(18.20 hodin)
(pokračuje Juránek)

Jestli se nám podaří právě teď najít tu správnou cestu, tak prosím, aby ta cesta byla dlouhodobě udržitelná, tak jak dlouhodobě udržitelný může být právě ten způsob rozdělování rozpočtového určení daní. Moc o to prosím. Protože to, když znejistíme města a obce, znejistíme i řadu dodavatelů, kteří tam jsou, a také vlastně ohrozíme poměrně velké množství pracovních sil. A já si troufnu říct tu věc, že to bude jedna z těch věcí na začátku příštího roku a vlastně v tom příštím volebním období krajů, kdy se bude hledat každá podpora každého pracovního místa, které v daném regionu existuje. (Hluk v sále trvá.)

A jsem opravdu přesvědčený o tom, že společnou shodu najdeme. Jenom znovu chci říct, že je důležité zachovat rovnováhu na jedné straně toho rozpočtového určení daní, na kterém jsou kraje, obce a města založeny, a na druhé straně tu možnost dotačních titulů, kde hlavní slovo budou zcela určitě hrát ministerstva a vláda, ale hned na druhém místě v pomoci a spolupráci tuto možnost budou hrát kraje. Pevně věřím, že se mi podařilo, nastínit alespoň ten rozdíl mezi penězi, které jdou z rozpočtového určení daní, a penězi, které jdou z dotací.

To poslední, co chci říct, je spíš prosba, abychom hledali takové řešení, které bude skutečně rychlé stran podnikatelů a na druhé straně pokud možno zachová příjem rozpočtového určení daní do krajů tak, jak je dlouhodobě vyjednán a jak může pomoci v rámci celého ekonomického systému veřejných rozpočtů v České republice.

Děkuji vám za pozornost. Těm, kteří mě ještě poslouchali, děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juránkovi. Ještě než dám slovo s přednostním právem Janu Chvojkovi a poté kolegyni Vostré, přečtu došlé omluvy z jednání dnešního dne, a to od 18 hodin pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a od 19 hodin paní poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové. Nyní s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Máme 18.22, myslel jsem si, že budeme dnes rychlejší, ale jako vždycky to trošičku trvá, což je správně. Demokracie, diskuse. My máme ambice jako vládní koalice, ale vím, že i někteří jiní z jiných klubů, abychom projednali senátní vratky plus prosím ještě první čtení zrušení daně z nabytí nemovitosti. Proto si dovoluji jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a hnutí ANO navrhnout, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala dnes o všech návrzích po 19. hodině i po 21., přičemž věřím, že určitě to stihneme dříve, než bude ta 21. hodina, ale v rámci prevence navrhuji i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Procedurální návrh. Ještě se k němu vyjádří předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Já zagonguji, pane předsedo, takže tady bude trochu hluk.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My budeme hlasovat proti, pane předsedo Chvojko. A jednoduchý důvod. Je fajn, že vládní koalice chce projednat dlouhodobě programový cíl ODS zrušit daň z nabytí nemovitosti. To vás chválím. Ale bohužel už tři hodiny, možná tři a půl, vládní koalice obstruuje projednání těch dalších bodů. Stačilo, kdyby v 15.10 vystoupil pan premiér a řekl, já to příští týden zařídím, 10,5 miliardy z vládní rozpočtové rezervy jde obcím, 4 miliardy krajům, já vám to garantuji, věřte mi. A mohli jsme si tři a půl hodiny té debaty ušetřit.

Protože to bohužel pořád neslyšíme od pana premiéra, protože on tu vládu řídí, teď říká, jako rodinou firmu, jak jsem se dočetl, tak věřím, že ve firmě by to dávno prosadil, tak pokud ta vláda chce a když pan premiér teď vystoupí, tak možná fakt budeme do osmi hotoví, protože pak bod 5 bude velmi jednoduchý, no, obecní policie je trošku složitější, daň z nabytí... (Řečník se dívá na tabuli, kde svítí následující bod 5 kompenzační bonus, bod 6 obecní policie, bod 76 daň z nabytí.) Zrušení daně z nabytí nemovitosti my určitě podpoříme v prvním čtení zrušení po pěti letech. Poprvé jsme to navrhli v roce 2015. Než jsme vás přesvědčili, tak to trvalo pět let. Ale příště se budeme snažit být rychlejší.

Ale teď ještě vést dvě hodiny debatu, což je správné, protože my potřebujeme ujištění členů vlády, že to vyřeší a že to vyřeší rychle, tak to nestihneme ani do půlnoci s takovou. Máte to v rukou. Pan premiér to má v rukou. Když teď vystoupí, řekne přibližně to, co jsem řekl, my to oceníme, starostové všech obcí to ocení, myslím, že i hejtmani, i vaši hejtmani to ocení. A můžeme jít na bod 5. Ale pokud tady budou pořád členové vlády vykládat pohádky o tom, jak nám nastaví skvěle dotační tituly, tak vás budeme chodit pořád přesvědčovat, a bude to možná trvat pět let jako u té daně z nabytí nemovitosti. A to by bylo špatně. Mezitím by ty obce opravdu neměly ekonomicky vůbec ani na svůj provoz.

A jenom připomenu, že jsme to už zúžili, to využití peněz, na finance pro investice a údržbu majetku. A to se nemusíte bát, ani paní ministryně pro místní rozvoj se nemusí bát, že by to některé zastupitelstvo nezvládlo. Každé zastupitelstvo to zvládne.

Takže pane premiére, máte to v rukou. Když nám teď řeknete ty jednoduché tři nebo čtyři věty, tento bod můžeme ukončit hlasováním. Za deset minut máme bod číslo 5 za sebou. Pak bude chvilku obecní policie a pak rychle projdeme prvním čtením a zrušíme tu daň z nabytí nemovitosti, jak už pět let navrhujeme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, no, žádný procedurální protinávrh nepadl. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Jana Chvojky, poté budeme pokračovat v diskusi vystoupením paní poslankyně Miloslavy Vostré. Zagongoval jsem. Stav přihlášených se ustálil. Pokud je zájem o odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu, abychom jednali, meritorně rozhodovali po 19. i 21. hodině o zákonech, rozhodneme v hlasování číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 29 ze 180 přítomných pro 104, proti 33. Návrh byl přijat. Budeme tedy podle toho jednat a rozhodovat.

 

Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Miloslavu Vostrou, která je poslední přihlášená do obecné rozpravy. A poté pan předseda vlády se hlásí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, z debaty, která tady zazněla, je určitě jasné, že nikdo nechce, aby obce a kraje jaksi doplatily na situaci, která vznikla koronavirem, a že se snažíme najít nějaké racionální řešení vzniklé situace. Na druhou stranu přiznejme si, kompenzační bonus jsme hlasovali několikrát. Už od samého počátku bylo jasné, jak bude financován. A v podstatě jsme to, protože prvně byl odhlasován, jestli se nepletu, tady v mých poznámkách, do 30. dubna, a pak si vzpomenete, že jsme tady prodlužovali kompenzační bonus a navyšovali pro malá eseróčka, což si myslím, že je správná cesta. To vůbec nediskutuji. Je to správná cesta. Určitě si každý vzpomeneme, jak tady zaznívaly návrhy ne 25, 30, 40, eseróčka o dvou, třech, pěti lidech. Ale nikdo - nikdo z nás - se tady nezmiňoval, že to bude v podstatě hrazeno z prostředků, dejme tomu, když řeknu vratky daně ze závislé činnosti, daně sdílené. Je potřeba si uvědomit, že ta zátěž je rozložena vlastně trošku více než třetinou, je to zhruba 32 % zaokrouhleně, na municipality a zbytek zůstává na státní rozpočty. To je potřeba také si tady připomenout.

A jinak se omlouvám, já jsem na rozdíl od kolegů zapomněla hlásit střet zájmů. Já jsem zastupitelka obce, tisíc obyvatel. Ano. Taky hlásím střet zájmů. A střet zájmů hlásím proto, že budu navrhovat usnesení. Z celé té debaty a taky samozřejmě, jak všichni jsme měli spojení se starosty, vyšlo najevo, že vlastně nejvíce, nejvíce tímto naším rozhodnutím, které si myslím, že bylo správné, protože jsme podpořili zhruba 700 tisíc OSVČ a malá eseróčka, tak nejvíce z našeho pohledu to dopadá na malé obce. Na opravdu ty nejmenší obce, kde výpadek každých 10 tisíc hraje velkou roli. My jsme si toho naprosto vědomi, a na druhou stranu souhlasíme s tím, že nesmí být zastaveny investice na všech obcích, které jsou započaty, rozjednány, a zrovna tak na krajích. Takže z toho všeho mi dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, které dávám k vašemu zvážení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP