(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

A druhou věc, kterou jsem chtěl podotknout: ano, máme tady návrh, který se týká odškodňovacího zákona. Jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří o něm chtějí jednat, by se tady měli veřejně zavázat k tomu, že své návrhy, které prosazují, také potom podpoří v projednávání novely zákona o státním rozpočtu. Pokud se k tomu nezaváží, pak je jejich návrh nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pro tuto chvíli je to s přednostními právy vše. Mám zde ještě několik přihlášek k programu schůze. První pan poslanec Černohorský, připraví se pan poslanec Michálek, pan poslanec Lipavský, teď vidím pana poslance Dolínka, pan poslanec Vondrák asi jako poslední. Takže to stihl přesně v 9.30. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat - dávám tedy protinávrh k návrhu pana kolegy Kaňkovského - abychom dnes na 16. hodinu zařadili ten jeho bod, který tady navrhoval, s tím, že hned poté bychom zařadili bod číslo 23, sněmovní tisk 984, což jsou ty dětské dluhy, které jsme bohužel včera omylem nezařadili. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Michálek se hlásil k pořadu schůze.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout, aby se zařadily napevno dva body, které jsme nestihli projednat včera, a to jsou bod 15, sněmovní tisk 390, klouzavý mandát, druhé čtení, a bod 293, sněmovní tisk 965, prováděcí zákon ke klouzavému mandátu. Aby se zařadily napevno na ráno na pátek v devět hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Lipavský k pořadu schůze.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. První návrh už přednesl pan předseda Chvojka, tedy předřazení kurzarbeitu. Pokud by tento návrh neprošel, tak navrhuji, aby bod 356, tisk 1025, tedy kurzarbeit, byl zařazen jako třetí bod bloku třetích čtení, tedy za Vojenské zpravodajství, za bod 355, tisk 800. To je první návrh.

Jako druhý návrh bych si dovolil zopakovat ten návrh ze včerejška, tedy vyřadit bod 351, tisk 966, z jednání této schůze, tedy vyřadit takzvaný lex Dukovany. Uvědomme si, že se nacházíme uprostřed krize, máme řešit záležitosti, které přispějí k vyřešení aktuálních otázek. Máme řešit otázky, které aktuálně pálí občany, a tento projekt snese drobného odkladu. Argumentů, proč ten zákon není připraven, proč není jasné, jestli ho máme v této podobě přijímat, je víc než dost. Myslím, že debatu bychom o tom mohli vést na jednání, která budou na platformě vládní, na platformě ministerské, nikoliv třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, nicméně zcela totožný návrh již na této schůzi zazněl a v této podobě o něm už nebudeme hlasovat.

Dále je to poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Vondrák.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já mám návrh na vyřazení bodu 357, třetí čtení, mého návrhu zákona. Důvod je jednoduchý. Variabilní týden vždycky vnímám jako týden, kdy se mají vyřešit potřebné zákony, a tento zákon určitě snese odkladu do březnové schůze. Takže prosím, vyřaďme tento můj bod, ať odblokujeme nějaký časový prostor pro ostatní zákony. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze už jste vystoupil. Pan poslanec Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já se omlouvám, ale prostě musím zareagovat na to, co tady slyším od rána, že musíme zákon, vratku Senátu, která řeší kompenzace, předřadit před jednání o nouzovém stavu, protože by to tak mělo být, protože se tím podmiňuje schválení nouzového stavu.

Teď budu mluvit jako člověk, který rok žije v plném zapojení v boji s epidemií. Mohu říct, že v okamžiku, kdy nouzový stav přestane od 14. platit, se dostáváme do velmi kritické situace. Bez nouzového stavu nemůžeme přizvat armádu, bez nouzového stavu nemůžeme řešit celou řadu věcí jako okamžitou alokaci lůžek, která potřebujeme v okamžiku, kdy se nám vyčerpávají JIPky v našich nemocnicích. Je tam celá řada věcí, které se bez nouzového stavu skutečně nedají vyřešit.

Ano, souhlasím s tím, že tady už měl být návrh zákona, který bude tuto výjimečnou situaci řešit jinak než přes nouzový stav. Ale ten není a já říkám - a říkám to se vší vahou toho, co prožívám každý den, každý den od rána do večera - že ukončení nouzového stavu může mít fatální důsledky: důsledky v tom, že nebudeme mít kam dávat lidi, důsledky v tom, že nebude mít kdo obsluhovat nemocnice a nebude mít kdo pomáhat.

Takže mi dovolte říct jednu věc, já už jsem to několikrát řekl v médiích. Považuji za nefér, abychom nouzové stavy podmiňovali jinými zákony a schvalováním kompenzací a podobně. Jsou to dvě věci, které jsou souběžné, nikoliv vzájemně se podmiňující. A říkám to s vahou toho, že tam se mnou sedí náměstek za KDU-ČSL, náměstek za ODS a všechny tyto věci společně řešíme už rok. A vždycky si říkáme, co tedy tato Poslanecká sněmovna ví o tom, co se musí zajistit.

Takže prosím, zkusme být na chvilku féroví. Já mám sám zájem na tom, aby se některé kompenzace řešily jinak, než se řeší. Ale prosím vás, nepodmiňujme schvalování nouzového stavu něčím takovým, zdali tento zákon projednáme předtím, nebo potom. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Musím vás požádat o nějaké upřesnění toho návrhu. Vy jste navrhl předřadit před nouzový stav. My to budeme probírat, ale bude to na jiné schůzi. Bude to 83. schůze. O tom nemůžeme hlasovat teď. Teď řešíme jenom 79. schůzi. Takže vlastně nezazněl žádný konkrétní návrh.

Pan poslanec Lipavský chce doplnit svůj návrh pořadu schůze.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za benevolenci, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přednesl návrh, který byl již hlasován včera, a dnes tedy není namístě, aby se k němu Sněmovna opětovně vyjadřovala. To byl ten návrh na vyřazení. Nicméně upravuji tedy svůj návrh v tom smyslu, že navrhuji zařadit bod 351, tisk 966, na konec bloku třetích čtení. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takovýto návrh je hlasovatelný. To je v tuto chvíli vše k pořadu schůze.

S přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Nechci to už prodlužovat. Já si tady dovolím zareagovat na kolegu, pana poslance a zároveň hejtmana Ivo Vondráka prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego, já si vás vážím, vždycky jsem oceňoval komunikaci. Myslím, že byla otevřená, férová. A i vaše koalice v Moravskoslezském kraji, myslím si, odvádí dobrou práci, pokračuje teď v dalším období.

Ale chci říct jednu věc a vy sám jste na to poukázal. Tady je stav, kdy po čtyřech měsících stavu nouze jsou lidi, kteří opravdu neviděli ani korunu. Systém kompenzací je extrémně složitý. Včera tweet pana prvního vicepremiéra Hamáčka, který jako člen vlády tweetuje a říká na veřejnost: jsou tady desítky kompenzačních programů, je v tom chaos, nikdo se v tom nevyzná, pojďme to změnit. Ale my tady čtyři měsíce voláme po tom, ať s námi někdo jedná, ať se o tom bavíme, ať konstruktivně ty věci posuneme. Změna toho zákona, ať už o krizovém řízení, anebo o ochraně veřejného zdraví, o tom jsme tady jednali v průběhu prázdnin, naposledy v říjnu, ale od té doby nic.

Když byla první vlna, tak s námi premiér byl ochoten jednou za čtrnáct dní se setkat. Ta jednání proběhla tři, byla ku prospěchu věci. Chovali jsme se naprosto konstruktivně. My tady neblokujeme zákony, které je potřeba projednávat pro řešení covidové krize. Vždycky jsme legislativní nouzi podpořili. Podpořili jsme i několik prodloužení stavu nouze. Ale po čtyřech měsících narážíme na to, že naše připomínky, podněty jsou ignorovány a nikdo se jimi nezabývá.

Ale to nejde o nás, jde o lidi. Nám lidi píšou po pondělním jednání vlády, kdy vyjde bombastická zpráva, že kompenzační bonus se zvýšil na tisíc korun denně, ale zároveň se někde zapomene říct, že se výrazně ořeže podpora nájemného. Takže ti lidé ve finále nám píšou konkrétní příklady, o kolik oni v těchto problémových dobách budou mít ještě míň peněz. Píšou nám autobusáci, kteří říkají: My jsme úplně v háji! A já bych mohl tady - a to patří k debatě na zítřek, tak jenom pro nás obrana - že fakt si nemyslím, že ze strany představitelů vlády je snaha komunikovat napříč Sněmovnou a hledat řešení. Nezlobte se na mě, já a myslím, že i kolegové, po včerejší schůzce jsme to neviděli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP