(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím všechny, aby oslovovali kolegy prostřednictvím předsedajícího. Nyní vystoupení paní poslankyně Miloslavy Vostré. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych tady sdělila, že poslanecký klub KSČM podpoří sněmovní verzi, a to z toho důvodu, že v tuto chvíli my rozhodujeme o tom, zda OSVČ, 300, 400, 700 tisíc, teď požádalo, jestli se nepletu, asi kolem půl milionu OSVČ, zda my pozastavíme peníze pro ně. Prosím, a to nejsou peníze na podnikání, to je na přežití těch lidí, na jejich základní potřeby, aby měli jak platit inkaso, aby zaplatili telefony. To není na rozvoj podnikání nebo na udržení podnikání, to je na to, aby ti lidé měli na základní potřeby. Proti tomu stojí samozřejmě výpadek, jak se tady o tom hovořilo.

Já bych jenom, pane předsedající, vaším prostřednictvím na pana kolegu Martínka. Víte, to včerejší usnesení - já chápu, bezzubé a kdesi cosi -, ale to usnesení bylo naprosto odpovídající tomu, o čem tady celou dobu byla řeč. Říkala to dnes i paní kolegyně Kovářová. Ty projekty i ty malé obce do 3 tisíc mají připravené. Ty projekty splní absolutně všechno. Nepodceňujme ty malé obce a ty starosty. Jejich převis je tam na několik miliard, nic nebrání tomu, když tady deklarovala vláda ústy paní ministryně, že naplní dotační programy, které už jsou, kde už jsou ty žádosti, kde už jsou ty žádosti vyhodnoceny, naplní finančními prostředky. Nic nebrání tomu, aby ve velmi rychlém čase - a prosím, já jenom připomínám, že včera součástí toho usnesení byl termín 16. června, aby ty peníze byly těm obcím uvolněny a okamžitě mohly malé projekty, které ovšem v těch částkách dávají pak ty miliardy, začaly fungovat okamžitě, ať jsou to dotační tituly na Ministerstvu financí, na Ministerstvu pro místní rozvoj apod. Ty projekty jsou připravené i pro malé obce a jsou okamžitě schopny je realizovat.

Teď opravdu jsme před touto volbou. Já znovu opakuji, že my podpoříme sněmovní verzi právě proto, aby nedocházelo k žádným pozastavením a časovým skluzům výplat kompenzačního bonusu pro OSVČ a malá eseróčka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou kolega Lipavský, potom kolega Martínek. Máte slovo, pane kolego, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já si jenom dovolím ještě zareagovat na pana poslance Klause. Když tady mluvil o tom, že to jsou peníze daňových poplatníků, a vyjmenoval ty profese, tak zapomněl zmínit, že v případě evropských fondů to jsou převážně německé zdravotní sestřičky atd., protože Česká republika je stále čistým příjemcem na těchto dotacích. Takže to byl takový detail, který ve svém příspěvku opomněl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Martínek také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já krátce k paní předřečnici Vostré. Nadále platí to, co jsem řekl. Poslanci hnutí ANO a KSČM se vykašlali na občany žijící v obcích nad 3 tisíce obyvatel. Tam to prostě pocítí ti lidé a i ty menší obce, tam plno z nich bude mít problémy si vůbec nějakou žádost podat a většina z nich se k tomu nedostane. Stejně tak jste se vykašlali na kraje a další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka Václava Klause, poté Petra Gazdíka. Kolega Benešík ještě posečká. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych reagoval na pana poslance Lipavského vaším prostřednictvím. No, samozřejmě to celkové saldo - to máte pravdu, ta čísla se velice zužují, čili není to z drtivé většiny německých sestřiček, to jste řekl lež.

Hlavní je ta důležitá věc, na co se to používá. Jo? Protože pokud by ti starostové dostali peníze rovnou a mohli je použít sami, tak těch peněz bude samozřejmě neskonale více, protože my sice dostaneme nějaké peníze těch švédských zdravotních sestřiček, ale použije se to na inkluzi, na genderový audit a na tisíc a jedna kravin, které český občan vůbec nepotřebuje. Já jsem to zažíval jako ředitel školy. V 90. letech jsem dostal balíček peněz, musel jsem to do 31. 12. utratit a mohl jsem postavit žebřiny v tělocvičně nebo vylepšit chemickou laborku nebo něco takového. To pak skončilo a teď pomocí různých dotačních veksláků si člověk jako žádá, má tam 67 děkovných cedulí a 40 let to ještě jako eviduje, že si tam mohl zažádat na inkluzi nebo na ty operační programy, co mu vypsali.

Takže ono to tak není, jako že je to nějaký krásný dar. Je to spíše, že peněz je méně na bohulibé projekty, než bylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Petra Gazdíka, poté kolega Marek Výborný. Kolega Benešík je stále na čekačce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím protestovat, protože to, co tady předvádíte, je, že způsobíte nestabilitu. To, že starostové budou moci chodit leštit kliky na různá ministerstva, rozhodně neznamená, že ty peníze skutečně doputují k obcím. A co horší - ono se to zpětně odrazí i na živnostnících. Moje obec zítra pozastaví projekty asi za 3 miliony korun, které by dostaly lokální firmy a živnostníci jako zakázku. Celkem takových bude asi 15 miliard, patrně více.

Vytváříte nestabilitu, vytváříte strach u obcí investovat. A to je to nejhorší, co v této situaci můžete dělat. A KSČM se teď jasně postavila proti obcím, i těm nejmenším. A radit, že máte chodit leštit kliky na různá ministerstva - nezlobte se, to je hloupé a korupční.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka pana kolegy Výborného, Pastuchové a Vostré. Kolega Benešík se může uklidnit, protože ho předběhne ještě jeho předseda klubu s přednostním právem po vyčerpání faktických poznámek. Kolega Výborný má slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za laskavost, pane místopředsedo. Nebudu odvádět debatu k nějakým německým zdravotním sestřičkám. Já myslím, že tady jde úplně o něco jiného. Komunisté, hnutí ANO, sociální demokraté prostě hodili obce, města a kraje přes palubu. O tom celém to je. Prostě ty peníze, které ty obce by měly logicky ze sdílených daní, tak je mít nebudou. Vytváříte tady systém. Vy tady milostivě potom na základě možná nějakých dotací si některé, na základě usnesení KSČM pouze ty malé obce - co budou dělat ty další, co bude dělat obec, která má 3 500 obyvatel a podobně? Nedostanou ani korunu. Nedostanou ani korunu, je to hanebnost. Já jsem opravdu šokován přístupem sociálních demokratů. Zajímalo by mě, co vám řeknou vaši hejtmani. Když jste tady mohli podpořit alespoň nějaké přiměřené usnesení vašeho místopředsedy, tak jste hlasovali proti němu. Když to dvakrát nevyšlo, tak to napotřetí vyšlo, když jste si tady mezi sebou udělali pořádek.

Je to hanebnost, je to útok na obce, města, na naše občany. Bohužel, nikdo z vás si to neuvědomujete. Všichni sedíte v radách zastupitelstev, takže vy, kteří budete dnes hlasovat pro sněmovní verzi - ještě ke všemu tady stavíte proti sobě obce, města, kraje a podnikatele, živnostníky, malá eseróčka. Tak to přece vůbec není. Těm chceme pomoci všichni. Ta vláda na to samozřejmě má. Stačilo, kdyby to paní ministryně pochopila a použila buď formou podpory senátního návrhu, nebo formou, kterou jsme jí tady včera doporučili a ke které ona tady zarytě - včetně pana premiéra - mlčí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Pastuchové. K faktické poznámce se připraví paní kolegyně Vostrá. Poté kolega Benešík, Čižinský a Vondrák. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce pro pana poslance Martínka vaším prostřednictvím. Vláda - zeptejte se třeba v našem Libereckém kraji, kolik kraje daly záchranářům odměn. Naše vláda posílá 14 záchranným službám 1,2 miliardy jako poděkování, takže těm krajům pomáhá - 3,2 miliardy - takže těm krajům opravdu pomáhá. Já bych se proti tomuhle ohradila, že říkáte, že ta vláda nedělá nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Miloslavy Vostré. Na řadě je kolega Benešík. Máte slovo, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP