(16.30 hodin)
(pokračuje Červíčková)

Prosím vás tedy tímto o konkrétní specifikaci aplikovaných opatření, která považujete za vámi avizovaná, zásadně zvratová v přístupu k sociální péči, a zda byla přijata nějaká skutečná systémová opatření k zefektivnění kontrol poskytované sociální péče v domovech. Zároveň prosím o informaci, kdy bude skutečně předložena slibovaná komplexní novela zákona o sociálních službách a zda nemáte pocit, že by v momentu stále chybějící komplexní novely bylo vhodné přijmout alespoň zmiňovanou již předloženou novelu zákona o sociálních službách pod sněmovním tiskem číslo 520. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď na interpelaci.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, novela zákona o sociálních službách je dokončená a v tuto chvíli stále probíhá jednání s Ministerstvem financí a také na úrovni dalších ministrů. Čekali jsme na to, říkám úplně otevřeně, i na nové obsazení krajské samosprávy, tak abychom s nimi mohli ty změny doprojednat. To je ten zásadní důvod, proč celá ta věc je zpožděna.

Druhý zásadní důvod, a sama jste to už zmínila, je logicky ta první i druhá vlna covidové, nebo koronakrize. Očekávám předložení na vládu na konci listopadu. Myslím si, že jiný termín a další odsouvání už není možné vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny parlamentní volby. To znamená, že za mě, pokud má být ta novela prosaditelná za této Sněmovny, za této vlády, tak je to úplně ten mezní, nejpozdější termín. Co se týká účinnosti, tak očekáváme účinnost od 1. ledna 2022 a změna financování pak o rok později, to znamená od 1. ledna 2023.

Ještě ke kauze domova Slunečnice. Víte, že ministerstvo zde provedlo inspekci sociálních služeb. Zjistili jsme porušení v oblasti střetu zájmů. Například byla preferována přání rodiny před zájmem klienta. Zjistili jsme pochybení v ochraně před předsudky a negativním hodnocením. Například sdělení o klientovi: "Je to ležák, je to smraďoch." Omlouvám se za ten výraz, citovala jsem. Zjistili jsme další pochybení v oblasti stížností. MPSV uložilo nápravná opatření. Bohužel dle zákona, té platné aktuální úpravy, nelze uložit za toto finanční sankci. Nápravná opatření byla splněna, ale budou zkontrolována a byla zkontrolována následnou celkovou kontrolou v příštím roce.

Dále bych chtěla uvést, že jsme také provedli na místě kontrolu Státního úřadu inspekce práce a také proběhla kontrola krajské hygienické stanice. Z tisku z posledních dnů vím, že policie zde zahájila trestní řízení se dvěma zaměstnankyněmi. Bližší informace nemáme, logicky, je to běžící případ.

Další věc, kterou jsme konkrétně na ministerstvu v této oblasti v důsledku kauzy Slunečnice učinili, tak v únoru v rámci té mimořádné vládní systemizace jsme značně posílili inspekce sociálních služeb tak, aby tato důležitá činnost nebyla personálně poddimenzována a abychom skutečně mohli tu situaci ještě lépe kontrolovat. Zároveň ale přiznávám, že i nouzový stav během první vlny i nouzový stav během druhé vlny v tuto chvíli vede k tomu, že se snažíme sociálním službám spíše co nejvíce pomoci, nezatěžovat je, nekontrolovat je, a kontrolujeme pouze prostě na základě konkrétních podnětů, stížností, tak aby sociální služby měly co nejvíce prostoru na to nejdůležitější, a to je ochrana zdraví klientů. Myslím si, že asi nemusím tuto situaci ještě víc rozvádět.

Takže kdybych to měla shrnout: Personální opatření, v rámci systemizace značné posílení inspekce sociálních služeb. Novela, která snad již, doufám, sama v to doufám, půjde v příštích týdnech na vládu a konečně se nám ji podaří posunout sem do ctěné Sněmovny. A pak samozřejmě i konkrétní konání v tom zařízení, ve Slunečnici, prostřednictvím kontrol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Já bych - děkuji za vyčerpávající odpověď. Jenom v tom závěru jsem se ještě ptala na tu drobnou úpravu novely, kterou jsme tady jako poslaneckou iniciativu předložili. A ptám se jenom, pokud by opravdu nedošlo k předložení toho komplexního, té komplexní novely, zda by bylo ve vaší úvaze vůbec o tom přemýšlet, pustit vlastně tuto novelu, protože ona opravdu částečně řeší ten problém týraných seniorů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o reakci na doplňující dotaz.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já se té diskusi o tom poslaneckém návrhu nebráním. Nicméně pokud si správně vybavuji, tak vláda dala negativní stanovisko k tomu návrhu. To zdůvodnění bylo velmi podrobné. Ale pokud je z vaší strany zájem diskutovat, jestli je tam prostor ještě pro nějaké drobnější úpravy, tak jsem tomu velmi ráda otevřená. To znamená, že každé opatření, které povede k podpoře a zkvalitnění sociálních služeb, jako ministryně práce a sociálních věcí vítám. Vůbec budu za to velmi ráda, za tu iniciativu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou, která bude interpelovat ministra kultury Zaorálka ve věci vládní nepomoci kultuře. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, my už si od jara dopisujeme ohledně podpory kultury. A vy častokrát mně v těch dopisech říkáte, že neznám, jaká je reálná situace. Tak jsem se rozhodla dnes vám přečíst jednu čerstvou reakci konkrétního hudebníka, který žádal o pomoc státu, o příspěvek 60 tisíc korun. A je to opravdu z dnešního dne. Takže si dovolím citovat:

"Nervy rostou. Žádost není schválená. Peníze nikde a čas letí. Mám poslední možnost jít na podporu, a informace nikde. Nikdo nic neví. A to je ještě ta nejmenší pomoc a zároveň omezení možnosti mít podporu. Myslím ten příspěvek 60 tisíc. Opravdu nevím, co máme dělat. Volají mi kamarádi, že jim nic nepřišlo. Další, že to nejde vyplnit a padá server. Další, že to vyplňuje už dva dny. Nemyslím si, že si toto zasloužíme. Každý den navíc můžou být pro někoho penále, exekuce a tak dál. Nikde ani zmínka, ani slovo o tom, jak to probíhá, pořadí, kolik je žádostí hotových, kolik je ještě peněz a zda s tím bonusem má počítat například dalších deset tisíc lidí, nebo ne. Omlouvám se, že vás otravuji. Vím, že to asi není jednoduché. Ale tady je potřeba rázně pomoct a konat. Hroutí se nám to a mraky lidí kolem mě a i já sám. Máme rodiny a to napětí už mají všichni. Prosím, udělejte něco." Konec citace.

Já myslím, že ta zoufalost v tom je úplně čitelná a že z toho prostě naprosto čiší to, že ti lidé nevědí, na co se připravit. Ta nejistota je obrovská. Mohl byste prosím říci, jak dlouho trvá průměrně vyřízení příspěvku těch 60 tisíc v rámci COVID - Kultura pro jednoho žadatele? Kolik už bylo vyřízeno a tak dále?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Přeji vám dobrý den. Zareaguji. Rád bych vás informoval, protože jsem pochopil, že tato žádost se týká toho programu COVID - Kultura II.

Administrace jsme se ujali na Ministerstvu kultury. Protože na to nemáme lidi, tak jsme na to vzali asi sto lidí z příspěvkových organizací. My to administrujeme, přijímáme ty žádosti, vyřizujeme je. Podle mě jsou poměrně jednoduché, protože to je na stránku A4 a je to v podstatě šest sedm údajů. A když to zadministrujeme, tak to posíláme na Ministerstvo průmyslu, protože tu výplatu provádí Ministerstvo průmyslu. A pokud je mi známo, tak to, že ta výplata není v této chvíli prováděna, je dáno tím, že to má na posouzení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jestli se nejedná o veřejnou podporu.

Takže my administrujeme tak, nejrychleji, jak jsme schopni. Ty žádosti, které dostáváme, jsme schopni administrovat. Výplatu, opakuji, neděláme, tu dělá Ministerstvo průmyslu. A jak je mi známo, je to zablokováno právě tím, že potřebujeme souhlas Úřadu pro hospodářskou soutěž. Takže jediné, co - a to pravděpodobně není tak jednoduché, na ten úřad tlačit, aby to dal co nejrychleji. Výplatu ale, opakuji, provádí Ministerstvo průmyslu, to neděláme my.

Ale jinak, když už tedy mám odpovídat na tohle, tak bych rád Sněmovnu informoval o tom, jak probíhá podpora živé kultury a proč mi vadí, že z vašich úst jsem zaregistroval, že jsem hrobník kultury a že se pro živou kulturu nic nedělá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP