Pořad 57. schůze

57. schůze (19. srpna 2020)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 /sněmovní tisk 971/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (19. srpna 2020)
Projednávání, část č. 2

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - zkrácené jednání

Projednávání (19. srpna 2020)

3. Stanovisko Poslanecké sněmovny k situaci v Bělorusku

Projednávání (19. srpna 2020)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - třetí čtení

Projednávání (19. srpna 2020)

Slib poslance

Projednávání (19. srpna 2020)Přihlásit/registrovat se do ISP