dovoluje zdravotníkům, co jsou... péče pro nezbytnou potřebu, tak těm lidem, kteří můžou zastavit tam, kde mají právo dneska i lékaři. To si myslím, že je taky správně, že se rozšířilo.

Co se týká odstraňování vraků, zase jako náměstek pro dopravu řeším kamion, který mně stojí na Správě a údržbě silnic už deset let a nikdo není schopný polský kamion... a nejsem schopný ho zlikvidovat. A abych to dělal tak, že to odtáhnu na parkoviště, a vyzýval, kdo si ho odtáhne, a pak to teprve zničím, tak to už se mi zdá takhle. (Gestikuluje rukou nad hlavu.) Takže tohle je správně a myslím si, že je skvělé.

A co se týká ještě... doporučil bych posunutí data nabytí účinnosti zákona z 1. července 2021 na 1. ledna 2022 tak, aby byly zajištěny všechny věci, které k tomu patří, to znamená třeba i pokuty, které jsou, a aby byly stanoveny v pravidlech. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám taky děkuji. Chce se k předloženým návrhům, pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Jan Bauer? Není tady, takže pravděpodobně ne.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a mám přihlášenou paní poslankyni Zuzanu Ožanovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já si dovolím velmi krátkou rekapitulaci. Původní návrh se týkal jedné jediné věci. Zákon pana Dolínka se týkal toho, aby strážníci mohli vybírat takzvané blokové pokuty i za jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích, což je například vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, cyklisty či taxíky. Z tohoto původního návrhu vznikl konglomerát, který nemá obdoby, promiňte, vraceli jsme tento zákon i zpět do druhého čtení.

Nakonec se k tomu, kolega mi promine, přilepilo předjíždění cyklistů a že řidič musí předjíždět ve vzdálenosti jeden a půl metru. Já říkám přilepilo proto, protože - připomeňme si - zákon to již řeší. A přilepilo se tam něco, co je již zákonem výslovně řečeno.

Je mi líto, že Sněmovna schvaluje věci, které jsou již v zákoně. Je mi líto, že jednou budu mít předpis na to, jak mám držet tužku. Prosím vás, byla bych ráda, aby tomu tak příště nebylo, nicméně původní návrh je podstatně horší než to, co jde ze Senátu. Původní návrh - předkladatel promine - zapomněl zcela na to, jaké jsou sankce za předjíždění, kdy je to zákonem zakázáno. O tomto se zmínila na plénu paní poslankyně Matušovská, která vám říkala 5 000 až 10 000 plus 6 až 12 měsíců zákazu řízení. Ale Sněmovna neposlouchala, protože cyklisté. Možná je dobré někdy občas poslouchat i ty rozpravy, aby nedocházelo k tomu, že Senát musí opravdu, promiňte, opravovat naše hlouposti.

Jen je mi líto, že v Senátu neprošel návrh na zamítnutí o jeden hlas. Promiňte, pane senátore, ale to je opravdu škoda, protože ve Sněmovně byla velká novela zákona 361 z roku 2000, která řešila komplexně problematiku provozu na pozemních komunikacích od začínajících řidičů, od změny bodového systému, kdy se vše řádně mohlo prodiskutovat. Všechno mohlo být v rámci tohoto zákona řádně prodiskutováno, nicméně vzhledem k tomu, jak probíhá tato Sněmovna, k tomu nedošlo.

Vážené dámy, vážení pánové, nejsem zastáncem toho, že vůbec tato změna je v tomto zákoně. Jsem člověk, který 15 let řešil dopravní nehody, a vím, že se to dá řešit jiným způsobem, že existuje § 4 písm. a) tohoto zákona. Nicméně senátní verze je výrazně lepší než ta sněmovní. Já sama nebudu hlasovat pro žádnou verzi, nicméně musím toto nahlas říct: Pokud chcete toto podpořit, tak poprosím o senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, já jsem jak řidič auta, tak cyklista. Bohužel, při minulém schvalování tohoto zákona jsem tady nebyl, tenkrát se to schválilo v tom covidovém období. Ale proto bych chtěl teď, prostřednictvím pana předsedajícího, se obrátit na vás, pane kolego Dolínku. Vy jste odkud? Prostě předjíždění cyklistů ve vzdálenosti metr a půl považuji za totální diskriminaci. A ptám se, je to metr a půl od centra kola, nebo od jeho lokte? Já jsem z Valachů. Tam jsou silnice, které mají čtyři metry. Když mně jede cyklista půl metru od okraje, loket má metr, když ho mám objíždět metr a půl, tak ho nikdy nepředjedu. Přiznám se vám, předjížděl jsem tento víkend člověka na kole, půl kilometru to trvalo, a přiznám se, myslel jsem na vás. Ale ty myšlenky nebyly hezké.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další není přihlášen do rozpravy. Pan poslanec Válek, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že cílem nás všech by mělo být chránit ty, kteří jsou slabí a kteří jsou na tom nejhůř. Cyklisté samozřejmě jsou účastníci dopravního provozu a jsou samozřejmě v nevýhodě oproti motoristům. Prostě pokud přivezou na urgentní příjem pacienta, který byl účastník dopravní nehody, jeden byl cyklista, jeden byl řidič motorového vozidla, vždycky je na tom hůř ten cyklista. U vozidel, která jedou za sebou, se také bavíme o bezpečné vzdálenosti a není nikde definováno, co je to bezpečná vzdálenost, z toho důvodu si myslím, že je potřeba, abychom legislativně chránili cyklisty tak, aby nedocházelo k jejich ohrožení. Nemyslím si, prostřednictvím pana předsedajícího, že pan poslanec Holík přišel o kus svého života, když musel půl kilometru jet za cyklistou. Je to korektní, je to slušné a ten zákon, už aniž by platil, měl ten efekt, že pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, počkal a pak bezpečně cyklistu přejel. (Reakce ze sálu na přeřeknutí.) A to je cílem tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Holík, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Pardon, prostřednictvím pana předsedajícího, pro pana kolegu Válka: U bezpečné vzdálenosti je stanoveno, je to dvě vteřiny, dvě vteřiny rychlosti, takže při šedesátce je to něco jiného než při devadesátce, ale vždycky jsou to dvě vteřiny. To za prvé. A za druhé, ano, jsem pro to, říkám, jsem i cyklista, cyklisté by se měli chránit, ale metrová vzdálenost by měla stačit. Jaký je rozdíl mezi cyklistou nebo tím, kdo jede na koloběžce, kdo jede na odrážedle, kdo jde pěšky? My jsme se soustředili pouze na cyklisty. Nezlobte se na mě, pro tento zákon nezvednu ruku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále není nikdo přihlášen... je, pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom doplnil předřečníky, protože jak bylo řečeno, soustředíme se na cyklisty, na ochranu cyklistů, ale v tom zákoně by mělo být taky něco, co by umravnilo i ty cyklisty, aby se chovali ukázněně, protože jde především o jejich život a jejich zdraví. A pak bych chtěl také připomenout, protože bydlím na venkově a tam je spousta koní, že by nějaký stejný zákon měl zohlednit i jezdce, kterým čas od času nezbývá nic jiného než kus cesty přejet po silnici a musejí mezi auta. A s koněm to opravdu není jednoduché, protože řekl bych, řidič motorového vozidla, který netuší, co ten kůň umí, když se lekne, tak samozřejmě potom ohrožuje životy nejenom toho jezdce, ale i těch okolo. Takže myslím si, že by stálo za to opravdu tyto dva body, to znamená kázeň cyklistů, aby opravdu byli povinni, že nesmějí jet více než půl metru od krajnice, a ochrana jezdců na koních, že by tam měly být zohledněny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 374/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 374/9."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88, přihlášeno 146 poslanců, pro 97, proti 8. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

Přečtu omluvy. Pan poslanec František Vácha se omlouvá dnes od 19 do 19 (?) z důvodů osobních a paní poslankyně Jana Levová se omlouvá dnes od 9 do 13 a od 18 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Jelikož za minutu máme 18.00 hodin, tak já přerušuji do 18.00, kdy budeme projednávat pevně zařazený bod. (Jednání nebylo přerušeno.)

Máme 18.00 a můžeme přejít k projednávání

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP