(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 62. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu z bloku třetích čtení, u něhož byla splněna zákonná lhůta. Jedná se o bod 356, sněmovní tisk 922. Poté bychom pokračovali pevně zařazenými body ve zkráceném jednání. Jedná se o body 1, 2, 3, 4, 5 a 8, sněmovní tisky 1048, 1053, 1055, 1056, 1057 a 1061. Pokud nemá nikdo námitek, projednávali bychom body ve zkráceném jednání tak, že bychom nejprve projednali všechny ve druhém čtení a následně ve třetím čtení, tak jak jsme již několikrát učinili. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. A prosím vás, abyste se hlásili, jestli máte... Pan předseda Faltýnek.

Já ještě přečtu omluvy členů vlády. Paní ministryně Benešová, paní ministryně Maláčová ze zdravotních důvodů, pan ministr Petříček - zdravotní důvody a pan ministr Plaga - pracovní důvody.

Prosím, pane předsedo Faltýnku, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. Jak již jsem včera avizoval vlastně po té debatě, kdy jsme zařazovali ty zákony v legislativní nouzi, tak mi dovolte, abych jménem našeho klubu navrhl pevně zařadit body č. 6, jedná se o sněmovní tisk 1059, o investičních pobídkách, a bod č. 7, tisk 1060, soudní řízení, na pátek 23. 10. po již pevně zařazeném bodu č. 21. Čili před tím bodem jsou dvě třetí čtení pana ministra Hamáčka, čili za ten bod 21. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Hlásí se někdo další do změny pořadu schůze? Pan poslanec Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající. Já jsem si vědom, že jsme si dnešní den vyhradili především na zákony v legislativní nouzi, nicméně bych chtěl požádat o zařazení bodu 17, tisk 531, což je horní zákon, pevně na 14.30 dnes, to znamená první bod odpoledního jednání.

Je to jednoduché. Zákon zde máme od loňského dubna. A mimo jiné zákon předpokládá i zvýšení přínosu do státního rozpočtu. A myslím si, že by bylo vhodné, abychom během těchto dvou schůzí, této a následující, většinu zákonů, které znamenají i příjmovou stránku rozpočtu, projednali, tak abychom opravdu reálně mohli následně hlasovat rozpočet jako celek včetně všech schválených příjmových stránek.

Je to druhé čtení, myslím, že proběhne rychle. Nicméně je to na vaší vůli. Doufám, že mě podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám děkuji. Mám tady přihlášku ještě paní poslankyně Vostré. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Dovolte i mně, byť to nebývá mým zvykem, abych vás požádala o zařazení nového bodu. Vím, že máme na starosti důležité zákony v legislativní nouzi, ale myslím si, že i tento bod, o který vás žádám, je důležitý právě v souvislosti s některými zákony, které vlastně mají na starosti zejména kompenzace, které tady schvalujeme. Ten bod by se jmenoval Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů. Pro ty, kteří si nepamatujete, týká se to předložení konceptu konsolidace veřejných financí. Termín zařazení vás chci požádat na příští úterý, což je 27. října.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Poslanecká sněmovna - a musím říct, že poslanci ze všech politických klubů - odsouhlasila návrh usnesení, ve kterém jsme požádali vládu, aby - když jsme schválili ten rekordní schodek minus 500 mld. - aby předložila koncepci konsolidace veřejných financí. Dali jsme vládě termín do 30. 9. Bohužel, musím konstatovat, že do té doby nepřišel žádný materiál, žádné podklady, žádná vize, žádný záměr vlády, jak se s tímto rekordním schodkem vypořádat. (V sále je hlučno.)

Já nechci diskutovat o tom, zda tento schodek rekordní byl správný, či ne, to myslím, že záleží... všichni vidíme, že ta druhá vlna covidu je silnější a horší, než jsme vůbec mohli očekávat. Nicméně myslím si, že by bylo férové od vlády, pokud navrhuje schodky v takovýchto rekordních výších, aby nám, kteří o tom rozhodujeme, také řekla nějaký záměr, nějakou vizi, jak se s těmito schodky v následujících letech vypořádat. Jaké záměry má jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. A my jsme si plně vědomi, že pokud ten plán konsolidace samozřejmě je záměr, víme, že situace se může vyvíjet jinak na jaře příštího roku, ale přece jenom v souvislosti s projednávanými návrhy státního rozpočtu na rok 2021 si myslím, že je dobré, abychom tyto údaje měli, aby nám pomohly v našem rozhodování, vzhledem k tomu, že opět je navrhován rekordní schodek, druhý nejvyšší, minus 320 mld.

Nechci tím tady dále zdržovat, jenom pro představu. Výsledkem tohoto projednávání by měl být návrh usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna konstatovala, že vláda nedodržela stanovený termín uložený Poslaneckou sněmovnou k předložení konceptu konsolidace veřejných financí, což je ten termín 30. 9., a stanoví náhradní termín předložení, a to 30. 10., tak abychom ho mohli projednat současně s návrhem státního rozpočtu a také se střednědobými výhledy. Abych byla zcela objektivní, musím říci, že 6. října přišel dopis z Úřadu vlády podepsaný panem premiérem, za což děkuji, ale měla-li bych shrnout jeho obsah, tak v podstatě nám tam říkal, že budeme postupovat v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, což jsme sice rádi, nicméně nic to neříká o tom, jaká opatření vláda bude plánovat.

Takže ještě jednou vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám rovněž děkuji. Nikoho dalšího do změny pořadu schůze nevidím přihlášeného, takže se vypořádáme s jednotlivými návrhy hlasováním.

 

První návrh je pana předsedy poslaneckého klubu Faltýnka, abychom bod č. 6, sněmovní tisk 1059, a bod č. 7, sněmovní tisk 1060, zařadili napevno na pátek 23. 10. po bodu č. 21.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 35, přihlášeno 91 poslanců, pro 89, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP