Pořad 95. schůze

95. schůze (1. dubna 2021)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení

Projednávání (1. dubna 2021)

2. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

Projednávání (1. dubna 2021)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Projednávání (1. dubna 2021)

Sloučená rozprava k bodům 4 a 5 /sněmovní tisky 1008 a 1009/

Projednávání (1. dubna 2021)Přihlásit/registrovat se do ISP