(12.40 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhla následující proceduru. Začali bychom pozměňovacími návrhy, které se týkají včlenění zákona o kompenzačním bonusu, řečeno zjednodušeně, a to v pořadí:

Nejprve bychom začali pozměňovacím návrhem pana kolegy Munzara, a to variantou A, která je v podstatě nejširší variantou na propojení různých kompenzací, bonusů atd. Pak bychom pokračovali variantou B, která se týká možnosti čerpat COVID - Nájemné s bonusem.

Pokračovali bychom pozměňovacím návrhem pana kolegy Jurečky pod číslem 6909, který se také týká možnosti čerpání více podpor najednou, když to řeknu hodně zjednodušeně.

Pak bychom pokračovali pozměňovacím návrhem opět pana kolegy Jurečky pod číslem 6910, který mění výši kompenzační podpory z částky 15 tisíc na čásku 20 010 korun, ale on to tam napsal na den 667 korun.

A potom bychom hlasovali pozměňovací návrh pana kolegy Hrnčíře pod číslem 6913, který se týká samotného návrhu o spotřebních daních.

Takže toto je návrh procedury. A potom o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda má někdo k této proceduře nějaký návrh, případně protinávrh. Nikoho nevidím, ale slyšel jsem požadavek na odhlášení, tak vás poprosím, znovu se přihlaste. A budeme hlasovat o navržené proceduře.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru tak, jak ji navrhla paní zpravodajka? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je nás 93, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže prvním pozměňovacím návrhem bude pozměňovací návrh pana kolegy Vojtěcha Munzara 6912 - varianta A. Jak už jsem říkala, týká se možnosti kombinování jednotlivých podpor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 7 přihlášeno 93 poslanců, pro 44, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Druhé hlasování bude opět pozměňovací návrh - pan kolega Vojtěch Munzar - varianta B, to znamená slučitelnost s programem Antivirus a podporou COVID - Nájemné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 8 přihlášeno 93 poslanců, pro 42, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Jurečky pod číslem 6909 a týká se opět možnosti čerpání obdobných kompenzačních bonusů najednou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 9 přihlášeno 93, pro 41, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: A nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Jurečky pod číslem 6910 a týká se to zvýšení kompenzačního bonusu z částky 500 na částku 667 korun za kalendářní den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 10 přihlášeno 93, pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: A posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana kolegy Hrnčíře pod číslem 6913. Týká se to toho, aby provozovny poskytující stravovací službu účtovaly bez DPH.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 11 přihlášeno je 94, pro 12, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: To byly všechny pozměňovací návrhy a nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1095, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 12 přihlášeno 95, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám velmi děkuji za spolupráci. Přeji vám krásný zbytek dne, a protože byl vyčerpán pořad této schůze, končím 74. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila ve 12.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP