(12.40 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Takže cílení na to, jestli někdo přichází o možnost podnikat, protože je mu zakázána, je úplně průkazné, je jednoduše zjistitelné a nelze v tom nijak podvádět, protože stát, respektive vláda, ministerstva to vydávají svými nařízeními. Takže tohleto je mystifikace, že současná, velmi nepřehledná pomoc ve více než čtyřiceti programech je ve své podstatě cílenější, lepší. Naopak, tato pomoc je přehlednější, lepší cílená.

Cokoliv v návrhu podle vás z hlediska proveditelnosti, aplikace, využitelnosti na ministerstvech chybí, o tom se pojďme bavit, pojďme udělat pozměňovací návrh. Budu velmi ráda, když vláda místo toho, aby zamítala ten návrh hnedka, nám podá pomocnou ruku svých tisíců úředníků, které má k dispozici, bude nám stačit možná jedna, dva, a s nimi my rádi napíšeme pozměňovací návrh tak, aby vyhovoval praxi, jak tvrdíte, že nevyhovuje. Toto řešení je přece mnohem konstruktivnější než říct šmahem: Zamítáme, dáváme tomu stopku, je to nesmysl, z našeho pohledu to řešíme skvěle. Zeptejte se těch tisíců lidí, jak to řešíte skvěle. Tady tohleto je přece ta spolupráce, po které tady voláme. A slýcháme to i od vás a slýchali jsme to i od premiéra, že chcete, abychom byli na jedné lodi, abychom dali pomocnou ruku, abychom táhli za jeden provaz, a já nevím, kterými dalšími příměry jsme to tady už slyšeli.

Tohle je ta snaha, napsali jsme to za vás. Pojďte si to přiznat. Vyzývali jsme vás k tomu od jara. Pojďte to napsat, máte k tomu ty kapacity mnohem lepší než my. My máme zaplaceného jednoho, dva asistenty a expertovné, které opravdu není v té úrovni, které by zaplatilo armádu úředníků, jako máte vy, které vám platí ti lidé ze svých daní. Takže pojďme se pokusit o změnu toho, co vám na tom tak vadí, že to podle vás je technicky nesprávné, a posuňme to dál společnými silami. Protože pokud tak nechcete učinit, tak tím jinými slovy říkáte, že vám vyhovuje nemít systémovou a zákonem řešenou pomoc těm lidem a vyhovuje vám mít to jenom pevně v rukách, z nichž to nechcete pustit - tak to je jednoznačně možné přeložit - abyste pak mohli ukazovat tabulky, ve kterých budete říkat: Tohleto jsme my zařídili, tohle my jsme vám poslali, milí živnostníci a podnikatelé; abyste vyvolávali takové to pnutí v té společnosti, že mnozí, kterých se to fyzicky netýká, jich osobně se to netýká, mají pocit, protože se o tom hodně hovoří, že už vlastně dostali tu pomoc úplně všichni tolikrát, že si nemají absolutně na co stěžovat. Dokonce se tady objevují vyjádření politiků z vlády, že někteří si stěžují na to, že ta pomoc je až příliš velká, že by tolik nevydělali. Nikdy nic takového nikdo nedokladoval, žádný takový příklad nebyl schopen reálně ukázat. To jsou slova, která jsou úplně mimo realitu.

My jsme včera na jednání, které předcházelo nouzovému stavu, jasně řekli - a od pana premiéra tam zazněl také příslib, úplně zřejmý - že chceme s vládou jednat o těch řešeních dál, že chceme, abychom se postavili té situaci a že spolu velmi, ale opravdu velmi úzce souvisí snaha lidí nebo ochota lidí, motivovanost lidí dodržovat všechny zákazy a opatření s tím, jak jsou nebo nejsou ekonomicky tou situací postiženi. Zkrátka pokud někdo neví, z čeho uživí děti, zaplatí hypotéku a z čeho přežije, tak se stává velmi zoufalým a zoufalí lidé dělají zoufalé kroky. To jsme si určitě všimli za ty poslední měsíce mnohokrát. Tomu chceme také předejít. Proto to souvisí, ta ochota lidí dodržovat všechna nařízení, nedělat si garážové provozy svých živností. To souvisí s tím, jak moc jim pomůžeme, a to pak také souvisí s tím, jak moc se daří epidemii mít pod kontrolou a zvládat. Tam prostě je úzké pojítko. Jakkoliv se pan premiér snaží nám namluvit, včera na tom jednání naposled, že nemáme řešit epidemii a ekonomiku v jednom balíku, že to spolu nesouvisí - není to pravda. Není to pravda a i sociologická data to značně dokládají.

Takže bylo-li tam přislíbeno panem premiérem před mnoha dalšími svědky, to nebylo jenom mezi čtyřma očima, že vláda je ochotna se s námi o těch věcech bavit, důkaz toho je, že tady dnes nezamítnete ten zákon, protože vy jste moc dobře věděli, a vláda to od nás dostala mnohokrát, že tento návrh je pro nás klíčovým návrhem pro to, abychom situaci společně mohli dále posouvat a řešit. Pokud nedochází ke komunikaci mezi panem premiérem a poslanci, chápu, má toho k řešení obrovské množství, má toho hodně, tak si to ověřte. Tak si prosím ověřte, že tady hovořím pravdu, že tady toto opravdu zaznělo. Prosím, udělejte to i z toho důvodu, abychom dali jasně najevo, že máme společnou vůli, opravdu společnou vůli se s tou situací vypořádat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a nyní již tady mám jednu faktickou poznámku, takže pan poslanec Jaroslav Kytýr, pak jedno přednostní právo, což je pan poslanec Marian Jurečka, a potom Marek Benda. Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil reagovat na svoji předřečnici paní poslankyni Pekarovou Adamovou v té souvislosti, že my se zřejmě asi neposloucháme, protože spojování nouzového stavu a následných diskuzí mezi koalicí a opozicí jsou samozřejmě nutné, ale v tomto případě se bavíme o tom, že tento fundament, který je v prvním čtení tady na stole, je ve svém myšlenkovém základu v podstatě nepoužitelný, aby se dal jakýmkoliv způsobem korigovat. My se bavíme o tom, že tady otevírám nákladovou Pandořinu skřínku, něco, co nemá žádný rámec. Vy tady říkáte, že předmětem kritiky je neschopnost vyčíslit v tuto chvíli na základě řady neznámých nějaký nákladový dopad do státního rozpočtu.

Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že už kdybychom měli aspoň dílčí věci související s dosavadní zkušeností o kompenzacích, které byly poskytnuty podnikatelským subjektům, tak zjistíme, že to, co v tuto chvíli je v podobě fixních nákladů a jejich úhradě na stole, je skutečně tak neuvěřitelná, špatně definovatelná záležitost, že může mít velmi, velmi vysoké dopady. A to nelze napravit, protože tam je problém v základu, v té základní myšlence, že se teď obracíme k něčemu, co ty firmy ve svých výsledovkách mají každá jinak a každá jinak pojaté. Co se týká firemních výsledovek, viděl jsem jich spoustu, a vím dokonce velice dobře, jakým způsobem se pracuje mezi fixními a variabilními náklady. A otázka fixních nákladů je skutečně věc, se kterou se dá ve firmách pohrávat a spekulovat. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení s přednostním právem pana poslance Mariana Jurečku, připraví se pan poslanec Marek Benda, zatím jako poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc, pane předsedající. Dobré odpoledne, pane ministře, já věřím v to, že se nám to dneska podaří tady doprojednat v prvním čtení, že zákon posuneme do výborů a můžeme se tady přít, teď to, co jsem tady viděl před chviličkou, o debatu, jaké parametry to má mít a jestli výsledovky a jaké mají být výchozí pozice. To všechno při dobré vůli a ochotě tady tento zákon, a především předvídatelnost, čitelnost, to, jakým způsobem se stát v jakýchkoliv budoucích krizových situacích bude chovat vůči podnikatelům či živnostníkům, firmám, že to má svoji hodnotu, proč tady chceme takovýto zákon projednat. Jestli tam má být parametr 50 % a podobně, to nechejme na odbornou debatu, klidně i se zástupci resortů v rámci přípravy zákona ve výborech před druhým čtením. Nechme to potom na nějakou společnou dohodu, jsme této dohodě otevření.

Myslím si, že většina z nás, když se bavíme s živnostníky, podnikateli, ať už jsme ze středu, zprava, zleva, tak strašně často tito lidé říkají, a dlouhodobě, nejednom v době této epidemie, že mají problém s čitelností a předvídatelností právního prostředí v České republice. My tady zažíváme teď právě to, že tady jsou desítky různých odškodňovacích programů, které jsou mnohé mířeny velmi dobře, jejich motivace byla správná, ale mezitím se vytvářejí různá bílá místa, kde pomoc nedosáhne a kde ty parametry prostě nejsou objektivně dostačující pro to, aby lidé dokázali tu situaci zvládnout. Vidíme to na příkladu těch autobusů, vidíme to na příkladu lidí, kteří řeší oblast ubytování a podobně. Jsou tam velké ekonomické rozdíly firem a my tady máme nástroje kromě účetnictví, podpůrné nástroje technické, jako je EET, které logicky mohou velmi dobře k tomuto sloužit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP