(V 15.58 předsedající oznámil, že prodlužuje přestávku do 16.05 hodin. Jednání pokračovalo v 16.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže je 16.05. Jenom doplním, aby to bylo formálně správně, že mají všichni poslanci soubor pozměňovacích návrhů v mailech, takže ne že by ho někdo nedostal. Budeme tedy pokračovat, rozprava byla ukončena a bod byl přerušen před procedurou hlasování, takže já poprosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Nicméně ještě mi tady přistála jedna omluva, takže to rychle přečtu - pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá od 16 hodin do půlnoci, do konce jednacího dne, z rodinných důvodů.

Paní zpravodajko, já vás prosím, vezměte si slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem si dovolila navrhnout proceduru. Nemáte to po písmenech, protože to ještě nebylo vytištěné, nicméně máte ji určitě v každém klubu a ti z vás, kteří to chtějí sledovat a máte počítače, tak vám byla poslána i do mailu, abyste to mohli sledovat. Tu proceduru navrhuji, jsou tam zařazeny pozměňovací návrhy týkající se nového zákona obsaženého v tisku 874 a jejich zařazení je dáno řazením podle jednotlivých částí tisku. To znamená, že bychom v první skupině hlasovali o pozměňovacích návrzích obsahujících změny zákona o dani z příjmu, a to, když dovolíte, já bych zatím četla pouze pořadí jednotlivých pozměňovacích návrhů, v těch procedurách je máte popsány.

Bylo by to první hlasování pozměňovací návrh 5432 - pan poslanec Bartošek, pak pokud by neprošlo, bychom hlasovali o 5441 - poslanec Ferjenčík, 5433 - poslanec Bartošek, 5407 - poslanec Hrnčíř, 5434 - poslanec Volný, 5442 - poslanec Ferjenčík, 5452 - poslanec Bauer, 5456 - poslanec Skopeček, 5436 - poslanec Stanjura a 5437 - opět pan poslanec Stanjura.

Pak bychom hlasovali o skupině pozměňovacích návrhů, které obsahují změnu zákona o dani silniční, a to v pořadí 5352 - pan poslanec Jurečka a 5411 - pan poslanec Jurečka.

Dále bychom hlasovali o skupině pozměňovacích návrhů obsahujících změnu zákona o spotřební dani, kde máme pozměňovací návrh pod číslem 5445 - pan poslanec Blaha.

A následuje skupina pozměňovacích návrhů obsahujících změnu zákona o dani z přidané hodnoty, a to v pořadí nejprve 5439 - pan poslanec Stanjura, poté, pokud neprojde, 5365 - pan poslanec Jurečka, 5367 - poslanec Jurečka, 5444 - poslanec Blaha, 5428 - poslanec Munzar, 5410 - poslanec Votava, 5364 - poslanec Jurečka, 5366 - poslanec Jurečka, 5356 - poslanec Hrnčíř.

Pak bychom hlasovali o další skupině pozměňovacích návrhů a to jsou návrhy, které obsahují doplnění závěrečných ustanovení, a to příslušenství daně a kontrolní hlášení, kde máme pozměňovací návrh pod číslem 5438 - pan poslanec Stanjura.

A další bychom hlasovali o skupině pozměňovacích návrhů, které se zabývají změnou zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem coronaviru SARS CoV-2, a to v pořadí 5381 - pan poslanec Bartošek, a pokud neprojde, tak 5430 - pan poslanec Kupka.

Potom bychom měli hlasovat o zákonu jako celku, a bude-li tento zákon přijat, tak by následovala doprovodná usnesení, a to v pořadí 5454 a 5455 pana poslance Martínka a poté pod číslem 5458 poslance Ferjenčíka.

Já samozřejmě, až budeme hlasovat, tak i když tu proceduru máte, tak upozorním, pokud by někdo nevěděl, o čem to je, tak samozřejmě upřesním. To je můj návrh procedury. A vidím pana kolegu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hlásí se pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám návrh na změnu procedury v tom prvním bloku, to znamená u daně z příjmů. Určitě je dobře 5432, 5441, ale pak jsou čtyři návrhy, které zavádějí limity na to zpětné uplatnění ztráty. Já navrhuji, abychom hlasovali naopak, od toho nejvyššího po nejnižší. To znamená nejdřív pan poslanec Ferjenčík 5442, poté pan poslanec Volný 5434, poté pan poslanec Hrnčíř, to je 25 mil. - 5407 a poté pan poslanec Bartošek 5433. Berte to prosím jako protinávrh. Přehození v téhle skupině čtyř od nejvyššího po nejnižší. Ono je to zařazeno naopak. Děkuji.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já s tímto pořadím nemám problém samozřejmě, ale upozorňuji, že pokud některý z těch návrhů projde, tak ty ostatní jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana... Tak pan poslanec Mikuláš Ferjenčík k proceduře hlasování.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já si myslím, že ta původní procedura, jak ji navrhla paní zpravodajka, má větší logiku, a přijde mi vlastně nešťastné, abychom nehlasovali např. o pozměňováku pana Bartoška, když vezmu to, že návrh pana Volného má podporu vládní koalice. Přijde mi logické, aby se šlo od toho největšího omezení toho návrhu až k tomu největšímu(?). Já chápu tu logiku, kterou to má. Samozřejmě jsou tady dva směry, u kterých se můžeme potkat, ale ta původní procedura má větší logiku podle mě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP