(16.20 hodin)
(pokračuje Procházková)

Přečetla bych vám tedy usnesení.

"Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 5. května 2020 ze 35. schůze k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu (sněmovní tisk 839). Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Národní sportovní agentury poslance Milana Hniličky, zpravodajské zprávě poslankyně Věry Procházkové a po rozpravě

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava k návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání ukončila nejpozději do 7. května 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu (sněmovní tisk 839) vyslovila souhlas ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, a to v § 2 se za slova "o níž bylo" vkládají slova "nebo bude".

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny; ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce.

 

A nyní musíme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu, která je navržena podle usnesení, a to v hlasování číslo 152, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, abychom vedli i obecnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 152, z 97 přítomných 68 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Povedeme tedy obecnou i podrobnou rozpravu.

 

Jako první je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Gazdík, připraví se paní kolegyně Tereza Hyťhová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní vicepremiérko, pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové. My jsme obecnou rozpravu vlastně zahájili před chvilkou, kdy se ctěný pan kolega Stanjura velmi logicky a velmi přesně ptal, proč ten zákon je předkládán zrovna nyní, a pan ministr mu velmi dobře odpověděl. To ale není jediný problém tohoto zákona. Pokud ten zákon bude přijat, a já věřím, že ten zákon je veden bohulibými úmysly, tak to ještě neznamená, že bude účinný v praxi a že z těch bohulibých úmyslů nezůstane jen dým a pára.

Nacházíme se, jak tady bylo řečeno, v určitém přechodném období, kdy Ministerstvo školství i Národní sportovní agentura vlastně s těmi věcmi mají i nemají něco společného. A já se domnívám, že v tomto programu, v tom vládním návrhu zákona se jedná až o miliardu korun. A předpokládají se až čtyři tisíce žádostí od různých klubů. A domnívám se, že v této situaci Národní sportovní agentura nebude plně schopna rychle nebyrokraticky administrovat takto velké množství žádostí, všem vyhovět a následně je zkontrolovat.

Proto bych chtěl vyzvat pana premiéra i vládu, aby dočasně výrazným způsobem posílila kapacity Národní sportovní agentury, jinak z toho bude zase ostuda. Všichni jsme to mysleli dobře a dopadlo to jako vždycky. Sportovní kluby budou čekat na peníze, které bude trvat měsíce, než dostanou, a následně přijde kontrola, která kvůli nějaké administrativní banalitě bude vyžadovat, aby je poslaly zpátky. Prosím, nedopusťme to! Posilte, milá vládo, kapacity Národní sportovní agentury a prosím Národní sportovní agenturu, aby vypsala, protože dnes přesné podmínky čerpání ještě neznáme, aby to bylo jednoduché, nediskriminační a snadno zkontrolovatelné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Gazdíkovi. Nyní paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Chtěla bych se vyjádřit k tomuto tisku a také rovnou vysvětlím své pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.

My tento tisk podpoříme, akorát musím vznést velké obavy nad tím, jestli opravdu, až tento tisk se dnes projedná, odsouhlasí, jestli ty sportovní organizace opravdu ty peníze dostanou, dostanou je včas, budou vědět, jak si o to mají žádat, atd., atd. V minulých letech jsme tady všichni viděli, že tady proběhl dotační titul Můj klub, byly s tím obrovské potíže, sportovní organizace byly administrativně zatíženy, byla tam různě zvláštní data, dokdy se mohla, nemohla podávat žádost apod. Mnoho lidí to poslalo špatně, nebo to poslali v nevhodnou dobu, takže už jim to nebylo uznáno. Zkrátka se stala ta situace, že některé sportovní organizace, kluby na tyto peníze nedosáhly a byl to pro ně obrovský problém. Vzhledem k tomu, že teď máme tady ve stavu legislativní nouze tento návrh, který by měl pomoci našim sportovním organizacím v této těžké době, a já se opět obávám, že i přesto, že to bude mít nyní na starosti Národní sportovní agentura, že ten problém nastane znovu. Že bude mnoho žádostí, budou s tím potíže a ve finále ti sportovci to zase nedostanou.

Na základě toho jsem udělala dva pozměňovací návrhy. Jeden jsem dneska představila na školském výboru, druhý jsem dala do systému asi před hodinou. Oba se týkají toho, aby v podstatě, zavazují agenturu, aby do 7 dnů po nabytí účinnosti tohoto zákona byly všechny potřebné informace o podmínkách poskytnutí podpory jak na webových stránkách Ministerstva školství, tak na stránkách Národní sportovní agentury. A také tyto informace má agentura zaslat buď datovou schránkou, pokud má organizace zřízenou, elektronicky nebo v listinné podobě. Zkrátka aby sportovní organizace včas věděly, kdo na to má nárok, jestli si mohou žádat, jakým způsobem, aby o to zkrátka nepřišly.

Druhý pozměňovací návrh je naprosto totožný, až na to, že se tam nepíše 7 dnů, ale 14 dnů. Bylo mi řečeno, že 7 dní je velmi malý čas, že se to nestihne. Já předpokládám, že ten návrh, pokud se zde projednává ve zrychleném jednání, je připravený, že všechno je připravené, takže nebude problém do těch 7 dnů toto udělat. Ale i přesto, pokud by ten problém nastal, tak je ten druhý pozměňující návrh a ten říká do 14 dnů.

Takže to jsem asi řekla dva moje pozměňovací návrhy, o které bych chtěla požádat, abyste pro ně samozřejmě hlasovali. Říkám, jde mi jenom o to, aby zkrátka sportovní organizace dostaly peníze včas a věděly, jak si mohou žádat. My v SPD podporujeme sport, proto je to pro nás podstatné, aby organizace měly peníze na svůj provoz, aby nedocházelo k tomu, že ta organizace nebude mít žádné prostředky, atd., atd. K tomu nechceme, aby došlo, proto prosím o podporu pozměňovacích návrhů, ke kterým se příště přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Tereze Hyťhové. Paní kolegyně Valachová ještě posečká. Mám tady jednu faktickou poznámku pana kolegy Milana Hniličky a dvě přednostní práva pana místopředsedy Tomia Okamury a ministra Plagy. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Hnilička: Já bych chtěl jenom poděkovat panu kolegovi Gazdíkovi. Ty jeho obavy, ano, souhlasím, ale právě proto jsem zmiňoval tu systemizaci 1. 6., že už jsme počítali s tím rychlejším náběhem zaměstnanců. Mimo jiné také komunikujeme s ostatními ministerstvy, která si už v současné době sdílela úředníky tak, aby dokázali vypořádat různé covidy a programy v rámci těch opatření. Tudíž i toto je v současné době v jednání.

A k paní kolegyni poslankyni Hyťhové. Sdílím s vámi i tu obavu, aby ty peníze opravdu šly co nejrychleji. V tom jsme zajedno. Jen tak jak ráno vidím jako opravdu nebezpečné tam dávat nějaký časový limit, ať už je to týden, nebo dva týdny. Je to obdobné s kulturou, i oni vyjednávají ty programy s Ministerstvem financí. Proto jednoznačně vím, že to myslíte dobře pro ty sportovní organizace. Naše ambice je opravdu ten program vypsat co nejrychleji, ale zároveň nechceme to uspěchat, abychom efektivně zasáhli sportovní organizace. Jde nám v podstatě o to samé, jen dávat do zákona časové omezení, to nám přijde jako trošku nebezpečné.

I já jsem si připravil pozměňovací zákon, který pouze upřesňuje text, ale k tomu se přihlásím až v podrobné rozpravě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP