(10.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, já jsem chtěl mluvit k paní ministryni, proto jsem čekal, aby mě vnímala.

Já musím s velkou vážností odmítnout to laciné klišé, kterým začala svoje expozé, že tady jsou dvě skupiny poslanců - jedni, kteří se chtějí starat o děti, a druzí, kteří ty děti házejí přes palubu. Nic takového tady není a je to laciné levicové klišé z devatenáctého století a paní ministryně, už to nepoužívejte. Vedeme legitimní debatu o tom, jakým způsobem těm rodinám pomoci, a to, co říkají sociální demokraté, vlastně říká, že stát absolutně kapituluje před vymáháním práva. Ale absolutně! Absolutně kapituluje a půjde to k tíži těch, kteří jsou poctiví, kteří se starají o děti, kteří pracují a platí daně. To je třeba říct dohromady. To nejsou nějaké peníze, které tady někdo dá, kdo to podporuje. Vždycky je jednoduché dělat dobro za peníze jiných. Ale ten problém reálně existuje a my, kteří tento návrh zákona nepodpoříme, v žádném případě tu situaci nezlehčujeme a neříkáme, že těm rodinám není třeba pomoci. Bavíme se o tom jak.

Tak si, paní ministryně, to laciné, nepravdivé a lživé rozdělení poslanců do dvou skupin na ty, kteří se o děti starají, a ty, a kteří na ně kašlou, odpusťte! Bavte se s námi, ale to je legitimní politická debata, jakým způsobem pomáhat těm rodinám. Ale paní ministryně zvolila metodu - buďto bude po mém, a kdo není se mnou, tak ten nemá rád děti. A to musím opravdu velmi silně odmítnout. Nic takového není pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Eviduji faktickou poznámku paní ministryně Maláčové, ale dostane se na řadu až po Pavlu Blažkovi. Nyní tedy kolega Juchelka, Bauer, Blažek a poté paní ministryně Maláčová. Tak pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji. Já bych také chtěl k paní ministryni prostřednictvím vás. My přece tady nejsme rozděleni na poslance, kteří nechtějí řešit bezvýchodnou životní situaci rodičů s dětmi, a na ty, kteří ji samozřejmě řešit chtějí. O tom to vůbec není. My přece v našem sociálním systému řešíme bezvýchodnou situaci mnoha občanů. Máme tady, jak říkala kolegyně Pekarová, 27 sociálních dávek, nebo kolik, a na všech mohou participovat i rodiče samoživitelé a rodiče samoživitelky.

Krom toho jedna taková poznámka. Když se bavíme o samoživitelích, tak ve skutečnosti dle mého názoru samoživitelem je pouze člověk, který je vdovec anebo vdova. Já tady mluvím hodně o nezodpovědnosti rodičů. A vy jste to i sama, paní ministryně, naznačila ve svém příspěvku, že ta prevence je strašně důležitá. Takže odpověď na těch 150 milionů - je to málo, paní ministryně. Je to málo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Bauera, připraví se kolega Blažek, po něm paní ministryně Maláčová a poté paní kolegyně Richterová s faktickými poznámkami. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, máloco, musím se přiznat, se mě ve Sněmovně osobně dotkne, ale to, co tady zaznělo z úst paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, to znamená rozdělovat na ty, kteří chtějí pomáhat, a ty, kteří nechtějí pomáhat, se mě opravdu osobně dotklo. Já to považuji nejenom teda za populistický, ale za skandální výrok. Prostě to sem absolutně nepatří. Já vím, že se velmi dobře pomáhá za cizí peníze, to tady vidíme prakticky ze strany Ministerstva práce a paní ministryně každý rok nebo každý den. Já se teda celý život, ať už jsem byl ve funkci starosty, poslance nebo jinak, snažím pomáhat také částečně za cizí, ale i za své, a skutečně mě tenhle výrok velmi mrzí. Já se tady tři roky snažím paní ministryni vysvětlit, že za naši stranu, za náš poslanecký klub jsme nikdy nezpochybňovali, že je velká skupina matek samoživitelek, které se dostávají do problémů, a je jim třeba pomoci. Je to pouze o té cestě.

My jsme vás tady tři roky, ale dohromady sedm let vyzývali, abyste přišli s konkrétními řešeními, jak zlepšit vymahatelnost v rámci současných soukromoprávních sporů. Ale už jsem to tady řekl v tom svém vystoupení, neudělali jste vůbec nic. Vůbec nic jste neudělali. Možná že teď máte nějaký nápad, jak jsem slyšel na ministerstvu, ale ze strany Ministerstva spravedlnosti nepřišlo vůbec nic. A my vás pouze upozorňujeme, že to, jak chcete některé věci řešit, což je náhradní výživné, prostě nebude fungovat a prostě to zaplatí občané České republiky. Ta čísla tady ještě nepadla, ale jenom za ten jeden rok následující to bude suma přibližně necelé jedné miliardy korun. Vy říkáte, že vymahatelnost bude 10 %, takže prostě někde zmizí 900 nebo 800 milionů korun. Další náklady, přibližně 120 milionů korun, bude na nábor nových pracovníků a další desítky milionů korun na nový informační systém. To bude účet toho, jak vy chcete řešit tento problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Pavel Blažek, připraví se k faktické poznámce paní ministryně Jana Maláčová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já chci poděkovat kolegyni Pekarové. Já jsem nevěděl, že máme u nás 27 dávek sociálních, pro mě je to novinka. Pozoruji paní ministryni, jak si tady bedlivě pečlivě píše, takže možná zbystřeme, vymyslela právě dávku dvacátou osmou nebo dvacátou devátou, takže je potřeba si toho všímat a bedlivě ji u toho sledovat.

K té debatě chci říct jen tolik. Je naprosto legitimní debata o tom, kam všude až má zasahovat stát. Ta debata je o tomto. A každý zásah státu má i nezamýšlené důsledky. Je legitimní se bavit o tom, že to také může vést k další horší vymahatelnosti práva, k dalšímu tomu, že spousta těch - a já říkám schválně tatíci, kolegyně Valachová má pravdu, že se to týká i maminek. Já jsem kdysi navštěvoval věznice, tak tam jsem prostě viděl holt ty desítky tatíků, kteří místo aby pustili korunu, ne že na to neměli, tak se nechali klidně i zavřít, aby to výživné nemuseli platit. A tihle lidé budou bohužel jedni z těch, co na tomto zákoně vydělají, ať se nám to líbí, nebo ne.

Také bych se připojil ke kolegovi Stanjurovi. Taková ta klišé, jak někdo má rád děti a někdo ne, podle toho, jak hlasuje o tomto zákoně, si myslím, že není správné .

A ještě snad jedna věc. Ono je hrozně moc věcí, které se týkají dětí, které nevyřešíme. Dám jediný příklad. Dítě jde do první třídy, spolužák má nejnovější mobil a ten druhý nemá ani na ten nejhorší, prostě nemá žádný. Dostává se do světa plného sociálních rozdílů. První myšlenka, která by mohla někoho napadnout - tak těm chudším ty mobily koupíme. Jenomže to už je právě dohánění něčeho, co nikdy nedoženeme, protože nevím, jestli nás tak stvořil pánbůh, nebo jestli to tak funguje, zkrátka a dobře rodíme se do různých rodin. V těch různých rodinách se dějí různé věci. A snad řeknu jednu větu optimistickou. Když si pročítáte životopisy těch, co to někam dotáhli, tak velmi často jsou z těch špatných sociálních poměrů, že je to nakoplo k výkonům (upozornění na čas), které (nesrozumitelné pro vstup předsedajícího do řeči) v bavlnkách prostě nepotřebovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Jana Maláčová, připraví se kolegyně Richterová s faktickou poznámkou. Na čekačce jsou stále kolegyně Aulická, Dolínek a Benda po kolegyni Hyťhové, což je zatím poslední faktická poznámka. Nevím, jestli to tak vydrží. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych možná v reakci na paní poslankyni Pekarovou Adamovou a to číslo 27. My ať počítáme, jak počítáme na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak nemůžeme přijít na to, co to číslo 27 má být za dávky. Možná by bylo zajímavé si poslechnout, co všechno paní poslankyně Pekarová Adamová za sociální dávku považuje. To bychom se asi ještě divili.

Jinak shrnující k té debatě. Apeluji na to, že když se pomůže dětem, které nemají šanci kvůli neplacení alimentů na normální život, tak předejdeme spoustě problémů v jejich budoucnosti. Náš sociální systém je postaven na tom, že se pomáhá prostřednictvím sociálních dávek, až ti lidé spadnou na úplné dno. A náhradní výživné je o tom, že nenecháme ty lidi, zejména ty děti, spadnout na úplné dno, stát pomůže s alimenty, a tím pádem je větší šance, že z těch dětí budou řádní občané. Protože potom je to dražší pro všechny. To znamená, je to investice do toho, že každý rok si tady nevyprodukujeme, protože nefunguje vymahatelnost práva, nezodpovědné občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, paní ministryně. Nyní paní kolegyně Olga Richterová s faktickou poznámkou, připraví se k faktické poznámce pan kolega Marek Výborný a paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP