Úterý 14. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 864/7. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi senátorku Alenu Dernerovou a požádám za navrhovatele, vládu České republiky, aby se s usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. A zároveň, ještě než mu dám slovo, požádám opět Sněmovnu o klid! Prosím kolegy a kolegyně, pokud diskutují ještě invazní druhy, aby tak činili v předsálí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl hlavní cíle novely zákona o návykových látkách a představil vám stanovisko Ministerstva zdravotnictví k návrhům, s nimiž Senát vrátil tento materiál zpět Poslanecké sněmovně.

Zásadními cíli návrhu jsou zakotvení předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept označením "vysoce návyková látka", takzvaný recept s modrým pruhem, a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencí k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Vzhledem k očekávanému zvýšení výroby v České republice dojde ke zvýšení konkurence s pozitivním dopadem na konečnou cenu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití pro české pacienty.

Tento návrh byl do Poslanecké sněmovny vrácen především s tím, že Senát považuje za nutné, aby došlo ke snížení hranice obsahu THC pro klasifikaci technického konopí z Poslaneckou sněmovnou schválené hodnoty 1 % na hodnotu běžnou a uznávanou v evropských zemích, tedy na hodnotu 0,3 % THC v technickém konopí, kdy tato hranice se také používá pro vyjmutí položky extrakt konopí ze seznamu návykových látek. Tato hranice je též ustálenou hranicí mezi přestupkem a trestným činem, a její zachování tak nebude mít dopad do oblasti trestněprávní politiky této země a současně tato hranice také odvrátí riziko žaloby ze strany Evropské komise z důvodu výrazného překročení hranice THC v rostlinách konopí oproti společnému evropskému katalogu odrůd.

Dále pak Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, kterým navrhuje návrat povinnosti pěstitele disponovat certifikátem správné výrobní praxe.

Jako ministr zdravotnictví vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám o schválení tohoto návrhu zákona, a to včetně změn, které v něm navrhuje přijmout Senát, neboť tento návrh jako celek přináší řadu pozitiv pro pacienty v České republice. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Adamu Vojtěchovi a nyní požádám senátorku Alenu Dernerovou, aby nám odůvodnila usnesení Senátu. Máte slovo, paní senátorko.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, já jsem přišla jako zástupce Senátu s odůvodněním toho, proč jsme vlastně přijali v Senátu dva pozměňovací návrhy. Bylo to proto, protože vlastně tento návrh zákona potom byl obohacen, ten vládní návrh zákona, poslaneckým návrhem. To znamená, že neprošel klasickou cestou, neprošel meziresortním řízením.

A navíc tento návrh významně vybočuje z evropské praxe. Všude okolo v Evropě kromě Švýcarska, které ale není v Evropské unii, je hranice THC 0,2 %. My už teď máme hodnotu 0,3 %. Vlastně tímto návrhem, který se tu přijal, byl to poslanecký návrh pana profesora Vyzuly, zvyšujeme na 1 %.

Já jsem oslovila pana Frydrycha, šéfa protidrogové centrály, s dotazy. On mně na ně odpověděl zcela otevřeně, relevantně. To znamená, že jedna autorita říká, že to je špatně. Dostala jsem navíc i stanovisko nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který říká: Ano, bavme se o tom, ale nemůže toto jít cestou poslaneckého návrhu. Další negativní stanoviska byla z Ministerstva vnitra, i ministra zdravotnictví, i celní správy. Z tohoto důvodu jsme v Senátu přijali to, co jsme přijali, to znamená, abychom se vrátili z 1 % k 0,3 %, i tak je to vyšší, a v podstatě můžeme se o tom dále bavit. Dále ještě to, co řekl pan ministr: je podstatné, že Evropská komise s námi může začít arbitráž, protože budeme vybočovat z běžné evropské praxe, tedy kromě Švýcarska, které není v EU, a nerespektujeme tím pádem i mezinárodní úmluvu o návykových látkách. Podle nejvyššího státního zástupce by se tady rozkolísala i trestněprávní rovina.

Pokud budou tady probíhat nějaké další diskusní příspěvky, řeknu vám také, proč tento pozměňovací návrh Senátu tak intenzivně bráním, protože cesta, kterou se k nám dostal, asi nebyla úplně košer.

Další je to, že chceme, aby se vrátil certifikát správné pěstitelské a výrobní praxe. To je druhý pozměňovací návrh kolegy Romana Krause.

Takže prosím vás o podporu senátních návrhů a pak celého zákona. V případě nutnosti vystoupím a řeknu, co mě k tomu vedlo, že mám toto stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní senátorce Aleně Dernerové a ptám se, jestli se vyjádří k usnesení Senátu zpravodaj garančního výboru Rostislav Vyzula, ale ten je myslím omluven, není přítomen. V tom případě se ptám, jestli zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Karel Tureček se chce vyjádřit? Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z této Sněmovny před několika měsíci odešla pragmatická a z hlediska veřejného zdraví neriziková novela, novela, jejíž implementace by znamenala nejen výrazný rozvoj průmyslového odvětví se zjevným potenciálem, ale i širší nabídku konopných léčiv pro pacienty. Senát však ve dvou bodech úplně nepochopil náš záměr a přišel s pozměňovacími návrhy, které nás vrací zpátky do minulého století. V první řadě jde o navýšení limitu pro THC v technickém konopí. To mělo zabránit zbytečné kriminalizaci zemědělců, kteří se ničeho závadného nedopustili a pouze vlivem příliš dobrého počasí sem tam překročí hranici 0,3 % THC v rostlinách, které legálně pěstují. A také to navýšení limitu pro THC mělo odemknout obrovský ekonomický potenciál pěstování technického konopí v ČR pro využití v potravinářství a kosmetice. V Senátu bohužel převládly nepravdivé argumenty a byla tam přijata verze novely, která nereflektuje aktuální trendy v mezinárodní regulaci neomamného konopí a naopak celou novelu vrací někam do roku 1961. Touto diskusí už jsme si jednou prošli, takže věřím, že se Sněmovna opět rozhodne správně a na senátní argumentaci nedá.

A pak je tu druhý Senátem předestřený požadavek na dodržení správné výrobní, zdůrazňuji výrobní praxe pro pěstitele rostlin konopí pro léčebné použití. Sněmovní návrh logicky navrhuje dodržení povinnosti výrobní praxe pro ty, kteří konopí zpracovávají, nikoliv pěstují. Senát jde v této věci ještě dál a žádá dodržení výrobní praxe i pro ty, kteří nic nevyrábí. A nejedná se o drobnost. Výrobní praxe je v tomto případě na úrovni laboratorní výroby syntetických léčiv, což když si představíte pěstírnu léčebného konopí, tady ty certifikace... jejich cena se odvozuje od toho, jak velkou místnost potřebujete certifikovat, tak to prostě zbytečně zvedá cenu léčebného konopí. Kvalita výsledného léčivého přípravku je přitom tak či tak zajištěna ve fázi zpracování, kde by splnění podmínek správné výrobní praxe bylo samozřejmě stále nezbytné i na základě sněmovní verze.

Z těchto důvodů vás chci požádat o zamítnutí senátní verze a o podporu znění, které schválila Sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vymazalovi. Kdo dál do rozpravy? Paní senátorka Dernerová. Máte slovo, paní senátorko.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji. Já tedy se ještě vyjádřím k tomu, proč ještě. Protože - nebudu jmenovat, ale přišel do Senátu jeden člověk, který sdělil, že je velkopěstitel konopí a že připravil návrh zákona, poslanecký návrh zákona z 80 % on sám. Řekl mi, že není problém obejít poslance, aby znovu hlasovali pro původní verzi, a ne pro verzi senátní. Za mě říkám, že toto je velmi špatně. Takhle se zákony prostě nedají dělat.

Musím říci, že jsem ochotna se bavit o věcech, ale musí projít standardní cestou. Nemůžu tak závažnou věc řešit poslaneckým návrhem. Za mě říkám, proto jsem se rozhodla i tento pozměňovací návrh s podporou svých kolegů, další jej připodepsali, podat, protože si nemyslím... Ještě když mi tento člověk řekne, že to je byznys, ale pro koho to bude byznys? Prostě já říkám... Ano, pro zemědělce z 1 % a budeme se potom bránit arbitrážím. Takže vyčkejme, komunikujme a bavme se. Myslím, že toto je naprosto lucidní návrh pro vás všechny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní senátorce Dernerové. Kdo dál do rozpravy? Ještě jednou kolega Vymazal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl uvést na pravou míru, že návrh, o kterém se tu bavíme, ten, který prošel zemědělským výborem, jsme připravovali s kolegou Radkem Holomčíkem, s právníky a několika odborníky z konopné komunity, ale nevím o tom, že by z 80 % ho psal někdo jiný než já a zmíněný Radek Holomčík. Takže myslím, že to není pravda, ať už ten člověk v Senátu říkal co říkal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Ne. Paní senátorka? Také ne.

V tom případě můžeme postoupit dále a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a k následujícímu usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Znovu jsem zagongoval, znovu jsem vás odhlásil.

Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a já mezitím přednesu návrh usnesení.

 

'"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 864/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 864/7."

Zahájil jsem hlasování 34 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 34, z přítomných 151 poslanců pro 51, proti 23. Návrh nebyl přijat.

Následuje tedy hlasování podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven a já přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 864/6."

Zahájil jsem hlasování číslo 35 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 35, z přítomných 157 pro 139 (Potlesk z řad Pirátů.), proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní senátorce a předám řízení schůze. Dva tisíce korun, tak jak je sem odevzdal kolega Farský, jsou stále u stolku předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pěkné odpoledne. Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP