(9.20 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Současně bych chtěl jenom ještě uzavřít svoji úvodní řeč tím, že návrh zákona bere odpovědně v potaz zájmy zahraničních investorů i českých firem, do kterých chce zahraniční investor vstoupit. Abychom to ovšem zvládli, musíme mít co možná nejširší škálu nástrojů, které by mohl případný rizikový aktér využít k narušení bezpečnostního vnitřního pořádku naší země a tak dále, což je zejména v době, kdy některé firmy oslabují v rámci covidu, nesmírně důležité. Může hrozit potenciální atak těchto firem ve smyslu akvizic, ve smyslu kapitálového vstupu, a je dobré na to být připraven právě v této době.

Proto děkuji za to, že jsme tento zákon dokázali v relativně rychlém režimu v těch posledních týdnech dostat až do tohoto třetího čtení, a dovolím si vás požádat o podporu v souladu s naším stanoviskem. Děkuji vám mockrát.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Otevírám rozpravu. Vidím pana zpravodaje, že chce vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Tento tisk byl určen mně, člověku, který přece jenom se zahraničními investicemi má zkušenosti. Pohyboval jsem se nebo se pohybuji v řadě zemí v zahraničí. A jsem tomu rád, že tento tisk přišel k nám do Sněmovny, neboť je to i požadavek Evropské unie, abychom co nejdříve přijali tento tisk, nebo tento zákon. Musím říct, že řada zahraničních investorů se také na uzavření tohoto zákona velmi těší, neboť přece jenom očekává, že tento zákon by mohl vytvořit větší fair play hry i v České republice. (Hluk v sále.)

Nechtěl bych to příliš, příliš debatovat, ale musím vám říct, že je neobvyklé, jak zcela liberální trh při přijímání zahraničních investic má Česká republika. Samozřejmě to souvisí s desetiletími... (Vyčkává, po chvilce předsedající zvoní.) Děkuji. Souvisí to s těmi desetiletími, která jsme tady samozřejmě prožívali po 89. roce, kdy jsme byli naprosto otevřenou ekonomikou pro všechny zahraniční investice. Nicméně doba se postupně mění a je nutné si uvědomit, jaká rizika nám to skýtá. Svět se samozřejmě dělí, to všichni víme. Z hlediska národní bezpečnosti je bezpochyby potřeba, abychom některé věci uzavřeli.

Jenom pár věcí právě k těm pozměňovacím návrhům. Jsou tam tři pozměňovací návrhy, které jsou spíše specifikací, které se skrývají pod písmeny A1, A2 a A3. Všechny ostatní pozměňovací návrhy jakékoli vládě v budoucnosti by příliš omezovaly ten manévrovací prostor. Proto i mé stanovisko v těch ostatních pozměňovacích návrzích bylo velmi nesouhlasné. Mohu se k tomu vrátit v těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ale ať už obsah anebo čas omezovat vládu, jakým způsobem bude prověřovat tu zahraniční investici, je zbytečně svazující. Ať vlády budou vypadat jakkoliv v budoucnu, tak všechny ty vlády by měly mít možnost právě se na to dostatečně precizně podívat, protože dneska není problém, abyste v řetězení firem skryli záměr toho konečného vlastníka, o co mu skutečně jde. A samozřejmě může to být i tak, že převzetí existujících firem může znovu skrývat jistá rizika. Proto se k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům pak ještě vyjádřím, přestože hospodářský výbor na svém posledním zasedání některé z těch pozměňovacích návrhů doporučil. Ale myslím si, že to spíš bylo dáno tím, že tam došlo k jisté míře nepochopení. A dávat dodatečné termíny vládě, jak to musí udělat, si myslím, že je liché.

Mohu vám říct, že sám, když jsem investoval v Číně, tak jsem měl rok složené peníze na základní kapitál a rok jsem byl prošetřován, zda vůbec tu investici mohu zrealizovat. Takže jenom krátce, ty příběhy znám i ze Spojených států i z jiných zemí, takže si myslím, že by bylo velmi moudré, abychom to skutečně udělali podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, děkuji za slovo. Mám velikou radost, že se zákon o prověřování zahraničních investic dostal do třetího čtení. My jsme z opozice tento zákon dlouhodobě podporovali a snažili jsme se o to, aby jej Sněmovna projednala řádně, ale bez zbytečného zdržování.

Je naprosto zásadní tuto normu přijmout, abychom měli nástroj, tak jak říkal pan vicepremiér, abychom měli nástroj, jak si i ohlídat klíčové investice a investice do klíčových odvětví a oborů, které mají vliv na obranu České republiky. Jsem velice zvědavý, až ten zákon projde, doufám, že v Senátu nebude žádný problém, a až ten zákon projde, jak jej začne český stát naplňovat.

K tomu, aby jej stát začal naplňovat, je potřeba několik věcí. Musí tomu dát opravdu na vládní úrovni prioritu, příslušná ministerstva si musí vybudovat dostatečně silný aparát k tomu, aby to prověřování investic skutečně probíhalo, aby to nebyla jenom nějaká formalita na papíře, a vláda potom musí mít tu politickou odvahu jít a být schopna říct, že například nějaká strojírenská firma nesmí skončit v ruských rukou tak, jak se to stalo letos na podzim v případě odprodeje jedné z fabrik ze Strnadova impéria. Historicky máme celou řadu příkladů, kdy například jednu společnost vyrábějící letadlo L-410 koupili ruští vlastníci. Dneska se ty plány přesouvají na Sibiř, letadla na Sibiři z českých hlav budou sloužit ruským výsadkářům. To jsou zcela konkrétní příklady, které můžeme doložit, kdy český stát selhal v ochraně toho národního bohatství, toho našeho know-how v průmyslu, protože i to je součást naší obranyschopnosti.

Také jsem zvědavý, jak budeme takovouto normu aplikovat v případě toho megatendru na jednu elektrárnu Temelín II, kde bezpochyby také přijdou nějaké zahraniční investice do českého průmyslu, jak bude... (Poznámka od stolku zpravodajů.) Ano, ano, pane vicepremiére, mluvím o Dukovanech. Jak bude český stát silný při ochraně domácího průmyslu z bezpečnostních důvodů.

Takže my ten zákon podporujeme, my to vítáme, jsem za to opravdu rád, je to věc, na které se shodneme. Proto budeme pro tento návrh hlasovat, proto jej podpoříme. Nepodpoříme většinu těch pozměňovacích návrhů, které ten zákon rozmělňují, a budeme velice bedlivě sledovat, jak vláda České republiky tuto normu naplňuje. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Faktická poznámka, poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím chtěl oslovit pana zpravodaje. Nebývá zde normou, aby někdo zpochybňoval suverenitu výboru. Výbor nějak hlasoval a nějaké doporučení dal. Nemůžeme si zde nikdo z nás osobovat právo, abychom řekli, že někdo hlasoval v omylu, v nepochopení nebo v něčem podobném. To je první věc.

A druhá věc. Za poslední tři roky jsem nezažil, že by zde někdo propagoval svoji ordinaci, kancelář nebo firmu. Tak poprosím pana zpravodaje prostřednictvím pana předsedajícího, abychom to zde také nedělali. Držme se ve třetím čtení věcnosti. Ve druhém čtení je to namístě, a tam jsem si vážil toho, že ve druhém čtení zazněly osobní zkušenosti. Ve třením čtení držme věcnost. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP