(10.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, kolega Jurečka a kolega Čižinský se dohadují v dobrém slova smyslu - omlouvám se, Bělobrádek, omlouvám se - o ceně elektřiny, jaká bude, kdy bude apod. Bavíme se o křišťálové kouli. Dneska máme status quo jaké? Předpokládáme konec uhlí 2038? Fakticky nám skončí v elektrárnách 2031? Teďka odkládáme tendr... Od Beneše v České televizi se včera večer dozvím, že on má všechno připravené v ČEZu, že je všechno v pořádku, že je všechno perfektní, že je všechno v řádku. A Andrej Babiš jako premiér České republiky odkládá tendr a říká nám - není připravený a před volbama nic dělat nebudeme.

No ale volby jsou pořád. Tak mě by zajímalo jako poslance Parlamentu České republiky, pane ministře, co není připravené na tom tendru? A neberte to jako nějakou útočnou otázku. Je to opravdu otázka poslance, který by chtěl vědět, když má rozhodovat, spolurozhodovat o tak důležitém zákonu, o kterém se dneska bavíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Lipavský, faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych vysvětlil, proč ta smlouva, nebo ten zákon, který dělá rámec pro smlouvu, proč je podrobena kritice i z toho ekonomického hlediska, nejenom bezpečnostního. Opět zopakuji, že v našem soukromém životě by takovýhle rámec pro smlouvu nepodepsal vůbec nikdo. Nikdo by nepodepsal někomu smlouvu, že bude třicet až šedesát let platit nějaké peníze za nějaký produkt, když nebude znát tu cenu. Ta cena se může zvyšovat, každých pět let se může debatovat, jestli ta zvýšená cena, nebo snížená cena je v pořádku, nebo není v pořádku. Ale v konečném důsledku - a tady si myslím, že je skutečně úplně jedno, jestli to člověk zaplatí jako spotřebitel elektřiny, nebo daňový poplatník, tam nerozumím rozdílu mezi státem a mezi promítnutím té ceny do ceny elektrické energie, tak prostě tento princip je nemravný, nejsou tam limity, nejsou tam konečné garance, které by byly omezeny. Prostě je to bianko šek. A ten bianko šek se navíc může každých pět let ještě aktualizovat. Samozřejmě, zazní tady oběma směry. Ale pokud by byl předpoklad, že to bude všechno výhodné, tak tady ten zákon vůbec nemáme. Naopak, bohužel, a všichni si na to - já si to nepřeji, ale bojím se, že si na to vzpomeneme, že jsme skutečně o tom rozhodovali a že to dopadlo tak, co je vlastně důvod, proč tady ten zákon je, že se to prostě doplatit musí a že to doplatí částečně ten, kdo bere elektřinu, což jsou víceméně stejně všichni, nebo daňový poplatník.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan... Nebo procedurální návrh? (K poslanci R. Fialovi, který jde k řečništi, ale procedurální návrh nemá. Následně se vrací na své místo.) Já vás pak nemůžu... Pak má faktická poznámka přednost. Pan poslanec Lipavský, poté paní poslankyně Langšádlová. Mám tady ještě dvě faktické, pak mám přednostní pana předsedu Jurečku. Takže po panu předsedovi Jurečkovi. Jsou to faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji za to, jak řídíte tuto schůzi.

Dámy a pánové, já musím reagovat na to, co říkal pan poslanec Onderka. Pan premiér Babiš neřekl, že tendr není připravený. On řekl, že je špatně připravený. A to je sakra velký rozdíl. A pravděpodobně poté, co proběhla debata zde ve Sněmovně, poté, co proběhla nějaká setkání, dočetli jsme se v novinách, že se sešel se zástupci francouzské energetické společnosti, tak prostě došel k závěru, že to není dobře připravené. A to, co řekl včera šéf ČEZu, mě docela šokovalo, protože on řekl, že geopolitickou bezpečnost ČEZ neřeší. Firma vlastněná ze 70 % státem neřeší geopolitickou bezpečnost. Řeší čistě zájmy akcionářů, ale to, že jeden z těch akcionářů, majoritní, je Česká republika, to si asi nevšiml. Nebo to ví a jeho zájmy jsou nějaké jiné.

Nebudu tady opakovat procedurální návrhy, které už mnohokrát neprošly, ale myslím si, že je velký rozdíl mezi tím, jestli je něco připraveno, a jestli je něco připraveno špatně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Langšádlová, poté pan poslanec Pávek.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já si myslím, že je zcela namístě tuto diskusi přerušit, je zcela namístě požadovat informace od vlády. A říkám to i jako členka vládního výboru, protože my jsme nedostávali dostatečné informace. Sama skutečnost, že ČEZ nezohlednil do zadávací dokumentace bezpečnostní zájmy státu, již to samotné je natolik závažnou informací, že si myslím, že je potřeba informovat Poslaneckou sněmovnu, projednat to na bezpečnostním výboru. Je nezbytné to projednat i na rozpočtovém výboru, protože jenom v letošním roce schodkem letošního a plánovaného příštího roku jsme se dostali k jednomu bilionu, tisíci miliardám schodku rozpočtu. Ta situace se oproti době, kdy jsme se o tom financování bavili, také zásadně změnila. Je tady velké podezření, že není postupováno ani v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vy požadujete výjimku, bezpečnostní výjimku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, současně bezpečnostní zájmy nerespektujete. Stejně tak máme dostat odpověď na otázku, jaká kritéria a jaká váha kritérií bude v této soutěži uplatněna, okolo toho se také šíří spousta nepravd, dokonce informace, že nebudou váhy kritérií dopředu známé. Samozřejmě má to i ten politický rozměr. My už jsme jednou zažili to, kdy zástupci státu lítali do Moskvy.

To, co tady bylo řečeno, je velmi závažné. Já si myslím, že máme tento bod přerušit a jednat o tom, až se všechny tyto otázky vyjasní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ale konkrétní návrh na přerušení jste nepodala, pochopil jsem to správně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Omlouvám se, pane předsedo. Já se velmi omlouvám, prosím o přerušení o čtrnáct dnů. Děkuji. Omlouvám se vám, že jsem to neřekla hned.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu na čtrnáct dnů. To je hlasovatelné. Já jsem opět přivolal kolegy.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 97, pro 33, proti 15. Návrh na přerušení nebyl schválen, byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v debatě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom velmi krátce chtěl zareagovat na kolegu Čižinského, který velmi správně řekl, že v zásadě je jedno, jestli tu cenu zaplatí koncový spotřebitel elektřiny, anebo jestli ji zaplatí daňový poplatník prostřednictvím státu a dotované ceny celého toho projektu. Ten problém je, že zhruba 30 % z těchto peněz půjde do rukou soukromých akcionářů ČEZu. A i když se jedná o dceřinou společnost, tak ten princip je pořád stejný, podíl těch soukromých akcionářů na té dceřiné společnosti je v podstatě tentýž, účetnictví se v rámci konsolidované účetní uzávěrky bude dělat také v rámci celého holdingu, takže jediný důvod, proč se to celé vysunulo na dceřinou společnost, je ten, aby mohla zažádat o schválení veřejné podpory v Bruselu.

Pan generální ředitel ČEZu Beneš včera v tom interview, které jsem čirou náhodou zhlédl, měl velmi hezký proslov, ale prohlásil o sobě, že je byznysmen. No to je, jestliže si dokázal dát do smlouvy v podstatě neomezenou dobu podpory a doplácení, dorovnávání té ceny prostřednictvím státu, no tak to je tedy opravdu velmi dobrý byznysmen a asi jsou tady s panem ministrem velmi dobří kamarádi, když to ministerstvo dalo do toho návrhu smlouvy. Proto je tady i ten můj pozměňovák, který alespoň formálně limituje období té podpory na třicet plus dalších, eventuálně dalších, deset let v případě, že by to bylo skutečně nutné, ale ne nadosmrti. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP