(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Dolínek, připraví se Pavel Žáček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já chci kolegům Pirátům vyjít vstříc, proto zkrátím připravené vystoupení, které jsem měl.

To, že sociální demokracie ve státní energetické koncepci České republiky podporuje výstavbu jaderných zdrojů, je jasné. Ostatně náš premiér Sobotka aktualizoval všechny koncepce a připravil všechny kroky pro to, aby současný pan vicepremiér a tato vláda mohla pokračovat v tomto díle, a to skutečně napříč řadou let. Není to něco, co by se zde dělo posledních dvanáct měsíců.

Já jsem zde chtěl hovořit o potřebnosti zdrojů, chtěl jsem hovořit o tom, že když budeme nahrazovat uhlí, a uhelná komise nám ostatně asi řekne, v řádu týdnů očekávám první konkrétnější podoby plánu, tak ale musíme zároveň mít plán B, to znamená, jak to nahradíme. A proto o tom dneska taky jednáme, aby mohli vicepremiér a česká vláda zodpovědně přijít před poslance, před Senát a lidi a vysvětlit, jak budeme nahrazovat a jak opravdu ten plán bude funkční. To tedy vynechám.

Nicméně bych chtěl říct, že za sociální demokracii nás mrzí, že zde opravdu mícháme dohromady dvě věci. Technickou normu, která umožňuje výstavbu takových zdrojů, a tam souhlasím i s kolegou Třešňákem, bavme se o tom, jestli jenom velkých, anebo těch modulárních. Já bych byl rád, kdybychom diskusi dokázali rozšířit na ty modulární zdroje, protože univerzalita zákona je cennější než konkrétnost v některých případech. Ale univerzalita zároveň znamená, že nemůžeme nařizovat vládě - můžeme, ale já to často nedoporučuji, prostě ústavní pořádky jsou takové, že vláda má důvěru od Sněmovny a skládá Sněmovně své účty, ale má rozhodovat. A já si myslím, že, co se týká daného tendru, je plně v zodpovědnosti vlády. Nicméně já myslím, že i tím, co jste zde zmínili, to znamená pracovní komisi za účasti bezpečnostních složek Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničí, jejich výstupy, to ukazuje, že ministři za sociální demokracii jsou si vědomi potenciálních rizik. Ukazuje to, že rizika jsou vyhodnocována, nejsou odsouvána. Naopak mě mrzí, že je zde trošičku podsouváno ministrům a vládě jako celku, že se snaží najít cestu, jak někomu předem vybranému přidělit zakázku. Ne, já si myslím, že naopak ty kroky ukazují, že vláda opravdu zvažuje, jak udělat tendr natolik bezpečný, aby neovlivnil do budoucna Českou republiku a nezavázal budoucí vlády k něčemu, co je naprosto nepřijatelné.

Chtěl bych vyvrátit mýtus, že se o tom hospodářský výbor nebavil, protože hospodářský výbor to projednával často. Bylo to i na jednáních, která probíhala za účasti premiéra nebo zástupců ČEZu. Byla to otevřená i uzavřená jednání, podle důležitosti informace, která zazněla. Zde je namístě poděkovat předsedovi hospodářského výboru i předsedovi podvýboru pro energetiku, že oba dva velmi intenzivně zařazují tyto body na naše jednání.

Takže za sociální demokracii, my podporujeme tento zákon. K pozměňovacím návrhům se vyjádřím, až budou načteny v příštích dnech. Jednoznačně jsou si naši ministři v čele s panem Hamáčkem a Petříčkem vědomi problematičnosti, jsou si vědomi nutnosti ochránit suverenitu České republiky a budou tak konat v příštích týdnech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Petru Dolínkovi. Nyní pan poslanec Pavel Žáček v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád reagoval na to, co zde zaznělo na začátku z úst KSČM, že je zde nějaká malá skupina poslanců, kteří škodí tomuto projektu, že vidí červeně, když se někde ozvou názvy státu Ruská federace a Čínská lidová republika. Já si myslím, že tomu tak není.

Teď bych tedy rád navázal na svého předřečníka a trošku rozporoval to, co zde říkal. Myslím si, že z dokumentů, které budu citovat, a jsou to vládní dokumenty, vyplývá to, že se vláda, možná někteří ministři, to si posléze odpovězte sami, snaží obejít názory naší bezpečnostní komunity, a já to považuji za velmi vážnou věc, a proto také takto vnímám i vyjádření kolegů, kteří zdůrazňují ten bezpečnostní aspekt.

Já tedy na rozdíl od kolegů dokumenty přečtu celé. Jsou dva.

První je průvodní dopis prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ze 14. září 2020, č. j. MV-144448-1/OBPL-2020. Cituji: "Vážený pane ministře, obdržel jsem-" a myslím si, že důležitost vyplyne z toho obsahu, to, že se jaksi obcházejí stanoviska bezpečnostní komunity -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás budu muset přerušit nikoliv kvůli tomu, abyste nemohl říct své slovo, naopak. Nejpozději za pět minut dvanáct musím přerušit nejen tento bod, ale i tuto schůzi, protože na 12. hodinu je svolaná jiná schůze. Technické podmínky mě nutí, aby to bylo pět minut před 12. hodinou, protože nemohu nijak změnit pozvání na další schůzi. Proto konstatuji, že vy budete první přihlášený v rozpravě, jakmile znovu zahájíme tuto schůzi a tento bod. Omlouvám se vám, opravdu velmi nerad, ale musím to tak učinit.

 

Poslanec Pavel Žáček: Tomu rozumím. Dokumenty jsou tak závažné, že si myslím, že si je klidně můžeme přečíst dvakrát nebo třikrát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já konstatuji, že před přerušením schůze po poslanci Pavlu Žáčkovi vystoupí ještě předseda hospodářského výboru Radim Fiala, abychom měli zaznamenáno pořadí přihlášených. Potom se prosím přihlásit, až to znovu zařadíme. Tolik tedy, přerušuji tisk 966, druhé čtení. Děkuji panu ministru Havlíčkovi, děkuji Petru Dolínkovi jako zpravodaji. Přerušuji 67. schůzi s tím, že ve 12 hodin začínáme další schůzi Poslanecké sněmovny, jak byla svolána podle § 54 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze přerušena v 11.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP