(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Jan Čižinský se již vyjádřil, takže přihlášku stáhl. Nyní tady mám jenom dvě faktické poznámky, takže nejprve pan poslanec Jan Bauer a potom paní poslankyně Olga Richterová. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, milé kolegyně, kolegové, zareaguji jenom krátce na všechny předřečníky.

Já jsem od počátku, je to možná půl nebo tři čtvrtě roku, tvrdil, že dětské skupiny si v České republice našly své místo, že je máme nechat být na pokoji, že není třeba přicházet s nějakou novou legislativou. Takto jsem to tlumočil nejenom přítomné paní ministryni, ale všem svým kolegům, když jsme sedávali na kulatých stolech. Nemyslím si to jenom já, ještě v roce 2017 si to myslela tehdejší vláda. A samozřejmě paní ministryně Jana Maláčová toto usnesení vlády dobře zná a já ho tady ještě pro formu poněkolikáté zopakuji.

Tehdejší vláda přijala své usnesení č. 654 o koncepci rodinné politiky ze dne 18. září 2017, kde se mimo jiné v bodě č. 8 usnesla: "Po ukončení financování dětských skupin z Evropského sociálního fondu má ministerstvo za úkol zajistit dlouhodobé financování dětských skupin a jeslí z národních zdrojů".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku zatím poslední přihláška v obecné rozpravě jako takové, paní poslankyně Olga Richterová. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Pokud se nemýlím, tak paní ministryně nereagovala na ten můj dotaz a teď to vlastně znovu nadnesla paní poslankyně Aulická, jak to tedy přesně je s tou novou kvalifikací. Já ten svůj dotaz znovu zopakuji, protože jsem naprosto pochopila ten požadavek jaksi kvalitního doplnění - nevím - kurzu první pomoci, prostě toho vzdělání zaměřeného zdravotním směrem, a myslím, že se mluvilo o osmi nebo šestnácti hodinách v jakémsi přídavném vzdělávacím modulu. Akorát co potom tedy z toho asi patrně, jak jsem pochopila z řeči paní kolegyně Aulické, udělalo ministerstvo, je nová certifikace. Ale ten vtip je v tom, že kvalita vzdělávání v modulu by byla samozřejmě zaručena tím, že by to prováděl certifikovaný subjekt. Znám dětské skupiny, kde stejně to vzdělávání dělají, je přítomen dětský lékař, pediatr, takhle to funguje. Ale co si myslím, že se prostě stalo, že k tomuhle modulu se přidává ta certifikace a že to je to, co přidělá těch pět tisíc korun za den zkoušky na člověka, co přidělá ty personální náklady, a není to nezbytně nutné, ani to nebylo tou nezbytně nutnou, pokud jsem to správně pochopila, podmínkou těch vašich koaličních partnerů, paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě dvě faktické poznámky. Za prvé pan poslanec Aleš Juchelka a potom paní ministryně Jana Maláčová. Pane poslanče, prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já jsem to možná špatně pochopil. Já bych měl jenom dotaz prostřednictvím vás na paní poslankyni Aulickou, když tady říkala, že by tam do těch dětských skupin docházely i nemocné děti, proto ten zdravotnický personál. Protože pro ně máme třeba nějaké denní stacionáře. Jenom nějaký příklad toho, co za děti by tam tedy mělo být. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku paní ministryně Jana Maláčová, zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já jenom ještě shrnu. Jde nám o systém, který bude dostupný pro rodiny. Jesle, které nově vzniknou, a dětské skupiny se na ně mohou do tří let transformovat, budou zejména pro děti do tří let. Od tří let by pak měly přecházet tyto děti do mateřských školek. Chceme investovat až 5 miliard korun z evropského národního plánu obnovy, tak aby obce mohly jesle vybudovat. A důležité je také, aby žádné dětské skupiny na tom příspěvku od státu netratily, to znamená, aby nekrachovaly.

Co se týká dotazu paní poslankyně Richterové, tak tam dochází k záměně povinného dalšího vzdělávání stanoveného zákonem a také k záměně změny kvalifikačního předpokladu. Důležité je, že kdo má profesní kvalifikaci chůva už teď, ten si dodělá jen tu nadstavbu, to znamená vybrané moduly. Ten, kdo je například učitelka nebo sociální pracovník, tak ten si udělá zkoušku se všemi moduly. Je to potom na něm, jestli navštíví celý ten kurz, nebo přistoupí rovnou ke zkoušce. To bude na volbě. Cílem je mít pravidelné průběžné vzdělávání pro pečující osoby a slibujeme si od toho, že se nám taky zvedne kvalita té péče v jeslích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já velmi děkuji za tu odpověď, vážená paní ministryně. To je totiž novinka. Vy jste řekla, že ten, kdo má absolvovaný ten kurz chůva v dětské skupině, že si dodělá jenom ty vybrané moduly. A to je přesně to, o čem se chci ujistit, že skutečně to budou tedy patrně ty dva dny vzdělávání, tedy ten takzvaný vybraný zdravotnický modul, a že tam tedy nebude ta zkouška, ta certifikace, ta chůva v jeslích. To je totiž ten další den a další peníze a další práce spousty lidí. To je ten modul. Na tom se shodneme, tak to je domluvené a asi rozumné. Ale ta moje otázka je na tu zkoušku, jestli po tom modulu bude následovat ta certifikace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jedna faktická - pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo. (Poslanec Čižinský se dotazuje předsedajícího, zda může vystoupit v obecné rozpravě.) Ano, můžete. Jste jediný, prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já přece jenom ještě řeknu pár slov. Za několik týdnů začnou zápisy do mateřských a základních škol a dá se předpokládat, že rodiče budou mít větší tendenci dávat svým dětem odklad, dá se předpokládat, že nebudou stačit kapacity v dětských skupinách, mateřských školách a podobně. Pokud tady schválíme zákon, který nebude dávat jasnou perspektivu dětským skupinám, tak ty dětské skupiny bohužel v této chvíli budou mít tendenci tu činnost ukončit, protože když to bude jenom trochu zašmodrchané a nebudou si jisty tím, co je bude čekat, tak řešení pro mnoho z nich, kteří teď finančně krvácejí, a pomoc, která jim je připravována, bohužel není dostatečná, je to jenom poloviční pomoc, povede k tomu, že to nechají být.

Já se vlastně trošku divím, že tady není synergie mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví a že vlastně je někdo schopen jít do toho rizika, že bude odpovědný za to, co nastane v září, že prostě ta místa nebudou a děti se do mateřských škol a do dětských skupin nedostanou. To mě překvapuje. A chci se tedy zeptat, jestli je možné, aby vznikla před třetím čtením jakási velmi jednoduchá mapa, jak to má ministerstvo zpracováno, kde jsou ty kapacity nejvíc potřeba. Tak jestli by bylo možné, aby to vzniklo před třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nemám žádnou další přihlášku. Rozhlédnu se ještě po sále. Končím tedy obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně Jana Maláčová nemá zájem, paní zpravodajka Lenka Dražilová taky nemá zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP