(18.50 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Daňová podpora, protože Česká republika patří k zemím s nejvyššími daňovými podporami na dítě, očividně nestačí, a navíc necílí na nízkopříjmové. Ti si na slevu na dani sáhnou pouze jednou ročně, když dochází k zúčtování nebo vyúčtování daňového přiznání, a to si myslím, že je také hlavní výhoda přídavku, že se jedná o každoměsíční finanční podporu.

Slíbila jsem, že budu stručná, proto vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1116/1. Požádám nyní zpravodajku výboru pro sociální politiku paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás informovala o jednání a projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Přečtu vám usnesení výboru pro sociální politiku z 69. schůze ze dne 17. února letošního roku k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, tedy sněmovní tisk 1116:

Po odůvodnění náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřiny Jirkové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů. - Já z důvodu zkrácení nebudu číst ty pozměňovací návrhy, protože je máte, jak bylo řečeno, vloženy v systému. Budu tedy pokračovat.

II. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. První přihlášená je paní poslankyně Olga Richterová, připraví se paní zpravodajka ke svému vystoupení. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já jsem tady už dneska citovala čísla toho, jak rodiny s dětmi na tom vlastně přepočtu, jaký mají mediánový příjem na hlavu, jsou hůře než všechny ostatní rodiny v Česku. A k tomu předkladu, se kterým věcně souhlasíme, mám jenom ten komentář, že to je příležitost opravit jednu drobnost týkající se místní příslušnosti stanovené pro přiznávání dávek.

Takže tady představuji pozměňovací návrh, který je podle mě opravdu jenom technický. Všimli jsme si toho, že je vlastně uvedeno, že místní příslušnost pro člověka - krajské pobočky Úřadu práce - se řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu, a my navrhujeme, ať se to opraví, ať se řídí místem, kde oprávněná osoba na území České republiky bydlí, anebo nelze-li místo určit, tak tím jiným místem, kde je hlášena k trvalému pobytu. Budu velice ráda za zvážení. Myslíme si, že to je taková oprava drobné věci týkající se administrace, té správy dávek.

A ještě jeden maličký komentář, jenom jedna věc. Je škoda, že to vlastně není víc navázáno na valorizaci existenčního a životního minima. Opět, už jsem dneska jednou tady chválila paní ministryni, ještě ji pochválím podruhé, protože došlo z jejího rozhodnutí už k navyšování těchto částek, ale prostě aby se pravidelně zohledňovala inflace, to, jak rostou ceny potravin a spotřebního koše, tak aby se to pravidelně projevovalo v životním a existenčním minimu, pokud možno hlavně životním. To by bylo fajn a to by potom znamenalo i vlastně významnou pomoc, co se týče přídavků na dítě pro lidi s nejnižšími příjmy.

Tak to je jenom takhle stručný apel a prosba a děkuji za zvážení toho pozměňovacího návrhu. Já se k němu pak přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Richterová. Nyní paní poslankyně Lenka Dražilová, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji. Já vám představím pozměňovací návrh paní kolegyně Pastuchové a svůj. Návrhem zákona se zvyšuje přídavek na dítě ze systému státní sociální podpory o 26 %. Tím se vyrovnává hodnotový propad, ke kterému došlo vlivem inflace. Nutnost úpravy přídavku na dítě je dána jednak potřebou vyrovnat tento deficit a dále aktuální potřebou podpořit příjmovou situaci rodin pečujících o nezaopatřené děti.

Dále se navrhuje zvýšení koeficientu určujícího maximální hranici příjmu rodiny, do kterého náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě. V současné době pobírá tuto dávku, jak řekla paní ministryně, zhruba 10 % nezaopatřených dětí. Náš pozměňovací návrh navrhuje zvýšení koeficientu, kterým se násobí částka životního minima rodiny, ze současného 2,7násobku na 3násobek. Počet dětí podpořených touto dávkou se zvýší na 14 %. Toto rozšíření zahrne rodiny, které jsou zasaženy současnou situací.

Důvody, které byly uváděny pro koeficient vyšší než 3násobek životního minima, nejsou relevantní. Není pravdou, že by se o od roku 2008 částky přídavků na děti nezvyšovaly. V roce 2018 došlo ke zvýšení přídavků na děti pro ekonomicky aktivní rodiče, a to o 300 korun.

Vývoj počtu rodin pobírajících tuto dávku souvisí s ekonomickou a příjmovou situací rodiny. Na počátku loňského roku se česká ekonomika nacházela na svém vrcholu a nezaměstnanost na rekordně nízkých hodnotách, tudíž i počet příjemců této dávky byl nízký. V současné krizové době se okruh příjemců bude logicky rozšiřovat a na přídavky dosáhne mnohem více rodin než v době výrazného ekonomického růstu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lence Dražilové, nyní paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se kolega Jan Chvojka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem klubu SPD a také vám představila pozměňovací návrhy, které za SPD předkládám.

Podpora rodin s dětmi je jednou z hlavních dlouhodobých programových priorit našeho hnutí, proto podporujeme i všechny pozitivní úpravy v nastavení přídavku na dítě, v prvé řadě návrh na zvýšení hranice příjmu pro vznik nároku na tento přídavek na 3,4násobek životního minima rodiny, a to hlavně z toho důvodu, že nyní na tento přídavek, příspěvek prakticky vůbec nedosáhnou rodiče pracující na plné zaměstnanecké úvazky anebo rodiče živnostníci s měsíčními příjmy nad 15 tisíc korun. Podporujeme i zvýšení samotné částky příspěvku na dítě jako takového, ale oproti vládní předloze preferujeme jeho jinou podobu, která více bonifikuje pracující rodiče.

Proto podávám pozměňovací návrh, který by skupině rodičů, která má nárok na zvýšenou výměru přídavku na dítě, tuto dávku státní sociální podpory zvýšil ještě o dalších 200 korun měsíčně. Jedná se o ty rodiče nezaopatřených dětí, kteří mají pracovní příjem ze závislé či samostatné činnosti, tedy o zaměstnance a živnostníky, popř. o rodiče, kteří se rekvalifikují při hledání nového zaměstnání, anebo o rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené děti závislé na péči jiných osob či o malé děti do čtyř let věku. Dosud je nastavení přídavku na dítě v této skupině rodičů o 300 korun měsíčně vyšší než u rodičů, kteří nemají příjmy z práce či podnikání, popř. si práci ani nehledají, a jejichž jediným dlouhodobým příjmem jsou nejrůznější typy sociálních dávek, což je nedostatečné.

Druhým pozměňovacím návrhem, který za hnutí SPD předkládám, je pak zkrácení doby mezi poklesem příjmů rodičů, například po ztrátě zaměstnání, a vznikem nároku na přídavek na dítě na jedné straně a jeho faktickým vyplácením na straně druhé, a to ze současných minimálně tří měsíců na jeden měsíc. Navrhuji tedy v tomto smyslu změnit a zkrátit vymezení tzv. rozhodného období, na jehož základě se posuzuje příjem žadatele o přídavek na dítě a nárok na jeho přiznání a vyplácení. A moc vám děkuji za případnou podporu ve třetím čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP