(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě a § 54 předpokládá, že budou předkládány pozměňovací návrhy. To znamená, kdyby sem někdo přišel vysvětlovat, proč hlasoval, jak hlasoval, tak já to nepřipustím. Vy máte přednostní právo, ale pravidla pro ostatní jsou bohužel jiná.

Nikdo s přednostním právem? Takže do podrobné rozpravy písemná přihláška jako první poslanec Pávek.

 

Poslanec Petr Pávek: Dobrý den. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem včera vložil do systému pod číslem 6907. Jelikož jsem propásl obecnou rozpravu, tak mi podrobná nedovoluje příliš zacházet do podrobností, ale v zásadě se jedná pouze o zkrácení lhůty, po kterou by měl mít provozovatel jaderného zdroje nárok na garantovanou výkupní cenu. A sice v tom původním návrhu tak, jak to tam je, tak ten zní následovně - původní, to znamená předložený vládou: Smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na dobu 30 let s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. - To znamená, že bychom garantovali tomu provozovateli jaderného zdroje výkupní cenu, garantovanou výkupní cenu, na příštích 70, 80 let, když se mu to bude hodit. To je naprosto nepředstavitelné ve vztahu k tomu, co se například dělo u obnovitelných zdrojů, kdy se po dobu 20 let u fotovoltaických elektráren začalo hovořit o solárním tunelu.

Můj návrh, abych nezacházel příliš do té diskuse, můj návrh je změna: Smlouva o výkupu se zavírá na dobu 30 let s možností jejího prodloužení nejvíce o 10 let. - To znamená, garantovaná výkupní cena u jaderného zdroje 30 let musí stačit. To je zhruba plánovaná polovina jeho životnosti plus dalších 10 let v případě, že by to bylo zapotřebí. Určitě dnes budeme mít příležitost se o tomto mém návrhu pobavit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Faktická poznámka, pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom zareagovat na jednu drobnost, která zazněla, vaším prostřednictvím, ve vystoupení mého předřečníka, a to je to, že podrobná rozprava není k zacházení do podrobností. Já si naopak myslím, že ano, podrobná rozprava je k tomu, abychom podrobně rozebírali ty navržené zákony, případně podrobně rozebírali nějaké části zákona, které jsou diskutabilní. Obecná rozprava je k obecné diskusi nad meritem zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Pravdu má pan místopředseda. Teď se ptám poslance Dolínka, zda si přál vystoupit jako zpravodaj, nebo? V tom případě pan Ferjenčík se hlásil jako první, ale dává vám přednost. Takže poslanec Dolínek do podrobné rozpravy, poté poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Byl bych nejradši, kdyby se obecná rozprava mohla otevřít. Ale jak jsem se na to díval, legislativně to nelze, pakliže pan vicepremiér neudělá velké gentlemanské gesto a po skončení podrobné rozpravy nevystoupí, pak by to umožnil. Ale v tuto chvíli nemáme cestu, jak se do obecné rozpravy dostat.

Nicméně abych splnil požadavky podrobné rozpravy, hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu 6901, což je pozměňovací návrh posouvající účinnost tohoto zákona do 1. března 2021. Důvod je jednoduchý. Jak vidíme, jak se zde projednává tento zákon a jak se bude následně projednávat v Senátu, potažmo musí ho podepsat pan prezident, tak určitě nestíháme termín původní, který v tom je navržen. Takže můj pozměňovací návrh je jednoduchý.

Obecně my jako sociální demokracie jsme, nebo podrobně k tomu, co zaznělo v pozměňovacích návrzích minulý týden. My jako sociální demokracie jsme se chtěli vyjádřit k tomu, že... Já jsem v pátek avizoval, že pan ministr Petříček je připraven se na všech platformách Sněmovny bavit o bezpečnostních aspektech tohoto zákona, respektive té dokumentace, kterou připravuje vláda.

Také jsem řekl, že pan vicepremiér Hamáček je připraven své odborníky poslat do té diskuze, a ostatně jsem si osobil právo za pana vicepremiéra Havlíčka hovořit, který je také připraven o tomto diskutovat. A jak se ukázalo, měli jsme jako sociální demokracie pravdu, protože se to stalo ústy pana premiéra v pondělí, kdy on sám potvrdil, že zastavuje ten překotný běh na vypsání toho tendru a že ten tendr nechává na další vládu. Takže se ukázalo, že opravdu to, co jsme zde v pátek říkali, nebylo zbytečné. Bylo to velmi namístě a podařilo se nám to predikovat předem.

Ale já za sebe podporuji požadavek opozice, a to je na speciální bod na klasickém jednání Sněmovny ne o tomto zákonu, protože já opravdu nechci tento zákon zdiskreditovat tou dokumentací. To jsou dva rozdílné body. Ale abychom projednali tu dokumentaci. Myslím, že je to namístě. Tam potom rádi ústy pana místopředsedy Onderky a dalšími popíšeme, že máme dotazy a ptáme se. A máme hodně dotazů, protože jsme nepochopili to pondělní zrušení BRS a další věci.

Ale prosím, pojďme dnes udělat tento zákonný krok a pojďme na organizačním výboru, nebo vy, členové organizačního výboru, najít termín a místo, kdy bude ten klasický bod, o kterém jsme se bavili, to znamená projednání výstavby, dokumentace a dalších věcí. Je to správné, je to namístě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poslanec Ferjenčík do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušení tohoto bodu do 11. prosince 2020. Ten důvod je prostý. 10. prosince má být mimořádná, případně mimořádně svolaná schůze k protikorupčním zákonům. Myslím si, že nejprve by se měly projednávat zákony protikorupční, a až následně zákony prokorupční. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 11. prosince 2020. (Gonguje.) Dám ještě šanci těm v předsálí, aby se zúčastnili hlasování. Je zde návrh na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl, a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do 11. prosince 2020.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5. Přihlášeno je 94, pro 32, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Pan předseda Jurečka s přednostním právem, poté poslanec Lipavský se hlásil z místa.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Měl jste samozřejmě pravdu, pane předsedající, já jsem si to neuvědomil. Nicméně předsedové klubů, kteří dávají to základní stanovisko, by vystoupit mohli a říci to rozhodnutí.

A přiznám se, hodně mě překvapila informace kolegy poslance Dolínka, který tady jako představitel koaliční strany, která má vicepremiéra ministra vnitra, v současnosti i předsedu Ústředního krizového štábu, tak on tady na plénu Sněmovny řekne, že vlastně sociální demokraté nevědí, do dnešních dnů, od pondělí do čtvrtka to nevědí, proč byla ta BRS zrušena. Tak to mi tedy přijde opravdu jako neuvěřitelná informace. Požádal bych tedy, kdyby někdo ze zástupců ANO tady mohl vysvětlit, proč ta BRS vlastně byla zrušena. Protože opravdu je důvod, aby tyto věci byly projednány na BRS, na Bezpečnostní radě státu. Jsou tam adekvátní zástupci bezpečnostních složek České republiky a tam ta diskuse patří. A myslím, že by to tam mělo být projednáno, a proto mě mrzí, že ty návrhy, které byly logické, aby se toto odložilo a druhé čtení posečkalo až na projednání po Bezpečnostní radě státu, případně z té diskuse, která tam vznikne, proto to má smysl, se mohly zakomponovat některé výstupy do formy pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu, že k tomuto nedošlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP