(Jednání pokračovalo v 18.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Než otevřu bod, hlásí se mi pan místopředseda, pardon, pan předseda Chvojka, takže já mu dám slovo již mezi body. Prosím. A prosím o klid v sále.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký večer, kolegyně, kolegové, blíží se nám 19. hodina a myslím, že ještě před sebou máme nějakou práci, tudíž já jménem dvou poslaneckých klubů, konkrétně jménem poslaneckého klubu ČSSD a poslaneckého klubu hnutí ANO, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně rozhodovala a hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji, to je jistě validní návrh, o kterém můžeme hlasovat. Já jsem již svolal kolegy do sálu, nicméně ještě někteří přicházejí, takže já ještě chvíli počkám pro ty, co teď přicházejí. Slyším žádost o odhlášení, odhlásil jsem vás, prosím, přihlaste se znovu svými kartami. A pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že zde padl návrh, abychom dnes jednali a hlasovali procedurálně i meritorně po 19. a 21. hodině. Já myslím, že máme dostatečný počet, který je ustálený... Ne, stále se nám to hýbe, tak já ještě chvilku počkám... Vypadá to, že se počet ustálil, i když vidím další poslance, kteří dorazili do sálu.

 

Takže zopakuji, hlasujeme o tom, že budeme dnes jednat a hlasovat procedurálně a meritorně i po 19. a 21. hodině.

Zahájil jsem hlasování číslo 29. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 29 je přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, 162 nakonec, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat. Takže já konstatuji, že jsme schválili, že dnes budeme jednat i hlasovat po 19. a 21. hodině.

 

A teď, jestli se nikdo další nehlásí mezi body, tak bych znovu otevřel bod číslo 2, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, zkrácené jednání.

Na úvod bych uvedl, že se omlouvám, že jsem uvedl pana poslance Ferjenčíka v omyl, protože věřím, že již byl informován, a dám mu případně teď slovo, kdyby chtěl namítnout můj postup, anebo se posuneme do třetího čtení. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem chtěl upravit ten svůj návrh fakticky jenom technicky, aby bylo místo vrácení k přepracování návrh na zamítnutí té novely. Myslím si, že to vyřeší všechny problémy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, ano, to je vhodná oprava toho postupu, protože vrácení k přepracování není možné, protože takový návrh může padnout jenom v prvním čtení, ať už jednáme o zákonu, nebo o rozpočtu, a první čtení jsme neměli. Takže tím jsme se vyrovnali s tímto a já otevírám třetí čtení, do kterého v tuto chvíli nemám žádné přihlášky do rozpravy. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, tak jsem již zahájil třetí čtení předloženého vládního návrhu.

Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru je u stolku zpravodajů. Takže hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, že by se v třetím čtení hlásil do rozpravy, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po třetím čtení. Není tomu tak.

V tom případě přistoupíme k hlasování a prosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru hlasování. Jako první bychom hlasovali návrh pana kolegy Ferjenčíka na zamítnutí novely zákona. V případě, že tento pozměňovací návrh neprojde, budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy tak, jak se k nim kolegové přihlásili v podrobné rozpravě. To znamená, že bychom pokračovali pozměňovacím návrhem pod číslem 7503 pana kolegy Hrnčíře, 7520 pana kolegy...

Teď mi tady kolega Hrnčíř jeden vypadl, takže bychom začali jinak. 7494 pana Hrnčíře, 7503 pana Hrnčíře, 7520 pana Jakoba, 7518 pana Víta Kaňkovského v zastoupení pana kolegy Výborného, 7505 pozměňovací návrh pana kolegy Bartoška. Pak bychom měli pozměňovací návrh pod číslem 7537, což je pozměňovací návrh poslanců Věry Kovářové a Mikuláše Ferjenčíka.

Vždy řeknu, o čem budeme hlasovat, abyste věděli, kolegové, o čem budeme rozhodovat. A jakmile všechno prohlasujeme a rozhodneme o návrhu zákona, bude-li tento přijat, máme tady jedno doprovodné usnesení. To je celá procedura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrá, já ji nemám před sebou, doufám, že ji máte před sebou vy a jste s ní dostatečně seznámeni. Pokud tedy není žádných námitek, nechám schválit tuto proceduru.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 30 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 165, proti nikdo. Tedy na proceduře je absolutní shoda a myslím, že tedy můžeme postupovat. Prosím první návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Ferjenčíka, to je návrh za zamítnutí novely zákona o státním rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, takže návrh na zamítnutí.

Já zahajuji hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 31 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím tedy, budeme pokračovat dalšími návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Hrnčíře pod číslem 7494. V podstatě se jedná o zrušení navýšení schodku, to znamená ponechat státní rozpočet ve stejném saldu minus 320 miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to je návrh. Já poprosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 32 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 79. Návrh nebyl přijat. Poprosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP